Hjellhaugvegen 31 B 6013 ÅLESUND


Emblem - Påkostet og fin del av tomannsbolig i barnevennlig område. Mulighet for 3 soverom

 • Prisantydning

  kr 3 400 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Tomannsbolig

 • Eierform

  Eierseksjon

 • BRA

  108 m2

 • P-rom

  105 m2

 • Rom

  4

 • Soverom

  2

 • Etasje

  2

 • Byggeår

  2014

 • Energimerking

  B-orange

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Hjellhaugvegen på Emblem. Det er et forholdsvis nyetablert boligfelt med eneboliger og tomannsboliger i nærmiljøet. Boligen ligger fint til i terrenget med gode sol- og lysforhold.
Det er kort vei til skoler, barnehage og turterreng.
Se mer

Adkomst

Kjør fra Moa og mot Emblem. Kjør noen hundre meter forbi avkjørselen til der barnehage og barneskolen er på Emblem. Ta så inn til venstre, hvor det er skiltet mot Austrem, og du vil se parkeringsplassen som brukes til tur- og skigåere til Østremsetra året rundt. Ta deretter første avkjørsel til venstre og følg veien til du ser boligen på din høyre side.
Se mer

Hjellhaugvegen 31 B, 6013 ÅLESUND

Innhold

Første etasje inneholder hall/stue, 2 soverom, bad/vaskerom og entré. I andre etasje er det stue, kjøkken, bad og bod.

Dagens planløsning avviker noe fra godkjente tegninger. I første etasje er en sportsbod fjernet og innlemmet i entré. I tillegg er et soverom i samme etasje fjernet og innlemmet i hall. Bruksendring fra tilleggsdel (sportsbod) til hoveddel (entré) utløser søknadsplikt. Det er ikke søkt om bruksendring. Evt. søknad blir kjøpers ansvar.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 28.05.2020, utført av Birkeland Taksering AS.
Se mer

Standard

Boligen er oppført i 2014 og er påkostet i forhold til opprinnelig standard og har lite slitasjer.

Første etasje har parkett og fliser på gulv. Flis og varmekabler på gulv i entrè. Andre etasje har heltre eikeplank på gulv. Laminat i bod. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke påvist tegn til skader, men det er en mindre lakkskade på eikeplank foran kjøkkeninnredning, normal bruksslitasje utover dette. Tilstandsgrad 1.

Første etasje har malte/tapetserte vegger. Tapet på noen vegger i soverom og hall/stue. Andre etasje har malte/tapetserte vegger. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert tegn til skader ved visuelle observasjoner, normal bruksslitasje.

Første etasje har malte gipsplater i himling. Innfelte downlights i entrè. Andre etasje har malte gipsplater med stedvis innfelte downlights i himling. Mønt himling. Listefri overgang mellom vegg og himling. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert tegn til skader ved visuelle observasjoner, men det er noe mindre sprekker mellom himling og takåser på stue i andre etasje. Normal slitasje. Tilstandsgrad 1.

Innvendige glatte finerdører fra byggeår, hvitmalt. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert tegn til skader, normal slitasje. Tilstandsgrad 1.

Innvendig trapp i treverk med eiketrinn og malte vanger og rekkverk. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Trappen har normal standard og slitasjer utifra alder og bruk. Tilstandsgrad 1.

Det er installert vedovn med kleberstein og isolert stålpipe i andre etasje. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert tegn til skader ved visuelle observasjoner. Når det gjelder piper og ildsteder så er det det lokale feier-/brannvesen som er godkjenningsmyndighet. Tilstandsgrad 1.

Påkostet kjøkkeninnredning fra HTH med ventilator over integrert koketopp. Integrert stekeovn, kaffemaskin, oppvaskmaskin, kjøl- og fryseskap. Laminat benkeplate med nedfelt 1-1/2 oppvaskkum. Mosaikkfliser på vegg over benk. Miele hvitevarer. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Kjøkkenet fungerer fint i forhold til tiltenkt funksjon og det er ikke observert tegn til skader, lite bruksslitasje. Tilstandsgrad 1.

Bad/vaskerom i første etasje har fliser og varmekabler på gulv samt flis på vegger. Badet innehar dusjkabinett, veggmontert toalett og hel servantplate med underskap. Fordelerskap for vann, vv-bereder, opplegg for vaskemaskin, stoppekran og ventilasjon i himling. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er utført fuktsøk med Tramex ME5 uten å avdekke unormale forhold. Badet er fra
byggeår. Det er tilfredsstillende fall mot sluk på gulv, god membranterskelhøyde ved dør. Bruk av dusjkabinett er en god løsning da gulv og vegger ikke blir direkte utsatt for vannpåkjenninger. Tilstandsgrad 1.

Bad i første etasje har fliser og varmekabler på gulv og flis på vegger. Badet innehar dusjhjørne med glassdører, veggmontert toalett, servant med underskap og ventilasjon på vegg. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er utført fuktsøk med Tramex ME5 uten å avdekke unormale forhold. Badet er fra byggeår. Det er tilfredsstillende fall mot sluk på gulv, god membranterskelhøyde ved dør, men det gjenstår å fuge under dørstokk. Det bør monteres tåstøt for å unngå nedtråkk av dørterskel. Tilstandsgrad 2 på dette. For øvrig Tilstandsgrad 1.

Det er skyvedørsgarderobe med speil i den ene døren i entrè. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Normal standard. Tilstandsgrad 1.

Innvendig observert vannrør av plast og kobber, rør-i-rør system. Det gjøres oppmerksom på at det kan finnes innslag av andre typer materialer i konstruksjonen uten at takstmann har avdekket dette.

Innvendig observert avløpsrør av plast. Plastsluk. Det gjøres oppmerksom på at det kan finnes innslag av andre typer materialer i konstruksjonen uten at takstmann har avdekket dette. Avløpsledninger er ikke kontrollert da dette krever spesialutstyr og spisskompetanse som ikke innehas. Generelt om avløpsrør så vil uforutsette hendelser så som setninger i grunnen, avleiringer i rør, røtter som vokser inn i rørene etc være risikomomenter i ethvert anlegg. Her har alder mye å si.

200 liter vv-bereder byggeår i vaskerom. Når det gjelder vurdering av tilstand på vv-beredere så krever dette spesialutstyr og spisskompetanse som ikke innehas. Alder på bereder vil være ett av kriteriene for å vurdere tilstand.

Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Røropplegget har normal standard og kvalitet utifra alder og konstruksjon. Vannskap er plassert bak vaskemaskin/tørketrommel og har vanskelig adkomst. Tilstandsgrad 1.

Det er installert luft/luft varmepumpe i boligen. Varmekabler i gulv i entrè. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Varmepumpe fungerer fint. Tilstandsgrad 1.

Det er installert balansert ventilasjon i boligen. Ventilasjonsaggregat er plassert i garderobeskap i entrè. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Ventilasjonsanlegg fungerer normalt. Det er viktig å skifte filter i anlegget med jevne mellomrom. Tilstandsgrad 1.

Sikringskap med automatsikringer. Det er innlagt fiberkabel i boligen. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det elektriske anlegget er ikke vurdert/kontrollert av takstmann. Det kreves autorisasjon og spisskompetanse som ikke innehas. Tilstandsgrad ikke satt.

Tilstandsrapporten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.
Se mer

Fasiliteter

 • Balkong

 • Peis

 • Barnevennlig

 • Rolig

 • Utsikt

 • Hage

 • Turterreng

Oppvarming

Det er installert luft/luft varmepumpe i boligen. Varmekabler i gulv i entrè, bad og bad/vaskerom.

Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
Se mer

Arealer

Del av tomannsbolig
Bruksareal:
1. etasje: 54 kvm Hall/stue, 2 soverom, bad/vaskerom og entré.
2. etasje: 54 kvm Stue, kjøkken, bad og bod.
Primærrom:
1. etasje: 54 kvm Hall/stue, 2 soverom, bad/vaskerom og entré.
2. etasje: 51 kvm Stue, kjøkken og bad.
Sekundærrom:
2. etasje: 3 kvm Bod.
Se mer

Parkering

Tomten er opparbeidet med asfaltert innkjørsel og biloppstillingsplass.

Adgang til utleie

Seksjonen består av en boenhet som kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt, jfr. eierseksjonsloven § 24. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn.

Utleie av hybel i form av ett eller flere rom som utgjør en mindre del av boligen og ikke har separat inngang regnes som tradisjonell boform. Slik utleie utløser ikke særskilte bygningstekniske krav og vil ikke være gjenstand for saksbehandling i kommunen, dog forutsetter dette at rommet/rommene er godkjent for varig opphold.
Se mer

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  261

 • Gårdsnr

  5

 • Kommunenr

  1507

 • Seksjonsnummer

  2

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen ligger i et område regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til Reguleringsplan for Hjellhaugen øst, Emblem, vedtatt 10.12.2009. Det samme gjelder eiendommene øst og vest for sameiet. Mot sør passerer en innregulert kjøre- og gang-/sykkelvei (Hjellhaugvegen). Rett sør for eiendommen og denne veien er det per i dag ingen detaljregulering. Nord for eiendommen er det innregulert en felles gangvei, og videre mot nord er det regulert til konsentrert boligbebyggelse (her er boliger under oppføring). Like nordøst for boligen er det innregulert et felles lekeareal for barn.

I henhold til Kommuneplanens arealdel 2016-2028 Ålesund kommune vedtatt 09.03.2017 så ligger eiendommen i et område avsatt til boligbebyggelse, dog med unntak av et område sør/sørøst for eiendommen som er avsatt til næringsbebyggelse.

Utsnitt av reguleringsplan og kommuneplan med situasjon og tegnforklaring er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.
Se mer

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei samt offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.
Se mer

Legalpant

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende 2 x folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Eierbegrensning:
Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Den som har ervervet seksjonen i strid med forbudet vil i et slikt tilfelle, frivillig eller etter pålegg, måtte selge seksjonen videre til noen som lovlig kan erverve den.
Se mer

Lennart
Tetlie

Lennart Tetlie

Eiendomsmegler MNEF/Partner

lennart@notar.no
91375491

Notar Moa

Breivikvegen 3 A
6018 ÅLESUND

Tlf: 71 40 00 00

Fax: 71 40 00 01

E-post: moa@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering