Stavnesveien 82 8170 ENGAVÅGEN


Nedlagt landbrukseiendom/småbruk med våningshus, driftsbygning og verksted

Budgivning

Frist: 28.02.2021 kl: 12:00

Aktivt bud: kr 175 000,-

 • Prisantydning

  kr 1 780 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Gårdsbruk

 • Eierform

  Eiet

 • BRA

  217 m2

 • P-rom

  199 m2

 • Rom

  4

 • Soverom

  5

 • Etasje

  2

 • Byggeår

  1989

 • Energimerking

  D-yellow

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Åmøya i Meløy kommune like ved bru til Grønøy.
Avstand til Egnavågen med butikk, postkontor, skoler og barnehage ca 6km og ca 2km til Grønøy havn med hurtigbåtforbindelse til Bodø og Sandnessjøen. Forbindelse til kommunesenteret Ørnes både via hurtigbåt, vei eller ferge.
Se mer

Adkomst

Adkomst til eiendommen fra gruset veiareal. Eiendommen har gode lysforhold og utsikt mot nord.
Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Stavnesveien 82, 8170 ENGAVÅGEN

Innhold

Enebolig:

Underetasje:
Hall m/trapp, vindfang, vaskerom, ganger, bad, 2 soverom, 3 boder.

1. etasje:
Stue, kjøkken, spisestue, bad, bod, soverom.

Loft:
Loftsstue, trapperom, 2 soverom, bod

Uthus på eiendommen brukt til hønsehus.

Driftsbygning:
Rom for oppforing av slaktegris, ganger, vaktrom, smittesluse, forsentral, låve, gjødselkjeller og utvendig gjødsellager.

I tillegg er det et verksted på 167kvm og en grillhytte på 10kvm oppført på hovedeiendommen.


Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra verdi- og lånetakst datert 10.11.2020, utført av BoligTakst og BoligTest Torkjell Nilsen.
Se mer

Standard

Enebolig:
Underetasje:
Hall/trapperom med laminat på gulv, gulvvarme, el-skap med automatsikringer samt ovn for fast brensel. Laminat med buler/svelling grunnet vannskade. Utbedring må utføres.
Vf med belegg på gulv, tapetserte vegger samt skyllekar. Overbygget tak over hovedinngang og tilbygget bod fremstår med råteskader.
Forgang med belegg på gulv og gulvvarme. Svimerker i gulv samt skader i tapeten.
Bod med betonggulv, ubehandlet sponplater på veggene, utkledd i tak. Rør-i-rør er kveilet under taket og er ikke tilkoblet.
2 soverom - ett med belegg og ett med laminat på gulv.
Bad renovert med belegg på gulv, våtromsplater på vegg, badekar, wc, servant over innredning, våtskap og vannpumpe. 200l VVB fra 2018. Vaskerom med skader i tapeten.

1. etasje:
Stue med laminat på gulv, vindu fra 2010 i hele etasjen - unntatt store stuevinduer. Utgang til altan samt ovn for fast brensel montert på fliser. Altan fremstår uten vedlikehold og med malingsavflassing.
Bad - renovert i 2017 med belegg på gulv, våtromsplater på veggene, gulvvarme, bidet, vegghengt wc, nedfelt vask i innredning samt dusjnisje. Det opplyses at det har vært en vannlekkasje på badet i Januar 2020. lekkasjen medførte at vann kom ut av el-skapet som er plassert nede i hall. Lekkasjen er ikke utbedret, vannet er avstengt. Før vann settes på må rørledninger sjekkes og repareres. Takstmannen registrerte ingen skader i bjelkelaget mellom underetasjen og 1. etasje på befaringsdagen. Det tas forbehold om eventuelle vannskader i bjelkelaget.
Bod med belegg på gulv. Skader i tapet etter hund.
Soverom med belegg på gulv samt demontert skyvedører.
Spisestue med laminat på gulv.
Kjøkken med beleggfliser på gulv, malt innredning, sluk i gulv samt Eswa-varme i gulv. Ventilator over komfyrplass er demontert.

Loft:
2 soverom med laminat på gulvene.
Loftstue med belegg på gulv. Rommene er ikke omsøkt kommunen og er registrert som disponible rom. Arealet kan derfor ikke lovlig tas i bruk til soverom, kjøkken, stue eller annet varig opphold for mennesker.
Bod med belegg på gulv, tilgang til ventilasjonsanlegg (anlegget er utkoblet).

Standard forøvrig:
Laminat, vinylbelegg, fliser og malte betonggulv.
Panelte, tapetserte og malte veggflater.
Malte takplater og panel.

Del av kledning på røstvegg er ikke overflatebehandlet. Forøvrig er kledningen noe sol og værslitt. Det må påregnes kostnader til oppgradering , reparasjon og utbedringer av boligen og den øvrige bygningsmasse
Strøm var utkoblet på befaringstidspunktet og medhjelper tar derfor forbehold om tilstand på det elektriske anlegget. Se forøvrig vedlagte takst for spesifikasjoner om standard på bolig og andre bygninger.
Det ble den 23.12.2020 utført tilsyn fra El - tilsynet, det er utarbeidet en rapport med en rekke mangler, den fullstendige rapporten er vedlagt salgsoppgaven. Medhjelper oppfordrer interessenter å gjøre seg kjent med innholdet i denne. Det vil være ny eiers ansvar og kostnad å utbedre det som er påpekt i tilsynsrapporten

Uthus:
Uthuset er oppført i 2"x4" bindingsverk over stein til grunn.
Saltak tekket med stålplater.
En større sidehengslet inngangsdør.
Utvendig kledd med tømmermannspanel.
Takrenne uten nedløp.
Innvendig med tregulv og ukledde vegger og tak. El-anlegg via skjøteledning.

Driftsbygning:
Opprinnelig bygd i 1950, tilbygd i 1977, 1982, 1987, 1999 og 2001.
Bygningen står på ringmur av betong. Støpt og pusset betonggulv i det meste av bygningen. Bygningen er oppført i isolert og uisolert bindingsverk. Saltak tekket med stålplater. Utvendig kledd med bordkledning og stålplater. Stedvis råteskadet kledning og vinduer. Bygninger har opprinnelig vært brukt for saueproduksjon, som er ombygget og påbygget til slaktegrisproduksjon. Driften er avviklet for 3 år siden.
Beregnet driftstørrelse er 450 slaktegriser i pulje. Det er pålegg fra El tilsyn og det vil være ny eiers ansvar og kostnad å utbedre det som er påpekt i tilsynsrapporten. I tillegg er det pålegg om utbedring fra mattilsynet. Det gjøres oppmerksom på at før eventuelt drift stares opp, må dette godkjennes av fagmyndigheter.

Verksted:
Frittliggende verksted oppført i stålkonstruksjon over betongdekke på grunn. Saltak tekket med stålplater. Utvendig kledde vegger med stålplater.
Bygget er ikke isolert. Byggeår: 2016.

Grillhytte:
Grillhytta er i meget dårlig stand med fukt og råteskader i vegger og gulv. Veggene er montert feil med nota opp.
Se mer

Fasiliteter

 • Peis

 • Barnevennlig

 • Rolig

 • Utsikt

 • Hage

 • Turterreng

Oppvarming

Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
Se mer

Arealer

Bruksareal:
Kjeller: 81 kvm Hall med trapp, vindfang, vaskerom, ganger, bad, 2 soverom, 3 boder.
2. etasje: 51 kvm Loftstue, trapperom, 2 soverom, bod.
1. etasje: 85 kvm Stue, kjøkken, spisestue, bad, bod, soverom.
Primærrom:
Kjeller: 68 kvm Hall med trapp, vindfang, vaskerom, ganger, bad, 2 soverom
1. etasje: 83 kvm Stue, kjøkken, spisestue, bad, soverom
2. etasje: 48 kvm Loftstue, trapperom, 2 soverom
Sekundærrom:
Kjeller: 13 kvm 3 boder
1. etasje: 2 kvm Bod
2. etasje: 3 kvm Bod
Se mer

Bebyggelse

Nærområdet bestående av spredt bebyggelse med hovedsak eneboliger på romslige tomter.

Parkering

På egen tomt

Adgang til utleie

Det er kun registrert en boenhet på eiendommen. Eiendommen/boligen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  61

 • Gårdsnr

  7

 • Kommunenr

  1837

 • Bruksnr

  19

 • Gårdsnr

  7

 • Kommunenr

  1837

 • Bruksnr

  21

 • Gårdsnr

  7

 • Kommunenr

  1837

Regulerings- og arealplaner

Området er per i dag uten detaljregulering, men omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). Dette innebærer at det kan hvile restriksjoner på eiendommen vedrørende bygging, riving, tilbygg mm. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen. Selger fraskriver seg ansvar dersom riving, endring og lignende ikke lar seg gjennomføre.

Eiendommen med gnr/bnr 7/21 er registrert som et SEFRAK-minne. SEFRAK er en forkortelse for Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger – et omfattende feltarbeid som ble gjort i perioden 1975-1995. Bygningene i SEFRAK- registeret er ikke tillagt spesielle restriksjoner, men registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygningen. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert. Kontakt evt. megler for mer informasjon.
7781 Bosetning-aktivitetsområde Fornminne: Boplass. Boplassfunn. Herfra stammer Tilv. 1960/65, søkkestein med fure, laga av en rullestein. Funnet under jordarbeide, ca. 17 m o.h. Det lå ca. 0.3 - 0.4 m dypt i myr, helt nede på fast grunn. Her ble også iakttatt flere ildsteder, samt store dunger med skjell. (Fortalt av Ivar Volden). Stedet ligger rett nedenfor helleristningsfeltet, R1 J8.
17163 Funnsted for: Skiferkniv, Ts. 6098. Kniven ble funnet av Ivar Volden i 1976 under grøftegraving i forbindelse med nyrydding.
17167 Bergkunst Feltet ligger på glatte, isskurte svaberg som i hovedsak løper Ø-V med helling mot N. Ristningsfeltet, som tilsvarer G. Gjessing 1932, pl. I, figur nr. 2, består av 1 udefinerbart, firbeint landdyr; sannsynligvis en elg eller rein. Figuren mangler hode og nakke. Feltet omkranses av glatte svaberg på alle kanter. Figuren er slipt i tilnærma målestokk 1:1 slik at linjeneofte framstår som lysere enn berget omkring. Utførelsen er naturalistisk. Adkomstien går ca. 10 meter nedenfor ristninga ved foten av svaberget som feltet ligger på. To markerte (forholdene tatt i betraktning) furuer i NNØ og V. Figurfeltet måler ca. (1,5x1,0) meter i ØV-NS. Sjølve ristningea ligger på N-hellende svaberg (svak skålforma bergflate). Flott utsyn mot Grønøy og Meløy i N og Bolga i VNV. NB! For en nærmere beskrivelse av de enkelte figurene med nøyaktig målsetting av hver enkelt figur og tilstand/skadekartering på 1930-tallet se G. Gjessing 1932 og G. Hallström 1938. Fornminne 1: Helleristningsfelt. Vi så flere figurer av rein og elg, men de var nokså vanskelig å få øye på og kunne nok trenge å bli stelt og tatt vare på. Det er forøvrig gjort en del hærverk - innhugging av figurer og bokstaver samt dytting av store steiner nedover svabergene som lager dype spor i berget.
67520 Funnsted for: Tilv. 1962/155, fragment av pilespiss av skifer. Den kom for dagen ved sanduttaking etter at sanda var kjørt ut på veien. Funnet av Ivar Volden.
Se mer

Vei, vann og avløp

Direkte avkjørsel fra kommunal vei.
Septik - kommunal tømming.
Felles privat vanntilførsel.
Medhjelper opplyser videre følgende: Vann fra egen brønn som benyttes av flere( Hjemmelshaver opplyser at 3 husstander pluss fjøs, får vann fra brønn). Tilstanden på brønn, vannledninger og vannkvalitet er ukjent
Fra og med 01.07.2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også små private brønner som forsyner minst to - 2 husstander med vann. Lenke til registreringsskjemaet finnes på www.mattilsynet.no . Betegnelsen vannforsyningssystem brukes om systemer som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann. Ny drikkevannsforskrift kom i 2017 og den setter krav til trygt drikkevann. Medhjelper kjenner ikke til om slik registrering er foretatt for dette anlegget. Vi anbefaler derfor at ny eier skaffer seg oversikt over hvem som har vannforsyning fra denne brønnen. Medhjelper oppfordrer videre til at ny kjøper bidrar til at fomelle krav blir oppfylt hva angår vannforsyningen. ( registreringsskjema finner du hos www.mattilsynet.no - registreringen er gratis).
Lovmessige krav og definisjoner finnes i drikkevannforskriften - https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2001-12-04-1372
Se gjerne under § 3 samt § 17. Interessenter er herved orientert om det ovenstående.

Avløp til septiktank m/avløp til filtreringsgrøft. Opprinnelige avløpsrør til septiktank. Ansvarlig eiendomsmegler har ingen kunnskap eller opplysninger om tilstand på bunnledninger og septikanlegget. Boligens avløpsledningssystem er anlagt med septiktank. Alder på avløpsledningen er ukjent. For å opprettholde nødvendig funksjonskrav på avløpsledningen må septiktanken tømmes med jevne mellomrom. Det er ikke kjent om det har vært foretatt rehabilitering av avløpsrør og septiktanken. Normalt vil alder indikere tilstanden og forventet levetid
Se mer

Diverse

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at energimerking er foretatt med bakgrunn i takstopplysninger og at denne derfor kan være mangelfull eller feil
For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av vedlagte dokumenter som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.

Salten brann har registrert følgende avvik:
Skorsteinens avstand til brennbart materiale er for liten. Ildsted er feil montert. Det vil være ny eiers ansvar å utbedre og lukke avvik.

Takst omtaler rapport fra Mattilsynet. Denne har ingen relevans for salget. Hvis ny eier skal bruke driftsbygningen til dyrehold, må ny eier kontakte mattilsynet for å få avklare forhold vedrørende driftsbygning.

Det foreligger rapport fra el-tilsynet på bolighuset og driftsbygningen med en rekke feil og mangler, rapportene er vedlagt salgsoppgaven. Medhjelper oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med innholdet i disse.
Det påpekes videre at det vil være ny eiers ansvar å reparere de påpekte feil og mangler.

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av vedlagte takst som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.

Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt, noe som innebærer at kjøper kun i svært begrenset grad kan reklamere over feil og mangler ved eiendommen.
Se mer

Kommentar bo- og driveplikt

No

Kommentar konsesjon

Ja

Kommentar odel

Medhjelper tar forbehold om at eiendommen kan være odelsberettiget etter Odelslovens bestemmelser, ref. Odelslovens § 2. Den/de odelsberettigede kan fraskrive seg odelen. Medhjelper har ikke mottatt varsel om at noen har fraskrevet seg sin odelsrett. Kjøper har, ved kjøp av eiendommen, tatt på seg risikoen for at den/de som er odelsberrettiget går til odelsløsningssak. se avsnittet: hvordan skjer krav om å få overta på odel.

Medhjelper opplyser følgende om odel: Kort forklart er odelsretten en fortrinnsrett for arvinger til en landbrukseiendom når eier enten skal selge eiendommen eventuelt går bort(dør). Ved tvangssalg gjelder også odelsretten. en landbrukseiendom må bestå av minst 35 dekar dyrket mark eller en skogbrukseiendom må bestå av minst 500 dekar produktiv skog. Eiendommen må har vært i familiens eie i minst 20 år.
Da denne eiendommen er over 40 dekar med fulldyrket jord, samt har vært i familiens eie i over 20 år, er den å betrakte som odlingsjord.

Endring i Odelsloven av 14.juni 2013: Det betyr at odelskretsen i dag kun består av barn av eier med odelsrett og barnebarn av siste eier med odelsrett. Det siste punktet betyr at alle barnebarn av Bestefar 1 har odelsrett. Odelsretten kan brukes når landbrukseiendommen skifter eier og selges til noen utenfor slekta eller til noen man mener har dårligere odelsprioritet. Dør eieren av en odelsgård kan man også bruke odelsretten sin på skiftet.

Hvordan skjer krav om å få overta Odel:
For å bruke odelsretten må den som er odelsberrettiget ta ut stevning ved tingretten der hvor eiendommen ligger( her Salten tingrett), og få en dom på at eiendommen skal skjøtes over mot odelstakst. Dette kalles en løsningssak. Fristen for å ta ut stevning ved tingretten er seks måneder etter at den nye eieren har tinglyst skjøte på eiendommen. Etter seks måneder faller odelsretten bort. verken kjøper eller kommunen er pliktig å gi beskjed til de odelsberettigede at eiendommen er solgt eller tinglyst. Dette må den som er odelsberrettiget følge med på selv.

Du finner mer om Odelsloven her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-06-28-58
Se mer

Magnus Kvarsnes
Steinbakk

Magnus Kvarsnes Steinbakk

Eiendomsmeglerfullmektig - Tverlandet/Bodø

mks@notar.no
95806446

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Asbjørn
Ingebrigtsen

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

aei@notar.no
75644070
96204500

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering