Ankerveien 8A 8208 FAUSKE


Romslig enebolig med P-rom på 138 kvm. 2 etasjer pluss kjeller. 4 soverom i 2. etasje. Frittstående garasje

Budgivning

Frist: 28.04.2021 kl: 12:00

Aktivt bud: kr 2 150 000,-

 • Prisantydning

  kr 1 980 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Enebolig

 • Eierform

  Eiet

 • BRA

  203 m2

 • P-rom

  138 m2

 • Rom

  6

 • Soverom

  4

 • Etasje

  2

 • Byggeår

  1964

 • Energimerking

  G-yellow

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca. 1,2 km nord for Fauske sentrum i et veletablert og regulert boligområde.
Ankerveien er et sentralt og attraktivt boligområde med gangavstand til skoler og barnehage.
Ligger noe nærme jernbanelinje, slik at man må påregne noe trafikkstøy fra togtrafikken.
Gangavstand til Krokdalsmyra handelspark m/ulike butikktilbud, dagligvare, treningssenter, post, materialutsalg med mer.
Offentlig administrasjon og øvrig handelsstand i Fauske sentrum.
Se mer

Adkomst

Adkomst til eiendommen via avkjørsel fra E6 med direkte avkjørsel til Ankerveien.
Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Ankerveien 8A, 8208 FAUSKE

Innhold

Boligen er over 2 etasjer pluss kjeller. Ingen kjeller under tilbygget.

1. etasje er med overbygget inngangsparti. Vindfang, entrè, trapperom, bad, kjøkken og 2 stuer. Utgang til terrasse fra stue 1.
2. etasje er med gang og 4 soverom. kott/bod. Utgang til luftebalkong fra ett soverom. Luke i tak i gange opp til kaldloft.
Kjeller er med ulike med boder og vaskerom. Ikke kjeller under tilbygget del.
Se mer

Standard

Boligen er oppført i 1964, tilbygget ca. 1993/1994. Påbygget tak over luftebalkong 2. etg. - ukjent oppføringsår. Byggeår garasje- ukjent

Overbygget inngangsparti

Vindfang med belegg på gulvet, brystningspanel og malt tapet på vegger. Trepanel i tak. Automatisk portåpner for garasje montert på vegg.

Mellomgang med laminat på gulvet Malte strier/tapet på vegger og malte plater i tak. Trapperom samt dør inn til bod. Inngang til stuen, kjøkkenet og baderom fra mellomgang.

Baderommet er med flislagt gulv, varmekabler montert. Våtromsplater på vegger. Plater i tak. Baderomsinnredning i hvit glatt/profil utførelse m/heldekkende servant og armatur. Lyssatt speil/sideskap over
servantplass. Dusjkabinett. Toalett, gulvmodell. Mekanisk ventilasjon, takvifte (ikke funksjonstestet) - manglende isolering av avtrekkskanal på loft. Tilluft må etableres mot rommet (ex. spalte i dør). Sluk i gulv.

Kjøkkenet er med laminat på gulvet. Malte strier /tapet på vegger. plater i tak. Kjøkkeninnredning i furu profil, heltre utførelse, normalt godt utbygget med skap og benkeplass. Nedfelt benkbeslag m/armatur og vaske-/skyllekum i stål. Kjøkkenventilator o/komfyrplass. Planløsning med mulighet for oppvaskmaskin, komfyr og kjøleskap. Manglende fuging av benkeplate v/overgang mot vegg.


Stue 1 med laminat på gulvet, brystningspanel og tapet på vegger. plater i tak. Vedovn . Varmepumpe montert på vegg( opplyst å være ny i 2013). Utgang til en stor og flott terrasse.
Stue 2 er i forlengelse av stue 1. Dette er en tilbygget del, oppført i 1996, med laminat på gulvet, brystningspanel/tapet/strier på vegger. Plater i taket.

2. etasje:
Trappeadkomst fra mellomgangen fører opp til 2 etasjen hvor man kommer til en gang som har laminat på gulvet. Malte vegger. malt tak. Sikringsskap på vegg( skrusikringer). Klesbod. Luke til kaldloft.

Soverom 1 med teppe på gulvet. Malte vegger. malt tak- skråtak. Plassbygd garderobeskap. Utgang til luftebalkong
Soverom 2 med teppe på gulvet. Brystningspanel/malte strier på vegger. Malt tak- skråtak. Plassbygd garderobeskap
Soverom 3 med teppe på gulvet. Trepanel på vegger og i tak( skråtak)
Soverom 4 med tregulv. Malte vegger og tak. ( skråtak)1 garderobeskap

Kjelleren har adkomst fra mellomgangen
Rom 1 er med murgulv, malte murvegger og malt trepanel i tak
Rom 2 er med murgulv, murvegger og trepanel i tak.
Rom 3 er med teppe på gulv. trepanel på vegger og plater i tak. Medhjelper gjør spesielt oppmerksom på at rommet ikke er godkjent for beboelse og er å betrakte som sekundærrom( bod)
Rom 4 er med murgulv, murvegger og malt trepanel i tak

Vaskerommet er med malt murgulv og malte murvegger. trepanel i tak. Tilførsel og avløp for vaskemaskin på vegg. Skyllekar i stål. Sluk i gulv - alder fra byggeår. Naturlig ventilasjon, veggventil. Varmtvannsbereder type CTC Foroterma ca. 200 L.
Takhøyde i kjelleren varierer, tilfeldig måling viser fra 2 til 2.08 m. Det er ikke kjeller under tilbygget.

Hjemmelshaver opplyser følgende: Drenering er fra 1987/1988. De fleste vinduer er skiftet i perioden fra 1990 tallet og fremover. Det er lagt Planja stålplater på taket. Det er installert Signal brebånd for tv og internett. ( medhjelper opplyser at ny eier må selv tegne eget abonnement).

Siste branntilsyn var 23.01.2017. Ingen avvik eller anmerkninger er registrert på adressen, iflg. Salten brann. Siste feiing er utført 12.06.2015
Boligen fremstår som normalt vedlikeholdt, men man må påregne kostnader til oppgradering/oppussing og modernisering

Garasje: Frittstående bygning, ukjent byggeår - trolig 1965-70. Salet selvbærende takkonstruksjon tekket med sorte stålplater. Begrenset takhøyde
pga taksperrens undergurter, ca. 1,86m. Utvendig vegg pålagt stående spaltekledning og liggende trekledning, malt- ny bordkledning opplyst etablert 2018. Bordkledning montert for nær terreng - fare for fuktopptrekk. Betongstøpt plate på mark. Vippeport. Biinngangsdør. Lys og stikk på vegg, elsjekk anbefales. Begrenset standard - varierende utførelse og materialvalg.

Uthus: Frittstående bygning, byggeår opplyst 2012. Bindingsverk i tre. Salet takkonstruksjon, tekket med sorte stålplater. Takrenne og nedløp i plast, Lys og stikk på vegg.
Bygning med varierende opplagring og fundamentering - opplagring og fundamentering må gjennomgås og stabiliseres.
Se mer

Fasiliteter

 • Balkong

 • Peis

 • Barnevennlig

 • Rolig

 • Kabel-TV

 • Garasje

 • Off. vann og avløp

 • Bredbånd

 • Hage

 • Sentralt

Oppvarming

Vedovn i stuen. Varmepumpe på vegg i stue. Ellers elektrisk oppvarming.
Varmekilder, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning.
Se mer

Arealer

Boligen
Bruksareal:
Kjeller: 53 kvm
1. etasje: 79 kvm
2. etasje: 45 kvm
Primærrom:
Kjeller: 17 kvm Trapp/gang og vaskerom
1. etasje: 78 kvm Vindfang, entrè/trapp, bad, kjøkken og stue
2. etasje: 43 kvm 4 soverom, gang/trapp.
Sekundærrom:
Kjeller: 36 kvm 3 boder/oppbevaringsrom
1. etasje: 1 kvm Kott/bod
2. etasje: 2 kvm Kott/bod

Garasje
Bruksareal:
1. etasje: 19 kvm
Sekundærrom:
1. etasje: 19 kvm Garasje med ett rom

Uthus
Bruksareal:
1. etasje: 7 kvm
Sekundærrom:
1. etasje: 7 kvm Ett rom
Se mer

Bebyggelse

Området er bebygget med frittliggende eneboliger

Parkering

På gårdsplass og i garasjen

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  697

 • Gårdsnr

  103

 • Kommunenr

  1841

Regulerings- og arealplaner

Bestemmelser i tilknytning til REGULERINGSPLAN FOR FAUSKE STASJONSOMRADE
i Fauske kommune. Sist revidert 20.08.2020
Arealformål: Boligbebyggelse. Feltbetegnelse: B1
Utdrag:
§2
BYGGEOMRADER
Boligbygg med tilhørende uthus skal oppføres med fasader i mur eller tre. For annen bebyggelse kan planutvalget eventuelt godkjenne bruk av andre materialer. Planutvalget skal påse at bebyggelsens
form, fasader, vindusinndeling og synlige materialer harmonerer med eksisterende bebyggelse med tanke på form og fasader.
2.1. Areal til boligbebyggelse, Bl.
Eksisterende bygninger i området Bl kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende bebyggelse med
hensyn til form og materialvalg, og det samlede bebygde areal (BYA) skal ikke overstige 35 %. Maksimal mønehøyde er 8,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Frittliggende garasjer kan kan ha bebygd areal(BYA) på 50 kvm. og maksimal mønehøyde 5,6 meter og skap tilpasses bolighuset mht. materialvalg, form og farge form og farge. Utdrag slutt
Komplett reguleringsbestemmelse, vedlegges salgsoppgaven
Se mer

Vei, vann og avløp

Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.

Diverse

Det gjøres spesielt oppmerksom på at energimerking er foretatt med bakgrunn i takstopplysninger og at denne derfor kan være mangelfull eller feil


Faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet: Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Planløsninger er endret fra opprinnelige tegninger

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av vedlagte takst og vedlegg som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.

Tvangssalg :
Det gjøres særlig oppmerksom på at dette er et tvangssalg. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand fra teknisk fagkyndig
Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt, noe som innebærer at kjøper kun i svært begrenset grad kan reklamere over feil og mangler ved eiendommen.
Se mer

Kommentar bo- og driveplikt

No

Kommentar konsesjon

No

Asbjørn
Ingebrigtsen

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

aei@notar.no
75644070
96204500

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Magnus Kvarsnes
Steinbakk

Magnus Kvarsnes Steinbakk

Eiendomsmeglerfullmektig - Tverlandet/Bodø

mks@notar.no
95806446

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering