NERLANDSØY/KOPARSTAD - Romslig og oppgradert familiebolig, fint beliggende i rolig og barnevennlig område m/flott utsikt

Romslig og oppgradert familiebolig med garasje, fint beliggende i rolig og barnevennlig område med gode sol- og utsiktsforhold. Boligen går over 2 etasjer og inneholder stue, kjøkken, bad, 2 soverom og gang i hovedetasjen, og 2 soverom, bad, vaskerom, hall med trapp, bod, garasjerom og garderobe i underetasjen. I tillegg har boligen en stor veranda på ca. 70 m², hvorav 14 m² har takoverbygg. Denne er syd- og vestvendt, med gode solforhold og flott sjøutsikt.

Boligen har byggeår 1977, men ble tilbygget med utvidelse av stue på frontfasade i 2002 og har nå et samlet BRA på 198 m². Av oppgraderinger ved boligen kan ellers nevnes bl.a. at alle vindusglass ble skiftet i 2014 med unntak av tilbygg og garasje, ny verandadør ved stue/kjøkken i 2014, yttertak i glasert teglstein fra ca. 1996/1997, oppgradering av begge bad i 2002, ny kjøkkeninnredning i 2014, samt oppgradering av en god del innvendige overflater i perioden 2014-2016. I tillegg er det blitt foretatt stedvis oppgradering av det elekriske anlegget. Varmepumpe montert i stue i hovedetasje ble montert i 2012.

Sydvestvendt tomt på 806 m² er fint opparbeidet med plen og forstøtningsmurer på sydsiden, og asfaltert innkjørsel og gårdsplass.

Fra boligen er det kort vei til barnehage, barneskole og dagligvare på Kvalsund, og ellers ca. 4,5 km til Fosnavåg sentrum med alle dets sentrumsfunksjoner.

Adresse

Koparstadvegen 164
NERLANDSØY 6098

BRA

198 m²

P-ROM

156 m²

Innhold

Hovedetasje: Stue/kjøkken, gang, bad og 2 soverom.
Underetasje: Hall med trapp, 2 soverom, bad, vaskerom, bod, garasjerom og garderobe.

Parkering

Parkering i garasje og på asfaltert innkjørsel.

Oppvarming

Vedovn er montert i hovedetasje. Varmekabler er montert på bad. Luft-til-luft varmepumpe er montert på stue i hovedetasje. Ellers elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Koparstad i Herøy kommune, i rolig og barnevennlig område med begrenset trafikk. Fra eiendommen er det kort avstand til barnehage, barneskole, turområder og dagligvarebutikk. Fra eiendommen er det ellers ca. 4,5 km til Fosnavåg sentrum med alle dets sentrumsfunksjoner.

Adkomst

Når du kommer til Nerlandsøya følger du veien fra Nerlandsøybrua ca. 2,8 km retning Koparstad. Du vil da få boligen på din venstre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 2 190 000,-

Kommunale avgifter

kr 881,-

Adresse

Koparstadvegen 164
NERLANDSØY 6098

Kommunale avgifter

kr 881,-

Beskrivelse

Romslig og oppgradert familiebolig med garasje, fint beliggende i rolig og barnevennlig område med gode sol- og utsiktsforhold. Boligen går over 2 etasjer og inneholder stue, kjøkken, bad, 2 soverom og gang i hovedetasjen, og 2 soverom, bad, vaskerom, hall med trapp, bod, garasjerom og garderobe i underetasjen. I tillegg har boligen en stor veranda på ca. 70 m², hvorav 14 m² har takoverbygg. Denne er syd- og vestvendt, med gode solforhold og flott sjøutsikt.

Boligen har byggeår 1977, men ble tilbygget med utvidelse av stue på frontfasade i 2002 og har nå et samlet BRA på 198 m². Av oppgraderinger ved boligen kan ellers nevnes bl.a. at alle vindusglass ble skiftet i 2014 med unntak av tilbygg og garasje, ny verandadør ved stue/kjøkken i 2014, yttertak i glasert teglstein fra ca. 1996/1997, oppgradering av begge bad i 2002, ny kjøkkeninnredning i 2014, samt oppgradering av en god del innvendige overflater i perioden 2014-2016. I tillegg er det blitt foretatt stedvis oppgradering av det elekriske anlegget. Varmepumpe montert i stue i hovedetasje ble montert i 2012.

Sydvestvendt tomt på 806 m² er fint opparbeidet med plen og forstøtningsmurer på sydsiden, og asfaltert innkjørsel og gårdsplass.

Fra boligen er det kort vei til barnehage, barneskole og dagligvare på Kvalsund, og ellers ca. 4,5 km til Fosnavåg sentrum med alle dets sentrumsfunksjoner.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 2 190 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 258 002,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Eiendommen antas å ha fundamenter av betong på faste drenerende masser. Grunnmur fra byggeår av murstein med utvendig murpuss og maling. Bakvegg garasje har ikke murpuss og maling. Eiendommen har drenering fra byggeår, med ukjent utførelse. Yttervegger fra byggeår i bindingsverkkontruksjon avstivet og vindtett med trefiberplater. Utvendige fasader har liggende enkelfalset bordkledning i malt utførelse. Eiendommen har vinduer med karmer og rammer i trei malt utførelse, fra forskjellige tidsperioder med dobble glass. Garasje har vinduer med enkle glass. Takkonstruksjon med undertak av kryssfiner fra byggeår. Yttertaket er tekket med glasert tegltakstein.

Tomten

Tomten er pent opparbeidet med forstøtningsmurer av betong, murstein og naturstein, tregjerde, flaggstang, plen og beplantning. Tomten har flott utsikt og gode solforhold.

Regulering

Eiendommen er ikke regulert, men avsatt i kommuneplan sin arealdel til LNFR-areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse.

Kjøper er kjent med at området er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). Dette innebærer at det kan hvile restriksjoner på eiendommen vedr. bygging, riving, tilbygg mm. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen. Selger fraskriver seg ansvar dersom riving, endring og lignende ikke lar seg gjennomføre.

Komm. tilknytning

Eiendommen er tilknyttet privat vannverk. Eiendommen har septiktank i fellesskap med nabo med offentlige tømmerutiner. Eiendommen har adkomst fra offentlig vei, med felles innkjørsel med nabo eiendom.

Servitutter


SERVITUTTER
Servitutter i grunn:
1976/4844-1 08.11.1976 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1515 GNR: 3 BNR: 4
Bestemmelse om veg

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

GRUNNDATA
1976/4843-1 08.11.1976 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1515 GNR: 3 BNR: 4
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER
2017/515027-1 16.05.2017 SAMMENSLÅING
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
KNR: 1515 GNR: 3 BNR: 55

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Det ble gitt innflyttingsattest (Bruksløyve) på eiendommen den 17.11.1978.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

198 m²

P-ROM

156 m²

Innhold

Hovedetasje: Stue/kjøkken, gang, bad og 2 soverom.
Underetasje: Hall med trapp, 2 soverom, bad, vaskerom, bod, garasjerom og garderobe.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Koparstad i Herøy kommune, i rolig og barnevennlig område med begrenset trafikk. Fra eiendommen er det kort avstand til barnehage, barneskole, turområder og dagligvarebutikk. Fra eiendommen er det ellers ca. 4,5 km til Fosnavåg sentrum med alle dets sentrumsfunksjoner.

Adkomst

Når du kommer til Nerlandsøya følger du veien fra Nerlandsøybrua ca. 2,8 km retning Koparstad. Du vil da få boligen på din venstre hånd. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering i garasje og på asfaltert innkjørsel.

Oppvarming

Vedovn er montert i hovedetasje. Varmekabler er montert på bad. Luft-til-luft varmepumpe er montert på stue i hovedetasje. Ellers elektrisk oppvarming.

Prisantydning

kr 2 190 000,-
Megler

Martin Haddal

Jurist/ Megler MNEF


E-post:
Mobil: 971 14 280

Flere fra samme megler

Notar Ulsteinvik

Bjørndalvegen 3A
Postboks 276, 6065
ULSTEINVIK
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886223

no image

KVALSUND -...
kr 1 900 000,00
Primærrom: 68 m²
Antall soverom: 2

 

Video
Adresse

Koparstadvegen 164
NERLANDSØY 6098


Pris

SOLGT

Verditakst: kr 2 200 000,00

KommunaleAvgifter: kr 881,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1977
Bruksareal: 198 m²
Primærrom: 156 m²
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 807 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1515
Gårdsnr: 3
Bruksnr: 57
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 11 - 03003648 Publisert: 09.06.2017 TilDato: 24.11.2017
Megler

Martin Haddal Navn :
971 14 280 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler