FRØYSTAD - Romslig familiebolig med integrert garasje, fint beliggende i, skjermet, rolig og barnevennlig område

Romslig familiebolig med 4 soverom og garasje, fint og skjermet beliggende på Frøystad, i rolig og barnevennlig område. Boligen går over 2 etasjer og inneholder stue, kjøkken, bad, vaskerom, hall med trapp, 2 soverom og 2 boder, og bad, 2 soverom, hall med trapp, entré, gang og 3 boder i underetasjen. I tillegg har boligen nordvendt altan på 16 m² med tilkomst fra stua.

Boligen har byggeår 1982 med et samlet BRA på 234 m². Garasje i tilknytning til boligen ble oppført samme år og har et BRA på 19 m². Dagens eiere overtok boligen i 2011 og har oppgradert med bl.a. utbedring av drenering ved boligens sydside, montert ny ytterdør, montert automatsikringer i el-skap, montert vedovn ved underteasje, foretatt stedvis oppgradering av innvendige overflater, samt opparbeidet hage på nordsiden og opparbeidet gårdsplass. Fiber er innlagt. 2 vinduer ved boligen er fra 2012. Tidligere eier monterte varmepumpe i 2010.

Nordvendt tomt på 1208 m² er opparbeidet med plen og beplantning og gruslagt gårsplass med god biloppstillingsplass. Totmen har vestvendt utsikt mot sjøen.

Boligen ligger i et område med spredt boligbebyggelse. Fra boligne er det gangavstand til barnehage på Frøystad, ca. 2 km til Einedalen skule og ca. 5 km til butikksenter på Eggesbønes. Boligen ligger ellers ca. 7 km sørøst for Fosnavåg sentrum.

Adresse

Torvikvegen 38
BØLANDET 6095

BRA

234 m²

P-ROM

196 m²

Innhold


Hovedetasje: Stue, kjøkken, bad, vaskerom, hall m/trapp, 2 soverom og 2 boder.
Underetasje: Bad, hall m/trapp, entré, gang, 2 soverom og 3 boder.

Parkering

Garasje og gruslagt gårdsplass med oppstilling for ca. 4-5 biler.

Oppvarming

Varmepumpe er montert på stue. Vedovn er montert ved hovedstue og hall i underetasje. Profilert støpejern ovn på stue. Varmekabler på bad. Ellers eletrisk oppvarming.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et område med spredt bebyggelse ved Torvikvegen. Det er gangavstand til barnehage, ca. 2 km til Einedalen skule og ca. 5 km til butikksenter på Eggesbønes Boligen ligger ellers ca. 7 km sørøst for Fosnavåg sentrum i Herøy kommune.

Adkomst

Fra Frøystadkrysset kjører du retning Torvik. Følg veien her ca. 300 m, og ta ned til høyre i krysset du kommer til her. Følg veien ca. 280 m, og følg veien rundt svingen til venstre når du kommer inn på tunet. Følg veien her helt til endes, og du komme til boligen. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 2 100 000,-

Kommunale avgifter

kr 1 167,-

Adresse

Torvikvegen 38
BØLANDET 6095

Kommunale avgifter

kr 1 167,-

Beskrivelse

Romslig familiebolig med 4 soverom og garasje, fint og skjermet beliggende på Frøystad, i rolig og barnevennlig område. Boligen går over 2 etasjer og inneholder stue, kjøkken, bad, vaskerom, hall med trapp, 2 soverom og 2 boder, og bad, 2 soverom, hall med trapp, entré, gang og 3 boder i underetasjen. I tillegg har boligen nordvendt altan på 16 m² med tilkomst fra stua.

Boligen har byggeår 1982 med et samlet BRA på 234 m². Garasje i tilknytning til boligen ble oppført samme år og har et BRA på 19 m². Dagens eiere overtok boligen i 2011 og har oppgradert med bl.a. utbedring av drenering ved boligens sydside, montert ny ytterdør, montert automatsikringer i el-skap, montert vedovn ved underteasje, foretatt stedvis oppgradering av innvendige overflater, samt opparbeidet hage på nordsiden og opparbeidet gårdsplass. Fiber er innlagt. 2 vinduer ved boligen er fra 2012. Tidligere eier monterte varmepumpe i 2010.

Nordvendt tomt på 1208 m² er opparbeidet med plen og beplantning og gruslagt gårsplass med god biloppstillingsplass. Totmen har vestvendt utsikt mot sjøen.

Boligen ligger i et område med spredt boligbebyggelse. Fra boligne er det gangavstand til barnehage på Frøystad, ca. 2 km til Einedalen skule og ca. 5 km til butikksenter på Eggesbønes. Boligen ligger ellers ca. 7 km sørøst for Fosnavåg sentrum.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 2 100 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 165 752,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Støpt plate på grunn. Grunnmur i Leca blokk som er pusset utvendig. Det er foretatt oppgradering av drenering på sydside ca. 2012. Yttervegg i treverk som bindingsverk med liggende kledning. Total tykkelse med 16 cm tilsvarer max 10 cm isolasjon. Vindu i treverk med 3 lags glass fra 1982 for hovedetasje. Vindu i treverk med 2 lags glass fra 1981 -82 for underetasje. 2 stk vindu fra 2012 er montert. 1 ved stue og 1 ved bod i underetasje. Saltak i treverk med undertak i taktro. Yttertak i Shingel.

Tomten

Nordvendt tomt er opparbeidet med plenareal mot nord og vest. Gruslagt gårdsplass med biloppstillingsplass. Stedvist åpent fjell på nordside med blomsterbed. Tomt har vestvendt utsikt mot sjø. Bratt terreng på sydsiden med steinur.

Regulering

Kjøper er kjent med at området er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). Dette innebærer at det kan hvile restriksjoner på eiendommen vedr. bygging, riving, tilbygg mm. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen. Selger fraskriver seg ansvar dersom riving, endring og lignende ikke lar seg gjennomføre.

Iflg. Herøy kommune ligger eiendommen i et område som er merket ras- og skredfare.

Komm. tilknytning

Adkomstvei: Privat tilkomst med ca. 500 meter til hovedvei, ca. 150 meter av de er gruslagt vei. Det er tinglyst veirett for eiendommen over hovedbruket.
Tilknytning vann: Vann fra Herøy Vasslag.
Tilknytning avløp: Septiktank med kommunal tømming.

Servitutter


SERVITUTTER
1982/4826-2/57 02.11.1982 BESTEMMELSE OM GJERDE
EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
1982/4826-1/57 02.11.1982 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Rettighet hefter i: KNR: 1515 GNR: 20 BNR: 2
Bestemmelse om vann/kloakkledning m.m.
GRUNNDATA
1982/4825-1/57 02.11.1982 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1515 GNR: 20 BNR: 2

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Det ble gitt innflyttingsattest for boligen den 15.06.83 i følge opplysninger fra Herøy kommune.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

234 m²

P-ROM

196 m²

Innhold


Hovedetasje: Stue, kjøkken, bad, vaskerom, hall m/trapp, 2 soverom og 2 boder.
Underetasje: Bad, hall m/trapp, entré, gang, 2 soverom og 3 boder.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et område med spredt bebyggelse ved Torvikvegen. Det er gangavstand til barnehage, ca. 2 km til Einedalen skule og ca. 5 km til butikksenter på Eggesbønes Boligen ligger ellers ca. 7 km sørøst for Fosnavåg sentrum i Herøy kommune.

Adkomst

Fra Frøystadkrysset kjører du retning Torvik. Følg veien her ca. 300 m, og ta ned til høyre i krysset du kommer til her. Følg veien ca. 280 m, og følg veien rundt svingen til venstre når du kommer inn på tunet. Følg veien her helt til endes, og du komme til boligen. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Garasje og gruslagt gårdsplass med oppstilling for ca. 4-5 biler.

Oppvarming

Varmepumpe er montert på stue. Vedovn er montert ved hovedstue og hall i underetasje. Profilert støpejern ovn på stue. Varmekabler på bad. Ellers eletrisk oppvarming.

Prisantydning

kr 2 100 000,-
Megler

Martin Haddal

Avd. leder / Megler MNEF


E-post:
Mobil: 971 14 280

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 285212673

no image

FRØYSTAD -...
kr 2 790 000,00
Primærrom: 127 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Torvikvegen 38
BØLANDET 6095


Pris

Prisantydning:

kr 2 100 000,00

Verditakst: kr 2 100 000,00

KommunaleAvgifter: kr 1 167,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1982
Bruksareal: 234 m²
Primærrom: 196 m²
Antall soverom : 5
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1202 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1515
Gårdsnr: 20
Bruksnr: 42
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 89 - 03003807 Publisert: 13.09.2017 TilDato: 18.02.2018
Megler

Martin Haddal Navn :
971 14 280 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler