Røsvikveien 226 8220 RØSVIK


Nedlagt småbruk med 4 teiger på tilsammen ca. 250 mål. Bolighus, uthus, fjøs og naust- Røsvikveien 226 i Sørfold

Budgivning

Frist: 25.03.2021 kl: 16:00

Aktivt bud: kr 975 000,-

 • Prisantydning

  kr 830 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Gårdsbruk

 • Eierform

  Eiet

 • BRA

  269 m2

 • P-rom

  97 m2

 • Rom

  4

 • Soverom

  3

 • Etasje

  2

 • Byggeår

  1917

 • Energimerking

  G-orange

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen befinner seg ved Enge i Sørfold kommune ca. 4,2 km til Straumen handelsted samt skole.

Adkomst

Fra Fauske: Følg E6 nordover og sving av og inn på FV826 ved Røsvik- krysset. Derfra følger man veien mot Røsvik. Man passerer Djupvika og Storosen og Enge, deretter kommer man frem til Eiendommen ( med bruksnavn Nymo) og den ligger da på venstre side. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.. Notar til salgsskilt henger på boligen. Adkomst naustet, fortsett ca. 400 meter mot Røsvik og du får naustet på høyre side.
Se mer

Røsvikveien 226, 8220 RØSVIK

Innhold

Selve boligen er oppført i 1917 og er i 2 etasjer pluss kjellerdel

1 etasjen er med stue, Vindfang/gang, trapperom, kjøkken og spiskammers, og stue
2. etasje er med gang/trapperom, bad og 3 soverom
Kjelleren er med boder, gang/trapperom
Se mer

Standard

Overbygget inngangsparti fører frem til ytterdør og videre inn til:

Gang med belegg på gulvet, malt trepanel på vegger og i tak. Tretrapp opp til 2 etasjen. Dør som fører ned til kjeller

Kjøkken med laminat på gulv, plassbygd skap og innredning fra opprinnelig byggeår. Tilgang til grovkjøkken/spiskammers samt ventilator -avblåsning til luftekanal i pipen.

Stue med gulvbord på gulv, malt trepanel på vegger og i tak. Eldre ovn for fast brensel

2 etasjen har adkomst via tretrapp i gangen
Stor gang som har malt tregulv, malt trepanel på vegger og i tak. Nyere sikrignsskap( antatt 2015) montert på vegg. automatsikringer. AMS måler montert i 2017. I enden av veggen er det en altandør. Alten tiltenkt, men ikke bygd.

Bad med epoxy gulv, dusjkabinett, wc, liten vask over innredning, opplegg for vaskemaskin samt sluk i gulv.

3 soverom som har malte tregulv og malt trepanel på vegger og tak. et av soverommene har plassbygd garderobeskap

Kjellerdelen er ikke befart , da det ikke var tilgang på befaringspunktet. Vil være tilgang til kjelleren ved visning
Følgende er hentet fra takst: Bodrom og gang/trapperom. Betong på gulv og betongvegger. Kjelleren var ikke tilgjengelig - avlåst.
Tilgang til kjeller fra 1.etg. og fra terreng via trapp i terreng. Dørene var låst både utvendig og innvendig. Eldre ca. 50 l vvb montert på vegg og vannpumpe er etablert i kjellerbod

Det registreres til dels store sprekker i grunnmuren. Stedvis forsterket grunnmuren med flatjern. Tak tekket m/naturskifer - tilstand på innfestinger usikker. Omtekking/nytt taktekke må påregnes innen rimelig tid. Noe fukt/råteskadet trobord ved pipen. Slitt bordkledning. Fremstår generelt med fukt -og råteskader. Samtlige vinduer er fra byggeåret og fremstår med råteskader. Punkterte vinduer må påregnes. medhjelper anbefaler at ny eier får kontrollert det elektriske anlegget samt ildsted. Innvendige flater er tidvis noe oppusset , men det må påregnes ytterligere kostnader til oppussing, renovering og oppgraderinger. Uthusene er med svært lave verdier og fjøs er ikke verdisatt. Det henvises til vedlagte takst for ytterligere spesifikasjoner

Naustet er på ca. 23 kvm. Oppført i bindsigsverk over ringmur av betong. Saltak tekket med elokserte stålplater. Utvendig kledd med stående kledning kant i kant. 2 sidehengslede inngangsdører. Sol og værslitasje på sør -og vestvegg. Her trengs det overflatebehandling. Del av kledningen er utsprengt pga fukt i kledningen og del av kledningen i nedre del er fuktskadet. Naustet var låst på befaringstidspunktet - ikke inspisert innvendig.
En av eierne opplyser at naustet skal være leid ut, medhjelper har forsøkt å innhente informasjon om dette, men har ikke mottatt bekreftelse på noe leieforhold. En av eierne har også skiftet hengelås på naustet og medhjelper har nå fått nøkkel, slik at naustet vil være tilgjengelig ved visning.
Se mer

Fasiliteter

 • Peis

 • Barnevennlig

 • Rolig

 • Garasje

 • Utsikt

 • Båtplass

 • Hage

 • Turterreng

 • Husdyr

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Vedovn
Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
Se mer

Arealer

Boligen
Bruksareal:
Kjeller: 50 kvm
1. etasje: 51 kvm
2. etasje: 48 kvm
Primærrom:
1. etasje: 51 kvm Vindfang, trapperom/gang, kjøkken, spiskammers/matbod, og stue
2. etasje: 46 kvm Gang, 3 soverom og bad
Sekundærrom:
Kjeller: 50 kvm Boder og kjellerrom. PS. Kjellerdør var låst på befaringsdagen, ikke tilgjengelig

Fjøs
Bruksareal:
1. etasje: 47 kvm
Sekundærrom:
1. etasje: 45 kvm Fjøs som ikke er i bruk. Svært dårlig forfatning

Naust
Bruksareal:
1. etasje: 27 kvm
Sekundærrom:
1. etasje: 23 kvm Naust/Båthus. Ikke inspisert da vi ikke hadde tilgang

Uthus
Bruksareal:
1. etasje: 26 kvm
Sekundærrom:
1. etasje: 26 kvm 2 rom, bod/vedbod. I Dårlig forfatning

Uthus 2
Bruksareal:
1. etasje: 20 kvm
Sekundærrom:
1. etasje: 19 kvm Uthus for hageredskap. I dårlig forfatning
Se mer

Bebyggelse

Området er bebygget med noen frittliggende boliger og småbruk

Parkering

Parkering på gårdsplass

Adgang til utleie

Det er kun registrert en boenhet på eiendommen. Eiendommen/boligen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  13

 • Gårdsnr

  61

 • Kommunenr

  1845

 • Bruksnr

  15

 • Gårdsnr

  61

 • Kommunenr

  1845

Regulerings- og arealplaner

Kommuneplanens arealdel 2009 - 2021 er gjeldende. Eiendommen ligger delvis i LNF - område hvor spredt boligbygging er tillatt( LNF B39) og delvis i LNF - A. I tillegg gjelder forhold knyttet til Naust, omtalt på side 8 i planen. Planen er vedlagt i sin helhet
Se mer

Vei, vann og avløp

Avkjørsel fra offentlig vei og opp privat vei frem til boligen. Videre er det adkomst til naust via direkte avkjørsel fra hovedvei. Videre kan det virke som om at naboeiendom( gnr. 61 bnr.19) har adkomst fra denne eiendommen( ved naustet), ned til påbegynt oppføring av naust. Medhjelper tar forbehold om at det kan foreligge avtale om adkomstrett/veirett og gjør herved oppmerksom på at slik adkomstrett kan foreligge.

Vann fra egen brønn. Tilstanden på brønn og vannkvalitet er ukjent.
Medhjelper opplyser videre følgende: Fra og med 01.07.2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også små private brønner som forsyner minst to - 2 husstander med vann. Lenke til registreringsskjemaet finnes på www.mattilsynet.no . Betegnelsen vannforsyningssystem brukes om systemer som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann. Ny drikkevannsforskrift kom i 2017 og den setter krav til trygt drikkevann. Medhjelper kjenner ikke til om slik registrering er foretatt for dette anlegget. Vi anbefaler derfor at ny eier skaffer seg oversikt over hvem som har vannforsyning fra denne brønnen. Medhjelper oppfordrer videre til at ny kjøper bidrar til at fomelle krav blir oppfylt hva angår vannforsyningen. ( registreringsskjema finner du hos www.mattilsynet.no - registreringen er gratis). Lovmessige krav og definisjoner finnes i drikkevannforskriften - https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2001-12-04-1372 Se gjerne under § 3 samt § 17. Interessenter er herved orientert om det ovenstående

Avløp til septiktank m/avløp til filtreringsgrøft. Opprinnelige avløpsrør til septiktank. Medhjelper har ingen kunnskap eller opplysninger om tilstand på bunnledninger og septikanlegget. Boligens avløpsledningssystem er anlagt med septiktank. Alder på avløpsledningen er fra boligens byggeår. For å opprettholde nødvendig funksjonskrav på avløpsledningen må septiktanken tømmes med jevne mellomrom. Det er ikke kjent om det har vært foretatt rehabilitering av avløpsrør og septiktanken. Normalt vil alder indikere tilstanden og forventet levetid.
Se mer

Diverse

Sørfold kommune gjør oppmerksom på at det ikke foreligger tegninger av huset i byggesaksarkivet og henvisning til P- rom er hentet fra takstbeskrivelse. Medhjelper gjør oppmerksom på følgende:
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Dokumentasjon på restaurering av naust, følger vedlagt

Det gjøres spesielt oppmerksom på at energimerking er foretatt med bakgrunn i takstopplysninger og at denne derfor kan være mangelfull eller feil

Salten brann opplyser følgende: Det er ikke påvist avvik på fyringsanlegget tidligere.

Faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet:
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Det foreligger avtale mellom grunneier/hjemmelshaverne og OMYA Hustadmarmor vedrørende utvinning av dolmitt. Avtalen gir garantet leieinntekt på kr. 30.000.- for 2021, samt kr. 30.000.- for 2022. For avtale med OMYA Hustadmarmor AS og spesifikasjoner, se under rettigheter samt vedlagte dokumentasjon

Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt, noe som innebærer at kjøper kun i svært begrenset grad kan reklamere over feil og mangler ved eiendommen. For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av vedlagte takst og andre vedlegg som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.
Se mer

Kommentar bo- og driveplikt

No

Kommentar konsesjon

No

Asbjørn
Ingebrigtsen

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

aei@notar.no
75644070
96204500

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Magnus Kvarsnes
Steinbakk

Magnus Kvarsnes Steinbakk

Eiendomsmeglerfullmektig - Tverlandet/Bodø

mks@notar.no
95806446

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering