Prisantydning

kr 2 190 000,-

Pågående budrunder

Frist: 15.05.2019 kl: 16:00
Aktivt bud: kr 1 800 000,-

Primærrom

161 m²

Farvikveien 11 B 8207 FAUSKE
Stor enebolig som er med 2 etasjer pluss kjeller. 4 soverom. Eiet tomt på 1020 kvm.

Budgivning

Frist: 15.05.2019 kl: 16:00

Aktivt bud: kr 1 800 000,-

 • Prisantydning

  kr 2 190 000,-

 • Kommunale avgifter

  kr 17 884,-

 • Verditakst

  kr 2 190 000,-

 • Eiendomstype

  Enebolig

 • Byggeår

  1964

 • Primærrom

  161 m²

 • Bruksareal

  192 m²

 • Bruttoareal

  222 m²

 • Tomteareal

  1 020 m²

 • Soverom

  4

 • Rom

  5

 • Eierform

  Eier (Selveier)

 • Energimerking

  G-yellow

Se mer

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et sentralt og etablert boligområde på Erikstad, ca 1 km nordvest for Fauske sentrum. Her har du gangavstand til skoler, idrettsanlegg og matbutikk. Området rundt er bebygget med frittliggende boliger og eiendommen grenser til friområder mot nord og mot vest. Alminnelig god utsikt, med gode sol -og lysforhold. Fra eiednommen ahr du en flott utsikt mot Steinfjell og Klungsetmarka
Se mer

Adkomst

Adkomst via avkjørel fra RV80 inn Kirkeveien, svinger deretter av til høyre, inn Farvikveien like etter matbutikken på Helligberget. Adkomst til eiendommen fra kommunal vei via felles privat vei, til egen innkjørsel og parkeringsplass. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.
Se mer

Farvikveien 11 B, 8207 FAUSKE

Innhold

Boligen er i 1 1/2 etasje pluss kjeller og inneholder: Hovedetasjen er med Yttergang/gang, stue, kjøkken, bad, og bod. Terrasse anlagt på utsiden 2. etasjen er med gang og 4 soverom Kjelleren er med trappegang, vaskerom, oppholdsrom/tv- rom samt 2 kjellerboder
Se mer

Standard

Beskrevne bolig er over 1-1/2 etasje, pluss kjeller, er opprinnelig oppført i 1964 og senere påbygget og renovert i 2000 Overbygget inngangspart som fører til yttergang med laminat på gulvet, malt trepanel på vegger og i tak Gang med laminat på gulvet, malt trepanel på vegger og plater i tak. Vedovn montert. Fra gangen er det tretrapp opp til 2 etasjen og nedgang til kjelleren. Baderom som har belegg på gulvet, varmekabler anlagt. veggflater med fliser og trepanel. Plater i tak. Badet er innredet med gulv toalett, dusjkabinett, heldekkende servant på innredning med lys profil front, speil og lysarmatur. Varmekabler i betonggulv. Bad opplyses og være renovert i 2000. Det er synlig skade på plate i himling. Dette kan være en gammel fuktskade fra før det ble lagt nytt tekke på balkongen over badet. Bodrom som har lamiant på gulvet, tapet og malte vegger. trepanel i tak. 2 delt stue hvor stuedel 1 er med belegg på gulvet. brystningspanel og tapet på vegger. Plater i taket. Varmepumpe på vegg. Vedovn montert. Inngang til kjøkken fra denne delen. Det er registrert større nedbøy i stuegulv av ukjent årsak, dette bør undersøkes. Stuedel 2( tilbyggsdelen) er med lamiant på gulvet, malt trepanel på vegger og trepanel i takst( skråtak). Utgang til terrassedel. Kjøkkenet er med belegg på gulvet. malt trepanel på vegger og plater i tak. Kjøkkeninnredning med malt profil front, dobbel oppvaskkumme nedfelt i heltre benkeplate og kjøkkenventilator. Fliser mellom benkeplate og overskap. Det medfølger ingen hvitevarer. Hjemmelshaver opplyser å ha skitet ventilator i 2016. Fra gangen er det trapp som fører opp til 2 etasjen. Gang med belegg på gulvet og malt trepanel på vegger. Malt tak. 1 skap montert i gangen Soverom 1 er med tregulv, malt trepanel på vegger og malt tak. Plassbygg gardersobeskap Soverom 2 er med tregulv, malt trepanel på vegger og i tak Soverom 3 er med belegg på gulvet, malt trepanel på vegger og malt tak. Plassbygd garderobeskap Soverom 4 er emd belegg på gulvet, malte vegger og tak. Plassbygd garderobeskap. Fra dette soverommet er det adkomst til en luftebalkong Nedgang til kjellerdelen fra gangen. Kommer ned til gang som har belegg på gulvet, malte murvegger og tretak. Sentralstøvsugeranlegg montert på vegg. Bod/potetkjeller med belegg på gulvet og murvegger Vaskerom med belegg på gulvet. malte murvegger og plater i tak. Vaskerom har opplegg for vaskemaskin. Varmtvansnbereder på 200 l står på gulvet. Bod med malt murgulv malte murvegger og trepanel i taket Kjellerstuen/tv- rom som har lamiant på gulvet. Mdf plater på vegger og malt trepanel i tak. Det gjøres oppmerksom på at rommet ikke er omsøkt eller godkjent som beboelsesrom. Det er montert Sector alarm i boligen. Kjøper må tegne eget abonnement om de ønsker å beholde alarmen. El-anlegg med 63 A hovedsikring på kvist ( ikke kontrollert) og fordelingsskap i entré med 8 kurser med skrusikringer. Boligen har åpen ledningsnett. Det mangler takstige på utbygg. Følgende er opplyst fra hjemmelshaver: Badet ble renovert ca. 2000. Saltak med taksperrer og taktro som er tekket med metall profil takplater fra rundt 2000. Papptekke over tilbygget bad/ yttergang fra rundt 2008. Vinduer med trekarm og 2 lags isolerglass. Opprinnelige koblingsvindu i kjeller. Det opplyses at vinduer ble montert ca. rundt 2000 og 2013. Det ble oppførte en kattegård/kattehus på ca. 15 kvm, nedenfor terrassen i 2016. Terrasseplatting på ca 60 kvm, oppført i 2017. Det er tv- internett i boligen, fra Signal Altibox. Det opplyses at uthus har fått montert ny ytterkledning i 2017. Medhjelper opplyser at boligen har en varierende standard med hensyn til materialvalg, utstyr og utførelser, samt varierende vedlikehold på innvendige og utvendige overflater, og det må påregnes noe oppussing og vedlikehold.
Se mer

Fasiliteter

 • Balkong

 • Peis

 • Rolig

 • Off. vann og avløp

 • Utsikt

 • Bredbånd

 • Hage

 • Sentralt

 • Turterreng

 • Husdyr

Oppvarming

Vedovn i stue og entrè. Luft til luft varmepumpe montert i stue. Varmekabler i gulv på bad. Elektrisk oppvarming med panelovner Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.
Se mer

Tekst til areal

Bolig Bruksareal: Kjeller: 53 kvm 1. etasje: 88 kvm 2. etasje: 51 kvm Primærrom: Kjeller: Trappegang, vaskerom oppholds/tv rom: 29 kvm 1. etasje: Vindfang/yttergang, baderom, kjøkken og stue: 81 kvm 2. etasje: gangareal og 4 soverom: 51 kvm Sekundærrom: Kjeller: 2 kjellerrom/bod/lager: 24 kvm 1. etasje: Bod: 7 kvm Uthus Sekundærrom: 1. etasje: Uthus: 8 kvm
Se mer

Bebyggelse

Området rund er bebygget med frittstående eneboliger. På selve eiendommmen er det , i tillegg til boligen, oppført terrasse mot vest med utgang fra tilbygget stue, samt stor platt på terreng, mot vest og nord side. "Kattehus" på ca 15 m2 er etablert på vest side av hovedhus. Frittstående uthus er oppført.
Se mer

Parkering

På gårdsplassen

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  143

 • Gårdsnr

  104

 • Kommunenr

  1841

Regulerings- og arealplaner

KOMMUNEPLANENS AREALDEL SJØ OG LAND 2015 - 2027. Planbestemmelser og retningslinjer, er gjeldende Arealformål: Oversiktsplanareal: Boligbebyggelse. Arealbrukstatus Nåværende. Områdenavn B03 Utdrag: Plankrav For områder avsatt til utbyggingsformål etter plan- og bygningsloven § 11-7 skal tiltak etter pbl § 1-6 eller fradeling til slike tiltak, ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Dette gjelder også der krav om reguleringsplan ikke er nevnt særskilt. Plankravet kan fravikes for mindre byggeprosjekt hvis følgende kriterier er oppfylt: ? Tiltaket er begrenset til mindre tilbygg, garasje og uthus opp til 200 m² BRA på allerede bebygd eiendom. ? Tiltaket er i tråd med gjeldende kommuneplan og/eller reguleringsplan for området. Sektormyndigheters krav er oppfylt. Avstand og forhold til naboeiendom ikke er konfliktfylt. Området er tilstrekkelig sikret mot risiko og sårbarhet (jf. § 1.7) og selv ikke bidrar til støy, fare eller miljøbelastning for nærmiljøet. ? Fasadeendring så fremt dette ikke berører kulturminnehensyn. ? Spredt bebyggelse i LNFR-områder som til sammen utgjør inntil 4 enheter. Unntaksbestemmelsene gjelder ikke for områder hvor det i denne planen er stilt særskilt plankrav Boligbebyggelse (B). Ny utbygging innenfor områdene B02-B07 kan ikke godkjennes uten at det foreligger dokumentasjon på at grunnen er sikret mot kvikkleireskred (vist med hensynssone H310_). Ras- og skredfare (H310_) Områdene markert som H310_ angir kjente fareområder for kvikkleire. I disse områdene skal det ikke gis tillatelse til tiltak som kan påvirke stabiliteten i grunnen uten at det er gjennomført geotekniske grunnundersøkelser. Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak skal gjennomføres samtidig med tiltaket. Ta kontakt med megler for å få tilsendt komplett kommuneplan med bestememlser
Se mer

Vei, vann og avløp

Vann og avløp er offentlig. Fra kommunal vei( Farvikveien) og inn til eiendommen er det privat vei. Det er ikke fremlagt dokumentasjon eller opplysninger på om det er etablert samarbeid om brøyting og vedlikehold av privat vei, elller om det betales felleskostnader til dette.
Se mer

Diverse

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport og skaderapporter som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen. Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt, noe som innebærer at kjøper kun i svært begrenset grad kan reklamere over feil og mangler ved eiendommen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at energimerking er foretatt med bakgrunn i takstopplysninger og at denne derfor kan være mangelfull eller feil. Det gjøres oppmerksom på at vedlagte tegninger kan avvike fra hvordan inndelingen er pr. i dag.
Se mer

Asbjørn
Ingebrigtsen

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

aei@notar.no
75644070
96204500

Fauske

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75644070

Fax: 75644071

E-post: aei@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering