Romslig, frittliggende enebolig beliggende på Strandabøen, sentralt i Ulsteinvik. Boligen går over 3 etasjer og inneholder stue, kjøkken, bad, hall med trapp og entré i hovedetasjen, loftstue, kjøkken, bad, trapperom, gang og 3 soverom på loft, og kjellerstue, rom med vask, bad, vaskerom, gang, trapperom og 4 boder i underetasjen. I tillegg har boligen stor syd- og vestvendt veranda på 47 m² tilkomst fra stuen, samt østvendt, inntrukket loftsaltan på 3 m² med tilkomst fra loftsgangen.

Boligen har opprinnelig byggeår 1954, men ble tilbygget mot øst i 1985 og har nå et samlet BRA på 245 m². Boligen var tidligere generasjonsbolig med egen boenhet på loft, men boligen er i dag registrert med bare én boenhet i matrikkelen. Tilbygget i 1985 utgjør ny entré og bad i hovedetasjen og 2 soverom, gang og altan for loftet. Av oppgraderinger ved boligen, så ble dette i hovedsak gjort i forbindelse med tilbygget i 1985, men av senere oppgraderinger kan nevnes bl.a. montering av 2 varmepumper ca. 2010 og 2012, montering av nye fronter og benkeplate ved kjøkken i hovedetasje i senere tid, og utskifting av storvindu i hovedstuen i 2015.

Vestvendt skrående tomt på 885,9 m² er fint opparbeidet med plen og beplantning på vestsiden, med gruslagt gangvei til hovedinngangen på østsiden. Tomten har svært gode sol- og utsiktsforhold.

Fra boligen er det kort vei til barnehage og skoler, og ca. 1,8 km til Ulsteinvik sentrum med alle sentrumsfunksjoner. Ellers er det ca. 10,7 km til Hareid sentrum med båtforbindelse til Ålesund.

Adresse

Strandabøskogen 18
ULSTEINVIK 6065

BRA

245 m²

P-ROM

229 m²

Innhold


Underetasje: Kjellerstue, rom med vask, bad, vaskerom, gang, trapperom og 4 boder.
Hovedetasje: Stue, kjøkken, bad, hall m/trapp og entré.
Loft: Loftstue, kjøkken, bad, trapperom, gang og 3 soverom.

Parkering

Parkering på asfaltert biloppstillingsplass på egen tomt.

Oppvarming

2 stk varmepumper er montert fra ca. 2010 -2012 i hovedetasjen. Oljebrenner og kamin er montert på loft. Kamin er montert på hovedstue. Vedovn er montert i kjellerstue. Ellers elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved et mindre byggefelt i Strandabøskogen, sørøst for Ulsteinvik sentrum. Vestvendt eiendom med flott utsikt over sjøen og øyene rundt. Noe trafikkstøy fra hovedvei er påregnelig. Fra boligen er det ca.1,8 km til sentrum med alle dets sentrumsfasiliteter, skoler og barnehage, og ca. 2,5 km til Høddvoll stadion og vidergående skole. Ca. 11 km til Hareid med båtforbindelse til Ålesund.

Adkomst

Fra Ulsteinvik kjører du retning retning Fosnavåg/Strandkrysset. Ved rundkjøringen/Strandkrysset tar du til høyre på riksveien. Ta deretter til venstre i krysset etter ca. 70 m. Følg denne veien innover ca. 250 m og du vil få boligen på din venstre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 1 990 000,-

Kommunale avgifter

kr 9 898,-

Adresse

Strandabøskogen 18
ULSTEINVIK 6065

Kommunale avgifter

kr 9 898,-

Beskrivelse

Romslig, frittliggende enebolig beliggende på Strandabøen, sentralt i Ulsteinvik. Boligen går over 3 etasjer og inneholder stue, kjøkken, bad, hall med trapp og entré i hovedetasjen, loftstue, kjøkken, bad, trapperom, gang og 3 soverom på loft, og kjellerstue, rom med vask, bad, vaskerom, gang, trapperom og 4 boder i underetasjen. I tillegg har boligen stor syd- og vestvendt veranda på 47 m² tilkomst fra stuen, samt østvendt, inntrukket loftsaltan på 3 m² med tilkomst fra loftsgangen.

Boligen har opprinnelig byggeår 1954, men ble tilbygget mot øst i 1985 og har nå et samlet BRA på 245 m². Boligen var tidligere generasjonsbolig med egen boenhet på loft, men boligen er i dag registrert med bare én boenhet i matrikkelen. Tilbygget i 1985 utgjør ny entré og bad i hovedetasjen og 2 soverom, gang og altan for loftet. Av oppgraderinger ved boligen, så ble dette i hovedsak gjort i forbindelse med tilbygget i 1985, men av senere oppgraderinger kan nevnes bl.a. montering av 2 varmepumper ca. 2010 og 2012, montering av nye fronter og benkeplate ved kjøkken i hovedetasje i senere tid, og utskifting av storvindu i hovedstuen i 2015.

Vestvendt skrående tomt på 885,9 m² er fint opparbeidet med plen og beplantning på vestsiden, med gruslagt gangvei til hovedinngangen på østsiden. Tomten har svært gode sol- og utsiktsforhold.

Fra boligen er det kort vei til barnehage og skoler, og ca. 1,8 km til Ulsteinvik sentrum med alle sentrumsfunksjoner. Ellers er det ca. 10,7 km til Hareid sentrum med båtforbindelse til Ålesund.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 990 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 053 002,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Støpt plate på grunn. Grunnmur i betong med sparestein og leca ved tilbygg. Yttervegg i betongstein som er pusset utvendig. Yttervegg ved tilbygg i treverk med liggende kledning. Saltak i treverk med undertak i taktro. Kaldtloft. Yttertak i profilert aluminium.

Tomten

Tomten er vestvendt skrående med 2 bruksnummer. Tomten er opparbeidet med plen og er beplantning på vestsiden. Gruslagt gangvei til hovedinngang på østsiden. Parkering på asfaltert biloppstillingsplass på egen tomt. Tomten har gode solforhold og flott sjøutsikt.

Regulering

Området er ikke regulert, ligger under kommuneplan for boligbebyggelse. Kommuneplankart og kommuneplan kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ulstein kommune.

Komm. tilknytning

Adkomstvei: Privat avstikker fra kommunal vei.
Tilknytning vann: Tidligere brønn er utkoblet, kommunalt vann er tilkoblet. Tilknytning avløp: Septiktank med kommunal tømming

Servitutter


Gnr. 24, bnr. 8 :

SERVITUTTER
Heftelser i eiendomsrett:
1977/108040-1/58 01.12.1977 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Vegvesenets betingelser vedtatt

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
1949/400336-2/58 02.03.1949 BESTEMMELSE OM VANNRETT
Rettighet hefter i: KNR: 1516 GNR: 24 BNR: 1
Bestemmelse om vannledning
Med flere bestemmelser

GRUNNDATA
1949/400336-1/58 02.03.1949 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1516 GNR: 24 BNR: 1

Gnr. 24, bnr. 21:

SERVITUTTER
Ingen servitutter registrert.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

GRUNNDATA
1965/400278-1/58 26.01.1965 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1516 GNR: 24 BNR: 1

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Etter det Ulstein kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for hoveddelen av huset, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1954.

Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygg foreligger det derfor ofte hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette medfører selvsagt ikke at slike bygg er å anse som ulovelige per i dag.

Ifølge opplysninger fra Ulstein kommune ble det gitt en ferdigattest for tilbygget den 10.10.1985.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

245 m²

P-ROM

229 m²

Innhold


Underetasje: Kjellerstue, rom med vask, bad, vaskerom, gang, trapperom og 4 boder.
Hovedetasje: Stue, kjøkken, bad, hall m/trapp og entré.
Loft: Loftstue, kjøkken, bad, trapperom, gang og 3 soverom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved et mindre byggefelt i Strandabøskogen, sørøst for Ulsteinvik sentrum. Vestvendt eiendom med flott utsikt over sjøen og øyene rundt. Noe trafikkstøy fra hovedvei er påregnelig. Fra boligen er det ca.1,8 km til sentrum med alle dets sentrumsfasiliteter, skoler og barnehage, og ca. 2,5 km til Høddvoll stadion og vidergående skole. Ca. 11 km til Hareid med båtforbindelse til Ålesund.

Adkomst

Fra Ulsteinvik kjører du retning retning Fosnavåg/Strandkrysset. Ved rundkjøringen/Strandkrysset tar du til høyre på riksveien. Ta deretter til venstre i krysset etter ca. 70 m. Følg denne veien innover ca. 250 m og du vil få boligen på din venstre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering på asfaltert biloppstillingsplass på egen tomt.

Oppvarming

2 stk varmepumper er montert fra ca. 2010 -2012 i hovedetasjen. Oljebrenner og kamin er montert på loft. Kamin er montert på hovedstue. Vedovn er montert i kjellerstue. Ellers elektrisk oppvarming.

Prisantydning

kr 1 990 000,-
Megler

Martin Haddal

Avd. leder / Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 971 14 280

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886263

no image

ULSTEINVIK...
kr 1 990 000,00
Primærrom: 58 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886263

no image

ULSTEINVIK...
kr 1 850 000,00
Primærrom: 67 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886263

no image

ULSTEINVIK...
kr 1 750 000,00
Primærrom: 65 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886263

no image

ULSTEINVIK...
kr 1 650 000,00
Primærrom: 70 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Strandabøskogen 18
ULSTEINVIK 6065


Pris

SOLGT

Verditakst: kr 2 000 000,00

KommunaleAvgifter: kr 9 898,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1954
Bruksareal: 245 m²
Primærrom: 229 m²
Antall soverom : 3
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 886 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1516
Gårdsnr: 24
Bruksnr: 8
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Utsikt
  • Hage
  • Sentralt

Om annonsen
Tindenrt: 25 - 03003917 Publisert: 17.11.2017 TilDato: 05.07.2018
Megler

Martin Haddal Navn :
971 14 280 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler