Begby - Enebolig med alt på en flate. Garasje og solrik uteplass som er delvis overbygget.

Praktisk enebolig med alt på en flate og pen tomt. Boligen ble oppført i ca. 1967. Huset inneholder vindfang, hall, stue, spisestue, kjøkken, 2 soverom, vaskerom, bad og kjølerom. Opprinnelig var det 3 soverom, men det ene soverommet har blitt tillagt arealene i stuen. Skulle en ønske 3 soverom så kan deler av stuen gjøres tilbake til soverom. På slutten av 1980-tallet ble yttertaket lagt om og det ble skiftet vinduer. På samme tid ble badet pusset opp og det ble satt inn ny kjøkkeninnredning. Garasjen er antatt oppført ca. 1970. I tillegg til parkering i garasjen er det flere biloppstillingsplasser på egen tomt. Solrik uteplass som er delvis overbygget.

Eiendommen har en bra beliggenhet med gode solforhold, i et etterspurt og barnevennlig boligområde. Det er også en sentral beliggenhet med kort vei til alle fasiliteter. Begby kan tilby flotte turområder med skog og lysløype. Det er også kort vei til skole, barnehage, idrettsanlegg, golfbane og Begby senter. Få minutter med bil til Gamlebyen og Fredrikstad sentrum.

Adresse

Tyrihjellveien 13
GAMLE FREDRIKSTAD 1639

BRA

118 m²

P-ROM

114 m²

BTA

127 m²

Innhold

1. etasje: Vindfang, hall, stue, spisestue, kjøkken, 2 soverom, bad, vaskeom og kjølerom.

Parkering

I enkel garasje, samt på egen tomt.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Peis med støpejernsinnsats i stuen. Varmepumpe av typen luft til luft i stuen. Varmekabler på badet. Panelovner i flere øvrige rom.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert og populært boligområde på Begby i Fredrikstad, ca. 5 minutter med bil fra Fredrikstad sentrum. Dette er et barnevennlig område. Det er kort vei til skole, barnehage, Begby legekontor, idrettsanlegg, golfbane, matbutikk, og Begby butikksenter, med ulike typer av forretninger. Begby kan også tilby flotte turområder med opparbeidet lysløype og oppkjørte skiløyper på vinteren. Det er kun få minutter med bil til Gamlebyen, med et særegent kultur og cafè-liv. Kort vei til bussforbindelse. Fra Fredrikstad togstasjon er det i overkant av 60 min. til Oslo. Eiendommen har gode lys- og solforhold.

Adkomst

Fra Fredrikstad sentrum: Følg Fv. 110 retning Begby (ca. 1,1 km fra rundkjøringen mellom Fv. 111 og 110). Ta til høyre inn Tyrihjellveien. Følg veien 50 meter og ta til venstre. Følg veien 250 meter. Eiendommen ligger på venstre side. Se etter «Til Salgs» skilt fra notar. Det vil bli skiltet med visningsskilt fra Notar ved fellesvisninger.

Prisantydning

kr 2 750 000,-

Ligningsverdi

kr 671 903,-

Kommunale avgifter

kr 11 184,-

Adresse

Tyrihjellveien 13
GAMLE FREDRIKSTAD 1639

Kommunale avgifter

kr 11 184,-

Beskrivelse

Praktisk enebolig med alt på en flate og pen tomt. Boligen ble oppført i ca. 1967. Huset inneholder vindfang, hall, stue, spisestue, kjøkken, 2 soverom, vaskerom, bad og kjølerom. Opprinnelig var det 3 soverom, men det ene soverommet har blitt tillagt arealene i stuen. Skulle en ønske 3 soverom så kan deler av stuen gjøres tilbake til soverom. På slutten av 1980-tallet ble yttertaket lagt om og det ble skiftet vinduer. På samme tid ble badet pusset opp og det ble satt inn ny kjøkkeninnredning. Garasjen er antatt oppført ca. 1970. I tillegg til parkering i garasjen er det flere biloppstillingsplasser på egen tomt. Solrik uteplass som er delvis overbygget.

Eiendommen har en bra beliggenhet med gode solforhold, i et etterspurt og barnevennlig boligområde. Det er også en sentral beliggenhet med kort vei til alle fasiliteter. Begby kan tilby flotte turområder med skog og lysløype. Det er også kort vei til skole, barnehage, idrettsanlegg, golfbane og Begby senter. Få minutter med bil til Gamlebyen og Fredrikstad sentrum.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 2 750 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 833 902,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Det er støpte fundamenter på fjell, og ringmuren er av støpt betong. Utvendige fasader er kledd med trepanel som er malt. Taket er tekket med betongtakstein.

Tilstandsrapporten følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

Tomten

Tomten er svakt skrånende mot vest. Pent opparbeidet med grøntarealer som gressplen, hekkbeplantning og prydbusker. Det er gruset innkjørsel og gårdsplass. Solrik uteplass som er delvis overbygget. Flere biloppstillingsplasser på egen tomt.

Festekontraktene er tinglyst 02.09.1965 og gjelder i 125 år. Utløp av festekontraktene er hhv. 01.01.2089 og 24.02.2089. Årlig festeavgift er totalt kr. 2 868,50 pr. år. Neste regulering av festeavgiftene vil finne sted i 2024. Festeavgiftene reguleres ihht. KPI. Festekontraktene følger vedlagt i salgsoppgaven.

Fredrikstad kommune opplyser: Tilbud om innløsning av festetomt utarbeides etter forespørsel fra hjemmelshaver til festeretten. Dette gjelder kun tomter som Fredrikstad er grunneier til. Festeavgiften faktureres sammen med de kommunale avgiftene. Brev fra bortfester kan sees hos oppdragsansvarlig.

Regulering

Eiendommen omfattes av Kommuneplan Fredrikstad 2011-2023. Formål: Bebyggelse og anlegg. Godkjent: 06.12.2012.

Området syd og øst for boligen bygges ut.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Fredrikstad kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter

Gnr. 602, bnr. 11, fnr. 13
Heftelser i feste:
* 1964/400950-2/86 22.05.1964 Erklæring/avtale. Gjelder feste. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mm.
* 1964/400950-3/86 22.05.1964 Festekontrakt. Gjelder feste. Festetid: 125 år. Årlig avgift: NOK 249,-. Leien kan reguleres. Pant for forfalt festeavgift. Bestemmelser om forlengelse. Gjelder denne registerenheten med flere.

Gnr. 602, bnr. 11, fnr. 31
Heftelser i feste:
* 1965/401425-2/86 02.09.1965 Erklæring/avtale. Gjelder feste. Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mm.
* 1965/401425-3/86 02.09.1965 Festekontrakt-vilkår. Gjelder feste. Festetid: 125 år. Årlig avgift: NOK 34,-. Leien kan reguleres. Pant for forfalt festeavgift. Bestemmelser om forlengelse. Gjelder denne registerenheten med flere.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Etter det Fredrikstad kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1967.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

118 m²

P-ROM

114 m²

BTA

127 m²

Innhold

1. etasje: Vindfang, hall, stue, spisestue, kjøkken, 2 soverom, bad, vaskeom og kjølerom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et veletablert og populært boligområde på Begby i Fredrikstad, ca. 5 minutter med bil fra Fredrikstad sentrum. Dette er et barnevennlig område. Det er kort vei til skole, barnehage, Begby legekontor, idrettsanlegg, golfbane, matbutikk, og Begby butikksenter, med ulike typer av forretninger. Begby kan også tilby flotte turområder med opparbeidet lysløype og oppkjørte skiløyper på vinteren. Det er kun få minutter med bil til Gamlebyen, med et særegent kultur og cafè-liv. Kort vei til bussforbindelse. Fra Fredrikstad togstasjon er det i overkant av 60 min. til Oslo. Eiendommen har gode lys- og solforhold.

Adkomst

Fra Fredrikstad sentrum: Følg Fv. 110 retning Begby (ca. 1,1 km fra rundkjøringen mellom Fv. 111 og 110). Ta til høyre inn Tyrihjellveien. Følg veien 50 meter og ta til venstre. Følg veien 250 meter. Eiendommen ligger på venstre side. Se etter «Til Salgs» skilt fra notar. Det vil bli skiltet med visningsskilt fra Notar ved fellesvisninger.

Parkering

I enkel garasje, samt på egen tomt.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Peis med støpejernsinnsats i stuen. Varmepumpe av typen luft til luft i stuen. Varmekabler på badet. Panelovner i flere øvrige rom.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 2 750 000,-

Ligningsverdi

kr 671 903,-
Megler

Kjell Olav Bårdseng

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 928 06 346

Flere fra samme megler

Notar Sarpsborg

Sandesundsveien 9
Postboks 50, 1701
SARPSBORG
www.notar.no
Sentralbord: 69 50 30 00
E-post:
Fax: 69 50 30 01
Adresse

Tyrihjellveien 13
GAMLE FREDRIKSTAD 1639


Pris

SOLGT

Ligningsverdi: kr 671 903,00

Verditakst: kr 2 750 000,00

KommunaleAvgifter: kr 11 184,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1967
Bruttoareal: 127 m²
Bruksareal: 118 m²
Primærrom: 114 m²
Antall soverom : 2
Eierform : selveier
Tomteierform : festet
Tomteareal : 933 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 106
Gårdsnr: 602
Bruksnr: 11
FNR: 13
Fasiliteter

  • Peis
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 0 - 08003955 Publisert: 13.02.2018 TilDato: 10.07.2018
Megler

Kjell Olav Bårdseng Navn :
928 06 346 Telefon :
69 50 30 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler