HAREID - Sjarmerende og koselig enebolig med garasje, sentralt og fint beliggende på Hareid

Sjarmerende og koselig enebolig med garasje, sentralt og fint beliggende på Hareid. Boligen går over 3 etasjer og inneholder stue, dagligstue, kjøkken, wc, gang og vindfang i hovedetasjen, kjellerstue og bad/vaskerom i kjeller, og loftstue med trapp og soverom på loftet. I tillegg er det oppført en garasje/bod på eiendommen med garasjerom og bod.

Boligen har opprinngelig byggeår ca. 1897, men ble tilbygget i 1996 med vindfang og wc og har nå et samlet BRA på 75 m². Garasje med bod har byggeår 2000 med et samlet BRA på 25 m². Boligen er mye oppgradert og oppusset i senere tid, med bl.a. oppgradering av drenering mot ved frontfasade og endevegg mot vest, etterisolering og ny kledning i 2013, utskifting av vinduer ved hovedetasje og loft i 2013, og ved kjeller i 2016, nytt bad i underetasjen i 2017 og innredning av kjellerstue i 2017 for å nevne noe. Kjøkkeninnredningen var ellers ny i 2004, og varmepumpe ble montert i stuen i 2009. Røropplegget i huset er nyere rør-i-rør-system og noe eldre kopperrør. Det elektriske anlegget er delvis skjult og delvis åpent anlegg med automatsikringer.

Tomt på 430 m² er opparbeidet med forstøtningsmurer i naturstein, gressarealer og noe beplantning, samt gruset innkjørsel og parkeringsareal med toppdekke av grus. Tomten har noe utsikt og gode solforhold.

Fra boligen er det gangavstand til barnehage, skoler, dagligvare og til Hareid sentrum med alle dets sentrumsfunksjoner. Fra boligen er det ellers ca. 11,4 km til Ulstein sentrum. Fra Hareid er det også hurtigbåtforbindelse til Ålesund med videre korrespondanse til flyplass.

Adresse

Reina 33
HAREID 6060

BRA

75 m²

P-ROM

75 m²

Innhold


Bolig: Kjeller: Kjellerstue og bad/vaskerom.
Hovedetasje: Kjøkken, daglig stue, stue, gang, vindfang og wc.
Loft: Loftstue m/trapp og soverom.

Garasje: Garasjerom og bod.

Parkering

Parkering i garasje og på gruset innkjørsel.

Oppvarming

To vedovner i hovedetasjen og en gruepeis med ovninnsats i kjeller. Luft til luft varmepumpe er montert på stue i hovedetasjen. Varmekabler på bad og kjellerstue. Eller elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et område med spredt bebyggelse. Den har en god beliggenhet med kort avstand til Hareid sentrum, skoler, barnehage og idrettsanlegg. Båtforbindelse til Ålesund. Ca. 11,4 km til Ulsteinvik.

Adkomst

Fra rundkjøringen i Hareid sentrum kjører du retning Brandal. Følg Strandgata ca. 400 m, og ta til venstre opp Køyrevegen. Ta til høyre i enden av bakken, deretter første til venstre, og så til høyre igjen inn Reina. Følg veien her ca. 30 m, og du vil få boligen på din høyre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 1 190 000,-

Ligningsverdi

kr 330 057,-

Kommunale avgifter

kr 8 111,-

Adresse

Reina 33
HAREID 6060

Kommunale avgifter

kr 8 111,-

Beskrivelse

Sjarmerende og koselig enebolig med garasje, sentralt og fint beliggende på Hareid. Boligen går over 3 etasjer og inneholder stue, dagligstue, kjøkken, wc, gang og vindfang i hovedetasjen, kjellerstue og bad/vaskerom i kjeller, og loftstue med trapp og soverom på loftet. I tillegg er det oppført en garasje/bod på eiendommen med garasjerom og bod.

Boligen har opprinngelig byggeår ca. 1897, men ble tilbygget i 1996 med vindfang og wc og har nå et samlet BRA på 75 m². Garasje med bod har byggeår 2000 med et samlet BRA på 25 m². Boligen er mye oppgradert og oppusset i senere tid, med bl.a. oppgradering av drenering mot ved frontfasade og endevegg mot vest, etterisolering og ny kledning i 2013, utskifting av vinduer ved hovedetasje og loft i 2013, og ved kjeller i 2016, nytt bad i underetasjen i 2017 og innredning av kjellerstue i 2017 for å nevne noe. Kjøkkeninnredningen var ellers ny i 2004, og varmepumpe ble montert i stuen i 2009. Røropplegget i huset er nyere rør-i-rør-system og noe eldre kopperrør. Det elektriske anlegget er delvis skjult og delvis åpent anlegg med automatsikringer.

Tomt på 430 m² er opparbeidet med forstøtningsmurer i naturstein, gressarealer og noe beplantning, samt gruset innkjørsel og parkeringsareal med toppdekke av grus. Tomten har noe utsikt og gode solforhold.

Fra boligen er det gangavstand til barnehage, skoler, dagligvare og til Hareid sentrum med alle dets sentrumsfunksjoner. Fra boligen er det ellers ca. 11,4 km til Ulstein sentrum. Fra Hareid er det også hurtigbåtforbindelse til Ålesund med videre korrespondanse til flyplass.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 190 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 233 002,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon


Bolig:
Eneboligen antas å ha fundamenter av betong og natustein på faste drenerende masser. Tilbygg har ringmur av betong. Nedsenket kjellergulv er forsterket med en såle av betong. Grunnmur av naturstein og betong, utvendig slemmet med murpuss. Yttervegger av tømmer, utforet og etterisolert og vindtettet med trefiberplatert og duk. Yttervegger har liggende bordkledning med hjørnekasser i malt utførelse. Nyere vindu i tre i malt utførelse. Takkonstruksjon som sperretak med undertak av bordtrod. Yttertak har taktekking av torvtak.

Garasje/bod:
Ringmur og gulv av betong. Drenerende masser, fuktsikring med knotteplast. Yttervegger har konstruksjon med liggende bordkledning i malt utførelse. Vinduer av tre i malt utførelse med enkle glass og gjennomgående vindussprosser. Takkonstruksjon har plassbygde takstoler med bordtrod, loddbord, vannbord og vindskier i malt utførelse. Taket er tekket med torv, papp, knotteplast. Takrenner av tre uten nedløpsrør.

Tomten

Tomten er opparbeidet med forstøtningsmurer av naturstein, gressarealer og noe beplantning. Tomten har noe utsikt og normalt gode solforhold.

Regulering

Området er regulert til boligformål og ligger under reguleringsplan for Håbakk - Hovlid - Teigene.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Hareid kommune.

Eiendommen er registrert som et SEFRAK-minne. SEFRAK er en forkortning for Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger - et omfattende feltarbeid som ble gjort i perioden 1975-1995. Bygningene i SEFRAK- registeret er ikke tillagt spesielle restriksjoner, men registreringa fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygninga. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert. Kontakt evt. megler for mer informasjon.

Dette gjelder:
SEFRAK-ID 1517 2 80 - STOVE, SOLBU PÅ HÅBAKK

Komm. tilknytning

Adkomstvei: Privat avstikker fra offentlig vei.
Tilknytning vann: Offentlig tilknyttet via privat stikkledning.
Tilknytning avløp: Offentlig tilknyttet via privat stikkledning

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


SERVITUTTER
Ingen servitutter registrert.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

GRUNNDATA
1995/13956-1/58 06.10.1995 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1517 GNR: 42 BNR: 1
1995/13956-2/58 06.10.1995 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Etter det Hareid kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1897.

Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygg foreligger det derfor ofte hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette medfører selvsagt ikke at slike bygg er å anse som ulovelige per i dag.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

75 m²

P-ROM

75 m²

Innhold


Bolig: Kjeller: Kjellerstue og bad/vaskerom.
Hovedetasje: Kjøkken, daglig stue, stue, gang, vindfang og wc.
Loft: Loftstue m/trapp og soverom.

Garasje: Garasjerom og bod.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et område med spredt bebyggelse. Den har en god beliggenhet med kort avstand til Hareid sentrum, skoler, barnehage og idrettsanlegg. Båtforbindelse til Ålesund. Ca. 11,4 km til Ulsteinvik.

Adkomst

Fra rundkjøringen i Hareid sentrum kjører du retning Brandal. Følg Strandgata ca. 400 m, og ta til venstre opp Køyrevegen. Ta til høyre i enden av bakken, deretter første til venstre, og så til høyre igjen inn Reina. Følg veien her ca. 30 m, og du vil få boligen på din høyre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering i garasje og på gruset innkjørsel.

Oppvarming

To vedovner i hovedetasjen og en gruepeis med ovninnsats i kjeller. Luft til luft varmepumpe er montert på stue i hovedetasjen. Varmekabler på bad og kjellerstue. Eller elektrisk oppvarming.

Prisantydning

kr 1 190 000,-

Ligningsverdi

kr 330 057,-
Megler

Martin Haddal

Avd. leder / Megler MNEF


E-post:
Mobil: 971 14 280

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886260

no image

HAREID/GRI...
kr 1 590 000,00
Primærrom: 111 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 83886260

no image

HAREID - ...
kr 1 690 000,00
Primærrom: 78 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886260

no image

HAREID - F...
kr 1 800 000,00
Primærrom: 186 m²
Antall soverom: 5

Selveier, 83886260

no image

HAREID - N...
kr 1 890 000,00
Primærrom: 57 m²
Antall soverom: 1

 

Adresse

Reina 33
HAREID 6060


Pris

SOLGT

Ligningsverdi: kr 330 057,00

Verditakst: kr 1 000 000,00

KommunaleAvgifter: kr 8 111,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1897
Bruksareal: 75 m²
Primærrom: 75 m²
Antall soverom : 1
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 430 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1517
Gårdsnr: 42
Bruksnr: 101
Fasiliteter

  • Peis
  • Barnevennlig
  • Garasje
  • Off. vann og kloakk
  • Utsikt
  • Hage
  • Sentralt

Om annonsen
Tindenrt: 12 - 03003938 Publisert: 06.12.2017 TilDato: 27.05.2018
Megler

Martin Haddal Navn :
971 14 280 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler