Alvim - Meget pen toppleilighet. Flott flislagt bad pusset opp 2016. 3 soverom, 2 terrasser, utsikt og garasjeplass.

Velkommen til Utsiktseien 50 A!

Leiligheten ligger på toppen i 3.etg. Gjennomgående og med 2 terrasser, utsikt og gode solforhold. Boligen er oppgradert, påkostet og fremstår som lys og meget innbydende med god standard. Badet ble renovert i 2016 og kjøkkeninnredningen ble skiftet i 2012. Store deler av det elektriske anlegget ble oppgradert og fornyet i 2015. Blokkene i laget ble pusset opp i 2011 og fikk da nye fasader, nye verandaer, nye vinduer og nye terrassedører. Til leiligheten medfølger en bod og ett skap i felles bodrom, og oppstillingsplass for en bil i felles garasjeanlegg. Borettslaget består av 4 blokker med tilsammen 113 leiligheter og er tilknyttet SOBBL. Varmtvann er inkludert i husleien.

Denne bør sees!

Virtuell visning til høyre på finnannonsen eller: https://my.matterport.com/show/?

Adresse

Utsiktsveien 50 A
SARPSBORG 1722

BRA

78 m²

P-ROM

78 m²

BTA

84 m²

Innhold

3. etasje: Entré, stue, kjøkken, 3 soverom, toalett og bad.

Parkering

Det følger en garasjeplass i felles garasjeanlegg.

Oppvarming

Elektrisk. Varme i gulvet på badet og ellers panelovner.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Borettslaget har en sentral beliggenhet i et etablert boligområde på Alvim. Området er usjenert og har begrenset med trafikk. Området består hovedsakelig av blokkbebyggelse, flermannsboliger og eneboliger. Kort vei til Alvimhaugen skole (ca. 200 meter unna), barnehage, og bussholdeplass. Kort vei til Amfi Borg kjøpesenter med de fleste fasiliteter. Ca. 2 km til Sarpsborg sentrum og ca. 6,5 km til det nye sykehuset på Kalnes. Gode bussforbindelser til både Sarpsborg og Fredrikstad, og kort vei til E6. Fra leiligheten har man utsikt over deler av Glomma, mot Sundløkka og mot Sandesund. Det er gode lys- og solforhold.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum: Følg Korsgata ut av sentrum (Korsgata går over i RV. 109). Ta til høyre under E6 inn mot Coop Extra på Alvim og følg deretter Doktor Johnsens gate mot venstre. Følg så videre forbi Gilde, inn på Benveien. Ta deretter til venstre inn på C. E. Holters vei. Følg veien og ta ned til høyre inn Utsiktsveien. Kjør nedover forbi Alvim skole. Leiligheten ligger på venstre side. Se etter "Til Salgs" skilt fra Notar.

Prisantydning

kr 1 950 000,-

Andel fellesgjeld

kr 298 204,-

Ligningsverdi

kr 482 594,-

Adresse

Utsiktsveien 50 A
SARPSBORG 1722

Beskrivelse

Velkommen til Utsiktseien 50 A!

Leiligheten ligger på toppen i 3.etg. Gjennomgående og med 2 terrasser, utsikt og gode solforhold. Boligen er oppgradert, påkostet og fremstår som lys og meget innbydende med god standard. Badet ble renovert i 2016 og kjøkkeninnredningen ble skiftet i 2012. Store deler av det elektriske anlegget ble oppgradert og fornyet i 2015. Blokkene i laget ble pusset opp i 2011 og fikk da nye fasader, nye verandaer, nye vinduer og nye terrassedører. Til leiligheten medfølger en bod og ett skap i felles bodrom, og oppstillingsplass for en bil i felles garasjeanlegg. Borettslaget består av 4 blokker med tilsammen 113 leiligheter og er tilknyttet SOBBL. Varmtvann er inkludert i husleien.

Denne bør sees!

Virtuell visning til høyre på finnannonsen eller: https://my.matterport.com/show/?

Omkostninger for kjøper

I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper:
1) Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr. 430,-.
2) Tinglysings- og attestgebyr for kjøpers lån kr. 632,-.
3) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 6 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. fellesgjeld, gebyrer og avgifter: Kr. 2 255 966,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 4 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.
- Kjøper som benytter forkjøpsrett må i tillegg betale gebyr for bruk av forkjøpsrett. Størrelsen på gebyret fremkommer av forretningsførers/ borettslagets forkjøpsskjema.
- Kjøper som benytter forkjøpsrett må i tillegg betale et gebyr, stort kr. 6 500,- for bruk av forkjøpsrett.
- For ikke-medlemmer i SOBBL kommer i tillegg medlemskap, stort kr. 550,- pr. andelseier (innmeldingsgebyr kr. 300,- og kontingent kr. 250,-).

Bygningsinformasjon

Det er støpte fundamenter på fjell. Fasaden er dels kledd med trepanel som er malt, og dels kledd med fasadeplater. Verdi- og lånetakst følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

Tomten

Tomten er felles for hele borettslaget. Tomten er dels opparbeidet med grøntarealer som gressplen og prydbusker. Stor asfaltert parkeringsplass, og asfalterte trafikkarealer og gangveier mellom blokkene. Ellers er det naturtomt med skogsbunn og fjell i dagen.

Regulering

Eiendommen omfattes av:
Reguleringsplan: Alvimveien og Utsiktsveien (22006). Formål: Bolig, lekeplass, friområde, gangvei, kjørbar gangvei og vei. Godkjent 22.11.1973.
Reguleringsplan: Sandesundsområdet (22049). Formål: Naturvernområde på land. Godkjent 20.06.2002.

Plan under arbeid: Fv 109 Alvim Rolvsøysund bru.

Hensynssone: Reguleringsplan skal fortsatt gjelde. Krav om felles planlegging. Stedsanalyse Sandesund - Greåker.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.

Servitutter

Servitutter:
Ingen servitutter registrert.

Overtakelse

Selger ønsker overtagelse mai/juni. Dog tidligst etter at forkjøpsretten for øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse er gitt. I h.t. lov om borettslag tar dette 20 dager fra melding om salget gis. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Andelseier har rett til å fremleie leiligheten etter nærmere regler i Lov om Borettslag. Fremleie krever styrets godkjenning. Konferer oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

Ferdigattest

Det ble gitt midlertidig brukstillatelse på bygningen den 04.06.1975.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Boligen som andelen gir borett til overtas i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når boligen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

78 m²

P-ROM

78 m²

BTA

84 m²

Innhold

3. etasje: Entré, stue, kjøkken, 3 soverom, toalett og bad.

Beliggenhet

Borettslaget har en sentral beliggenhet i et etablert boligområde på Alvim. Området er usjenert og har begrenset med trafikk. Området består hovedsakelig av blokkbebyggelse, flermannsboliger og eneboliger. Kort vei til Alvimhaugen skole (ca. 200 meter unna), barnehage, og bussholdeplass. Kort vei til Amfi Borg kjøpesenter med de fleste fasiliteter. Ca. 2 km til Sarpsborg sentrum og ca. 6,5 km til det nye sykehuset på Kalnes. Gode bussforbindelser til både Sarpsborg og Fredrikstad, og kort vei til E6. Fra leiligheten har man utsikt over deler av Glomma, mot Sundløkka og mot Sandesund. Det er gode lys- og solforhold.

Adkomst

Fra Sarpsborg sentrum: Følg Korsgata ut av sentrum (Korsgata går over i RV. 109). Ta til høyre under E6 inn mot Coop Extra på Alvim og følg deretter Doktor Johnsens gate mot venstre. Følg så videre forbi Gilde, inn på Benveien. Ta deretter til venstre inn på C. E. Holters vei. Følg veien og ta ned til høyre inn Utsiktsveien. Kjør nedover forbi Alvim skole. Leiligheten ligger på venstre side. Se etter "Til Salgs" skilt fra Notar.

Parkering

Det følger en garasjeplass i felles garasjeanlegg.

Oppvarming

Elektrisk. Varme i gulvet på badet og ellers panelovner.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 1 950 000,-

Andel fellesgjeld

kr 298 204,-

Ligningsverdi

kr 482 594,-
Megler

Kjell Olav Bårdseng

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 928 06 346

Flere fra samme megler

Notar Sarpsborg

Sandesundsveien 9
Postboks 50, 1701
SARPSBORG
www.notar.no
Sentralbord: 69 50 30 00
E-post:
Fax: 69 50 30 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886119

no image

Brevik - T...
kr 2 750 000,00
Primærrom: 116 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886119

no image

Arkitektte...
kr 3 000 000,00
Primærrom: 109 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886119

no image

Brevik - O...
kr 3 450 000,00
Primærrom: 153 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886119

no image

Sarpsborg ...
kr 3 600 000,00
Primærrom: 232 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Utsiktsveien 50 A
SARPSBORG 1722


Pris

SOLGT

Ligningsverdi: kr 482 594,00

Verditakst: kr 1 950 000,00

AndelFellesgjeld: kr 298 204,00

AndelFellesFormue: kr 29 208,00

AndelFellesutgifter: kr 5 053,00

Formue: kr 29 208,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : leilighet
Byggeår : 1975
Bruttoareal: 84 m²
Bruksareal: 78 m²
Primærrom: 78 m²
Antall rom: 4
Antall soverom : 3
Etasje : 3
Eierform : andel
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 15651 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 105
Gårdsnr: 1
Bruksnr: 2059
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Barnevennlig
  • Garasje
  • Utsikt

Om annonsen
Tindenrt: 5 - 08003950 Publisert: 09.02.2018 TilDato: 23.07.2018
Megler

Kjell Olav Bårdseng Navn :
928 06 346 Telefon :
69 50 30 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler