FOSNAVÅG - Enebolig med 4 soverom og garasje beliggende i rolig og barnevennlig område sentralt i Fosnavåg

Frittliggende enebolig med garasje, meget sentralt og fint beliggende i Fosnavåg. Boligen går over 3 etasjer og inneholder stue, spisestue, kjøkken, bad og gang i hovedetasjen, kjellerstue, kontor, vaskerom, gang, entré og bod i underetasjen og 4 soverom, trapperom og gang på loft. I tillegg har boligen vestvendt altan på 17 m² ved hovedetasjen.

Boligen har byggeår 1959, ble tilbygget ca. 1991, og har nå et samlet BRA på 189 m². Garasjen med grunnflate 15 m² ble oppført ca. 1963. Tillbygget fra ca. 1991 utgjør ny hovedinngang i underetasjen og overbygg for altan. I forbindelse med tilbygg ble det lagt nytt tak i Hollandsk panne på taket. Av oppgraderinger i senere tid kan nevnes bl.a. fornying av bordkledning og 2 vinduer på sydveggen i 2015, maling av utvendige fasader i 2015, oppgradering av bad i 2015 og montering av varmepumpe i 2006. Av tidligere oppgraderinger kan nevnes stedvis fornying av vinduer på 80- og 90-tallet samt stedvis oppgradering av el-anlegg.

Sydøstvendt tomt på 772 m² er opparbeidet med plen og beplantning og med gruslagt gårdsplass med biloppstillingsplass.

Boligen ligger i et et etablert byggefelt i Huldalen, like ved Fosnavåg sentrum, i et rolig og barnevennlig område med begrenset trafikk. Fra boligen er det gangavstand til barnehage i byggefeltet og til Fosnavåg sentrum med dets sentrumsfunksjoner, og ellers kort vei til skoler, idrettsanlegg og badeland. Fra boligen er det ellers ca. 29 km til Ulsteinvik sentrum og ca. 39 km til Hareid sentrum.

Adresse

Buråsa 17
FOSNAVÅG 6090

BRA

189 m²

P-ROM

184 m²

Innhold


Underetasje: Kjellerstue, kontor, vaskerom, gang, entré og bod.
Hovedetasje: Stue, spisestue, kjøkken, bad, og gang.
Loft: Gang, trapperom og 4 soverom.

Garasje: Garasjerom.

Parkering

Parkering i garasje og på gruslagt gårdsplass med oppstilling for 2 biler.

Oppvarming

Varmepumpe fra 2006 i trapperom i hovedetasjen. Kamin med oljebrenner er montert på stue. Åpen peis er montert på kjellerstue. Ellers elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert byggefelt ved sydvestre del av Fosnavåg sentrum i Herøy kommune. Sentral beliggenhet med gangavstand til sentrum. Barnevennlig område med begrenset trafikk. Barnehage like ved boligen. Ca. 1,8 km til skoler, kirke, idrettsarena, badeland og kulturhus. Ca. 28 km til Ulsteinvik. Ca. 38,5 km til Hareid med båtforbindelse til Ålesund.

Adkomst

Fra Fosnavåg sentrum kjører du Igesundvegen retning Kvalsund/Nerlandsøy. Ta til venstre opp Huldalen i enden av langstrekket på Igesundvegen, og deretter første til høyre etter ca. 50 m, så til venstre i toppen av bakken her. Du vil da få boligen som hus nummer 2 på høyre hånd etter ca. 50 m. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 1 700 000,-

Ligningsverdi

kr 403 153,-

Kommunale avgifter

kr 7 068,-

Adresse

Buråsa 17
FOSNAVÅG 6090

Kommunale avgifter

kr 7 068,-

Beskrivelse

Frittliggende enebolig med garasje, meget sentralt og fint beliggende i Fosnavåg. Boligen går over 3 etasjer og inneholder stue, spisestue, kjøkken, bad og gang i hovedetasjen, kjellerstue, kontor, vaskerom, gang, entré og bod i underetasjen og 4 soverom, trapperom og gang på loft. I tillegg har boligen vestvendt altan på 17 m² ved hovedetasjen.

Boligen har byggeår 1959, ble tilbygget ca. 1991, og har nå et samlet BRA på 189 m². Garasjen med grunnflate 15 m² ble oppført ca. 1963. Tillbygget fra ca. 1991 utgjør ny hovedinngang i underetasjen og overbygg for altan. I forbindelse med tilbygg ble det lagt nytt tak i Hollandsk panne på taket. Av oppgraderinger i senere tid kan nevnes bl.a. fornying av bordkledning og 2 vinduer på sydveggen i 2015, maling av utvendige fasader i 2015, oppgradering av bad i 2015 og montering av varmepumpe i 2006. Av tidligere oppgraderinger kan nevnes stedvis fornying av vinduer på 80- og 90-tallet samt stedvis oppgradering av el-anlegg.

Sydøstvendt tomt på 772 m² er opparbeidet med plen og beplantning og med gruslagt gårdsplass med biloppstillingsplass.

Boligen ligger i et et etablert byggefelt i Huldalen, like ved Fosnavåg sentrum, i et rolig og barnevennlig område med begrenset trafikk. Fra boligen er det gangavstand til barnehage i byggefeltet og til Fosnavåg sentrum med dets sentrumsfunksjoner, og ellers kort vei til skoler, idrettsanlegg og badeland. Fra boligen er det ellers ca. 29 km til Ulsteinvik sentrum og ca. 39 km til Hareid sentrum.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 700 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 755 752,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon


Bolig:
Støpt uisolert plate på grunn. Grunnmur i betong med sparestein. Grunnmur i Leca blokk med munkepuss ved tilbygg. Drenering er uforandret siden byggeår. Yttervegg i treverk med liggende/stående kledning. Total tykkelse for yttervegg med 18 cm tilsvarer max 10 cm isolasjon. Saltak i treverk med undertak i taktro. Innredet loft. Kaldt loft. Yttertak i Hollandsk pannestein.

Garasje:
Konstruksjoner er: Ringmur i betong.
Gruslagt golv. Yttervegg i treverk med bordkledning . Pulttak i treverk med yttertak i Eternitt. Vippeport i treverk.
Garasje har stor slitasje og står for full oppgradering.

Tomten

Tilnærmet flat tomt som har skrående areal ved vestre del. Tomten er opparbeidet med plen og beplantning. Garasje og gruslagt gårdsplass med oppstilling for 2 biler.

Regulering

Området er regulert til boligformål og ligger under reguleringsplan for Fosnavåg/Kleiva.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Herøy kommune.

Komm. tilknytning

Adkomstvei: Kommunal tilkomst.
Tilknytning vann: Herøy vasslag
Tilknytning avløp: Tilknyttet kommunalt anlegg.

Servitutter


SERVITUTTER
Ingen heftelser registrert.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

GRUNNDATA
1953/2464-1/57 10.10.1953 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1515 GNR: 35 BNR: 8
1977/2487-1/57 09.05.1977 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1515 GNR: 35 BNR: 99

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Etter det Herøy kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1959.

Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygg foreligger det derfor ofte hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette medfører selvsagt ikke at slike bygg er å anse som ulovelige per i dag.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

189 m²

P-ROM

184 m²

Innhold


Underetasje: Kjellerstue, kontor, vaskerom, gang, entré og bod.
Hovedetasje: Stue, spisestue, kjøkken, bad, og gang.
Loft: Gang, trapperom og 4 soverom.

Garasje: Garasjerom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert byggefelt ved sydvestre del av Fosnavåg sentrum i Herøy kommune. Sentral beliggenhet med gangavstand til sentrum. Barnevennlig område med begrenset trafikk. Barnehage like ved boligen. Ca. 1,8 km til skoler, kirke, idrettsarena, badeland og kulturhus. Ca. 28 km til Ulsteinvik. Ca. 38,5 km til Hareid med båtforbindelse til Ålesund.

Adkomst

Fra Fosnavåg sentrum kjører du Igesundvegen retning Kvalsund/Nerlandsøy. Ta til venstre opp Huldalen i enden av langstrekket på Igesundvegen, og deretter første til høyre etter ca. 50 m, så til venstre i toppen av bakken her. Du vil da få boligen som hus nummer 2 på høyre hånd etter ca. 50 m. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering i garasje og på gruslagt gårdsplass med oppstilling for 2 biler.

Oppvarming

Varmepumpe fra 2006 i trapperom i hovedetasjen. Kamin med oljebrenner er montert på stue. Åpen peis er montert på kjellerstue. Ellers elektrisk oppvarming.

Prisantydning

kr 1 700 000,-

Ligningsverdi

kr 403 153,-
Megler

Martin Haddal

Avd. leder / Megler MNEF


E-post:
Mobil: 971 14 280

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01
Adresse

Buråsa 17
FOSNAVÅG 6090


Pris

Prisantydning:

kr 1 700 000,00

Ligningsverdi: kr 403 153,00

Verditakst: kr 1 700 000,00

KommunaleAvgifter: kr 7 068,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1959
Bruksareal: 189 m²
Primærrom: 184 m²
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 772 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1515
Gårdsnr: 35
Bruksnr: 24
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Barnevennlig
  • Garasje
  • Hage
  • Sentralt

Om annonsen
Tindenrt: 41 - 03003936 Publisert: 04.12.2017 TilDato: 20.04.2018
Megler

Martin Haddal Navn :
971 14 280 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler