Velkommen til Hatlenes og vakre Selje kommune!

En sjelden mulighet til å sikre seg en innholdsrik eiendom med strandlinje, to naust, en oppgradert enebolig, garasje/uthus og flott utsikt over Moldefjorden og den nye skipstunellen som skal bygges her! Strandlinjen er pent opparbeidet med kai, flytebrygge og to naust.

Eiendommen er beliggende i naturskjønne og landlige omgivelser ca 10 minutter fra kommunesenteret Selje. Nærområdet har mye å by på og eiendommen ligger ypperlig plassert for et aktivt fritidsliv med fiske, sjø og vannsport i sentrum. Her kan en fiske fra bryggen eller sette garn like nedenfor huset. Mange flotte turer i fjell, skog og mark venter også like utenfor døren.

Fra eiendommen er det også kort vei til flere perler langs kysten, Hoddevika, Vestkapp flere idylliske badestrender. Nærområdet kan også by på ferksvannsfiske og flere fine turer i fjell og mark.

Boligen går over tre plan og inneholder boder og lagerrom i kjeller. Kjøkken, tv-stue, stue, bad/wc/vaskerom, vindfang, hall, bod og 2 soverom i hovedetasje. 5 soverom, gang og wc i andre etasje.

Velkommen til visning!

Adresse

Hatlenes
SELJE 6740

BRA

326 m²

P-ROM

193 m²

Innhold

Bolig:
Kjeller: Boder.

Hovedetasje: Kjøkken, tv-stue, stue, bad/wc/vaskerom, vindfang, hall, bod og 2 soverom.

Andre etasje: 5 soverom, gang og wc.

Loft: Lagerrom

Verksted/lager: verksted og lagerrom.

Naust/båthus: naust med svalgang og båtopptrekk.

Naust: Naustrom.

Lekestue: lekestue/lager

Parkering

Parkering i enkel garasje, og på gruset parkeringsareal.

Oppvarming

Peis er montert på kjøkken, og vedovn montert på stue. Luft til luft varmepumpe er montert. Ellers elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Moldefjorden ca 10 km fra kommunesenter i Selje. Området er preget av landbrukseiendommer med spredt bebyggelse. Rolig og godt boområde, med flott utsikt over fjorden. Fra eiendommen er det også kort vei til flere perler langs kysten, Hoddevika, Vestkapp flere idylliske badestrender. Nærområdet kan også by på ferksvannsfiske og flere fine turer i fjell og mark.

Adkomst

Fra Selje sentrum følger du veien (618) mot sør-øst ut av sentrum. Følg så denne veien ca 4,5 km. Hold mot høyre her når veien deler seg. Fortsett på denne veien ca 3,6 km og du vil få eiendommen på din høyre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 3 190 000,-

Ligningsverdi

kr 419 931,-

Kommunale avgifter

kr 625,-

Adresse

Hatlenes
SELJE 6740

Kommunale avgifter

kr 625,-

Beskrivelse

Velkommen til Hatlenes og vakre Selje kommune!

En sjelden mulighet til å sikre seg en innholdsrik eiendom med strandlinje, to naust, en oppgradert enebolig, garasje/uthus og flott utsikt over Moldefjorden og den nye skipstunellen som skal bygges her! Strandlinjen er pent opparbeidet med kai, flytebrygge og to naust.

Eiendommen er beliggende i naturskjønne og landlige omgivelser ca 10 minutter fra kommunesenteret Selje. Nærområdet har mye å by på og eiendommen ligger ypperlig plassert for et aktivt fritidsliv med fiske, sjø og vannsport i sentrum. Her kan en fiske fra bryggen eller sette garn like nedenfor huset. Mange flotte turer i fjell, skog og mark venter også like utenfor døren.

Fra eiendommen er det også kort vei til flere perler langs kysten, Hoddevika, Vestkapp flere idylliske badestrender. Nærområdet kan også by på ferksvannsfiske og flere fine turer i fjell og mark.

Boligen går over tre plan og inneholder boder og lagerrom i kjeller. Kjøkken, tv-stue, stue, bad/wc/vaskerom, vindfang, hall, bod og 2 soverom i hovedetasje. 5 soverom, gang og wc i andre etasje.

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 3 320 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 416 252,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Gråsteinsmur på aur. Tilbygg har betong på kult. Kjellervegger av gråstein som er pusset utvendig. Støpe gulv. Her kan det tilordnes noe bedre lufting. Lav takhøyde. Kjeller har 2 innganger og bare deler av vestre del har målbart areal.
Det er tømmer i 1 etg. og reisverk i 2 etg. Tilbygg i bindingsverk. Veggene er kledde med liggende kledning, noen bord gjenstår å skifte. Lite lufting bak kledning.
Vinduer i Termopanvindu hovudsakelig fra 1983, noen nyere vindu. Enkle vindu i gavlvegger på loft.
Takkonstruksjon i sperr.trod og eternitt. Eternitt er malt, og har begynt å flasse av. Metallplater på tilbygg. Oppløft på siden mot sjøen.

Tomten

Eiendommen er delt i 2 parseller. Parsellen som boligen står på er lett skrående fra hovedvei og sterkt skrående mot gjerde i front. Betongtun med levegger som skjerming mot vei. Eier er i ferd med å utvide parkeringsplass, opparbeide veite og fjerne en del røtter bak huset. Dette areidet er pr 11.08 fortsatt pågående.

Regulering

Kjøper er kjent med at området er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). Dette innebærer at det kan hvile restriksjoner på eiendommen vedr. bygging, riving, tilbygg mm. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen. Selger fraskriver seg ansvar dersom riving, endring og lignende ikke lar seg gjennomføre. Selje kommune opplyser at BN4 som vist i vedlagte kart er avsatt til næringsformål, men er ikke detaljregulert.

Komm. tilknytning

Eiendommen er tilknyttet privat vann og avløp. Eiendommen har tilkomst fra offentlig vei.

Servitutter

SERVITUTTER
Ingen servitutter registrert.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
01.07.2002 2194 BESTEMMELSE OM VANNRETT
Rettighet hefter i: 1441 / 69 / 1 / /
Føresegn om veg
Rett til ved for eige bruk.
Føresegn om vass-/kloakkleidning

GRUNNDATA
28.05.2002 1726 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1441 / 69 / 1 / /

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål. Dagens eier opplyser at de likevell har leid ut enkle rom til fisketurister.

Ferdigattest

Etter det Selje kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, eller noen av tilbyggene og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden senest 1954 og antageligvis før dette.
Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygg foreligger det derfor ofte hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette medfører selvsagt ikke at slike bygg er å anse som ulovelige per i dag.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

326 m²

P-ROM

193 m²

Innhold

Bolig:
Kjeller: Boder.

Hovedetasje: Kjøkken, tv-stue, stue, bad/wc/vaskerom, vindfang, hall, bod og 2 soverom.

Andre etasje: 5 soverom, gang og wc.

Loft: Lagerrom

Verksted/lager: verksted og lagerrom.

Naust/båthus: naust med svalgang og båtopptrekk.

Naust: Naustrom.

Lekestue: lekestue/lager

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Moldefjorden ca 10 km fra kommunesenter i Selje. Området er preget av landbrukseiendommer med spredt bebyggelse. Rolig og godt boområde, med flott utsikt over fjorden. Fra eiendommen er det også kort vei til flere perler langs kysten, Hoddevika, Vestkapp flere idylliske badestrender. Nærområdet kan også by på ferksvannsfiske og flere fine turer i fjell og mark.

Adkomst

Fra Selje sentrum følger du veien (618) mot sør-øst ut av sentrum. Følg så denne veien ca 4,5 km. Hold mot høyre her når veien deler seg. Fortsett på denne veien ca 3,6 km og du vil få eiendommen på din høyre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering i enkel garasje, og på gruset parkeringsareal.

Oppvarming

Peis er montert på kjøkken, og vedovn montert på stue. Luft til luft varmepumpe er montert. Ellers elektrisk oppvarming.

Prisantydning

kr 3 190 000,-

Ligningsverdi

kr 419 931,-
Megler

Martin Mork Kleppe

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF


E-post:
Mobil: 934 28 322

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Stor villa...
kr 3 200 000,00
Primærrom: 234 m²
Antall soverom: 5

Selveier, 

no image

Oltedal - ...
kr 3 200 000,00
Primærrom: 134 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 

no image

Fantastisk...
kr 3 100 000,00
Primærrom: 195 m²
Antall soverom: 5

Selveier, 

no image

Østhusvik ...
kr 3 090 000,00
Primærrom: 118 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Hatlenes
SELJE 6740


Pris

Prisantydning:

kr 3 190 000,00

Ligningsverdi: kr 419 931,00

Verditakst: kr 3 250 000,00

KommunaleAvgifter: kr 625,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1854
Bruksareal: 326 m²
Primærrom: 193 m²
Antall soverom : 7
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1960 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1441
Gårdsnr: 69
Bruksnr: 32
Fasiliteter

 • Balkong/terrasse
 • Peis
 • Barnevennlig
 • Rolig område
 • Garasje
 • Utsikt
 • Båtplass
 • Hage
 • Bademuligheter
 • Fiskemuligheter
 • Strandlinje
 • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 177 - 03003732 Publisert: 11.08.2017 TilDato: 28.03.2018
Megler

Martin Mork Kleppe Navn :
934 28 322 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler