Stykkjevegen 38 6018 ÅLESUND


Moa - Fin toppleilighet med carport, to soverom og sydvendt veranda

 • Prisantydning

  kr 2 290 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Leilighet

 • Eierform

  Eierseksjon

 • BRA

  60 m2

 • P-rom

  52 m2

 • Rom

  3

 • Soverom

  2

 • Etasje

  2

 • Byggeår

  2005

 • Energimerking

  D-green

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Stykkjevegen på Moa. Boligen ligger fint til i terrenget med god tilkomst og gode sol- og lysforhold. Det er kort vei til barnehage, skoler og handelssentrum på Moa.

Adkomst

Kjør fra Moa, forbi Esso i retning mot Fremmerholen. Ta til venstre når du kommer til Ramshaugen, og følg veien til du kommer til Gamle Skoleveg. Sving til venstre inn på Stykkjevegen. Leilighetskomplekset vil da ligge på din venstre side. Leiligheten ligger øverst i bygget helt til venstre.
Se mer

Stykkjevegen 38, 6018 ÅLESUND

Innhold

Leiligheten ligger i andre etasje og inneholder stue/kjøkken, 2 soverom, bad, gang og bod.

Dagens planløsning stemmer overens med godkjent tegning.

Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport datert 17.06.2020, utført av Birkeland Taksering AS.
Se mer

Standard

Det er parkett på gulv i leiligheten. Fliser på gulv på bad. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke påvist vesentlige tegn til skader, i all hovedsak normal bruksslitasje, men det er noe stedvis fuktmerker på gulv. Parkett er montert litt for trangt og har noe stedvis buler på gulv. Det kan være påregnelig med fornying. Tilstandsgrad 1.

Det er malte/tapetserte vegger i leiligheten. Fliser på vegger på bad. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert tegn til skader ved visuelle observasjoner, normal bruksslitasje. Tilstandsgrad 1.

Det er takessplater med innfelte downlights i leiligheten. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er ikke observert tegn til skader ved visuelle observasjoner, normal slitasje. Tilstandsgrad 1.

Kjøkkeninnredning fra Sigdal med hvite, slette fronter. Det er ventilatorhette over komfyr samt opplegg for vaskemaskin. Det er fliser mellom benk og overskap. Laminat benkeplate med nedfelt 1-1/2 oppvaskkum. Det er installert brannslange i benk, men denne er ikke tilkoblet. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Kjøkkenet fungerer fint i forhold til tiltenkt funksjon og det er ikke observert tegn til skader, normal bruksslitasje. Tilstandsgrad 1.

Bad har fliser og varme på gulv og flis på vegger. Badet innehar dusjhjørne med buet glassdører, toalett, servant med underskap, opplegg for vaskemaskin samt ventilasjonsvifte på vegg. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Det er utført fuktsøk med Tramex ME5 uten å avdekke unormale forhold. Det er tilfredsstillende fall mot sluk på gulv, men det er noe lav membranterskelhøyde ved
dør. Det er 2 sluker i gulv. Badet er fra byggeår og ca 15 år gammelt. Det er registrert noe stedvis "bom" i gulvflis. På generelt grunnlag så anbefales det å installere tett dusjkabinett slik at ikke gulv og vegger blir direkte utsatt for vannpåkjenninger. Tilstandsgrad 2.

Innvendig observert vannrør av kobber og plast, rør-i-rør system. Det gjøres oppmerksom på at det kan finnes innslag av andre typer materialer i konstruksjonen uten at takstmann har avdekket dette. Fordelerskap for vann er plassert i bod. Innvendig observert avløpsrør av plast. Plastsluk. Det gjøres oppmerksom på at det kan finnes innslag av andre typer materialer i konstruksjonen uten at takstmann har avdekket dette. Det er ikke vv-bereder i boligen. Bygget er tilknyttet fjernvarme. Når det gjelder vurdering av tilstand på vv-beredere så krever dette spesialutstyr og spisskompetanse som ikke innehas. Alder på bereder vil være ett av kriteriene for å vurdere tilstand. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Røropplegget har normal standard og kvalitet utifra alder og konstruksjon. Fordelerskap for vann var vanskelig å åpne på befaringstidspunkt og er ikke inspisert. Tilstandsgrad 1.

Boligen er tilknyttet fjernvarme med radiatorovner på rom. Fordelerskap for fjernvarme er plassert i bod. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Radiatorovner fungerer fint og det er ikke meldt om skader eller mangler ved fjernvarmeanlegget. Tilstandsgrad 1.

Det er montert brannslange i kjøkkenbenk. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Brannslange er ikke tilkoblet vannrør og vil ikke ha noen funksjon ved eventuell brann. Brannslanger skal være tilkoblet røropplegget med egen vannkran. Tilstandsgrad 3.

Det er installert mekanisk ventilasjon i boligen med avtrekk fra kjøkken og bad. Tilstandsvurdering/tilstandsgrad: Ventilasjonsanlegg fungerer normalt. Tilstandsgrad 1.

Sikringskap med automatsikringer. Tilstandsvurdering: Det elektriske anlegget er ikke vurdert/kontrollert av undertegnede. Det kreves autorisasjon og spisskompetanse som ikke innehas. Tilstandsgrad ikke satt.

Basert på den visuelle befaringen, enkle fuktindikasjonsmålinger, stikktagninger, opplysninger fra eier og fremlagte dokumenter er følgende punkter av avgjørende betydning for bedømming av denne eiendommens tekniske tilstand:
- Boligen er tilknyttet fjernvarme med radiatorovner i leiligheten.
- Bygget har mekanisk ventilasjon.
- Det er noe mindre fuktskjolder på parkett.
- Boddør i leiligheten har noe fuktskjoler på nedre del av døren.
- Poengterer ellers at ikke alle trapper, rekkverk, isolasjon, våtrom etc, nødvendigvis holder dagens krav til standard, men de som var vanlig på utførelsestidspunkt.

Utifra de avdekninger som er gjort ifm denne rapporten må en ta det forbehold at det kan finnes skjulte feil eller mangler som ikke er avdekt pga de er skjulte og den visuelle befaringen dermed ikke avdekker de.

Tilstandsrapporten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.
Se mer

Fasiliteter

 • Balkong

 • Rolig

 • Kabel-TV

 • Garasje

 • Sentralt

 • Turterreng

Oppvarming

Fjernvarme med radiatorovner i leiligheten. Varme i baderomsgulv.

Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
Se mer

Arealer

Leilighet
Bruksareal:
2. etasje: 55 kvm Stue/kjøkken, 2 soverom, bad, gang og bod.
Primærrom:
2. etasje: 52 kvm Stue/kjøkken, 2 soverom, bad og gang.
Sekundærrom:
2. etasje: 3 kvm Bod.

Utebod
Bruksareal:
1. underetasje: 5 kvm Bod.
Sekundærrom:
1. underetasje: 5 kvm Bod.
Se mer

Bebyggelse

Eiendommen ligger i et etablert område med eneboliger og konsentrert bebyggelse i nærmiljøet.

Parkering

Parkering i carport.

Adgang til utleie

Boligen og carportplass kan fritt utleies. Forpliktelser og rettigheter etter sameiets vedtekter kan dog ikke skilles fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseierens fulle ansvar. Utleie skal meldes skriftlig til styret og forretningsfører. Den enkelte seksjon samt fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige seksjonene. Fellesanlegg må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som en avtalt eller forutsatt mellom sameierne. Boligseksjonene skal kun benyttes til beboelse, og kan ikke - uten sameiestyrets skriftlige godkjennelse brukes til ervervs - eller yrkesmessig virksomhet eller på annen måte som medfører ulempe for de øvrige ameierne/boligenheten. Eventuell næringsdrift tillates bare i den utstrekning at vedkommende leilighet fortsatt i all hovedsak benyttes til boligformål.

Utleie av hybel i form av ett eller flere rom som utgjør en mindre del av boligen og ikke har separat inngang regnes som tradisjonell boform. Slik utleie utløser ikke særskilte bygningstekniske krav og vil ikke være gjenstand for saksbehandling i kommunen, dog forutsetter dette at rommet/rommene er godkjent for varig opphold.

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt, jfr. eierseksjonsloven § 24. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn.
Se mer

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  175

 • Gårdsnr

  32

 • Kommunenr

  1507

 • Seksjonsnummer

  16

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er regulert til konsentrert boligbebyggelse med tilhørende anlegg i henhold til Reguleringsplan for Ytre Holen vedtatt 03.06.2004. Mot sør og øst grenser eiendommen til et mindre offentlig friområde. Mot vest er det regulert til barnehage, og mot nord er det kontor/industri og boliger.

Ovennenvte samsvarer også med Kommuneplanens arealdel 2016-2028 Ålesund kommune vedtatt 09.03.2017.

Utsnitt av reguleringsplan og kommuneplan med situasjon og tegnforklaring er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.
Se mer

Vei, vann og avløp

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.
Se mer

Legalpant

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende 2 x folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Eierbegrensning:
Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Den som har ervervet seksjonen i strid med forbudet vil i et slikt tilfelle, frivillig eller etter pålegg, måtte selge seksjonen videre til noen som lovlig kan erverve den.
Se mer

Lennart
Tetlie

Lennart Tetlie

Eiendomsmegler MNEF/Partner

lennart@notar.no
91375491

Notar Moa

Breivikvegen 3 A
6018 ÅLESUND

Tlf: 71 40 00 00

Fax: 71 40 00 01

E-post: moa@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering