Greåker ved Viesterflo/Glomma - Meget innbydende enebolig. Nyere kjøkken og 2 nyere bad.

Meget innbydende enebolig til salgs. Boligen er oppgradert, påkostet og modernisert både utvendig og innvendig. Blant annet er det satt inn ny flott kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer og vinskap. Begge badene har blitt renovert/bygget nye. Det har blitt satt inn to nye vinduer i kjelleren og alle vinduene i første og andre etasje har blitt skiftet. En tidligere eier har utført arbeider med dreneringen, kledd om huset, lagt om yttertaket, skiftet strømkabel inn til huset og skiftet vann- og avløpsledninger fra kjelleren og ut til det kommunale ledningsnettet. I 2016 ble det tilbygd en romslig entrè i første etasje. Eiendommen har en meget bra beliggenhet bare 60 meter fra Viserflo/Glomma.

Velkommen på visning!

Adresse

Visterveien 6
GREÅKER 1719

BRA

189 m²

P-ROM

147 m²

BTA

214 m²

Innhold

1.etg.: Entré, hall, stue, spisestue, kjøkken og bad.
2.etg.: Trappegang, mellomgang, 3 soverom og bad.
Kjeller: Trappegang, vaskekjeller, toalett og 2 innredede rom.

Parkering

Flere biloppstillingsplasser på egen tomt.

Oppvarming

Strøm og ved. Flott peisovn i stue. Varme i gulvene på badene. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Barnevennlig og etablert boligområde. Gangavstand til skoler, barnehager, idrettsplass, bussholdeplass og Greåker sentrum. Ca. 6 km til Sarpsborg, ca. 8 km til Fredrikstad sentrum og ca. 8 km til det nye sykehuset på Kalnes. Gode kommunikasjonsmuligheter med buss og bil til begge byene. 60 meter fra eiendommen Visterflo/Glomma. Eiendommen har gode lys og solforhold.

Adkomst

Fra Sarpsborg: Følg Rv. 109 i retning Fredrikstad. Ta av til høyre ved Greåker Frikirke. Følg veien ca. 200 meter og ta til høyre inn Sportsveien. Følg Sportveien ca. 250 meter. Ta til venstre, følg veien 50 meter og ta til venstre inn Visterveien . Følg veien 200 meter. Boligen ligger på venstre side. Se etter "Til Salgs" skilt fra Notar.

Prisantydning

kr 3 300 000,-

Ligningsverdi

kr 615 867,-

Kommunale avgifter

kr 15 207,-

Adresse

Visterveien 6
GREÅKER 1719

Kommunale avgifter

kr 15 207,-

Beskrivelse

Meget innbydende enebolig til salgs. Boligen er oppgradert, påkostet og modernisert både utvendig og innvendig. Blant annet er det satt inn ny flott kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer og vinskap. Begge badene har blitt renovert/bygget nye. Det har blitt satt inn to nye vinduer i kjelleren og alle vinduene i første og andre etasje har blitt skiftet. En tidligere eier har utført arbeider med dreneringen, kledd om huset, lagt om yttertaket, skiftet strømkabel inn til huset og skiftet vann- og avløpsledninger fra kjelleren og ut til det kommunale ledningsnettet. I 2016 ble det tilbygd en romslig entrè i første etasje. Eiendommen har en meget bra beliggenhet bare 60 meter fra Viserflo/Glomma.

Velkommen på visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 3 300 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 395 752,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Støpt såle. Ubvendig kledd med panel. Saltak tekket med takstein.

Tomten

Eiet tomt. Tomten er pent opparbeidet og beplantet med grøntarealer som gressplen, hekkbeplantning og prydbusker. Innkjørsel og gårdsplass er asfaltert. Stor solrik terrasse.

Regulering

Eiendommen omfattes av reguleringsplan: Rolvsøysund bru. Formål: Ingen formål på eiendommen. Godkjent: 23.12.1969.

Plan under arbeid.

Annet: Rullering av arealplanen igangsettes sommeren 2017. Rulleringen kan resultere i endringer av både kart og bestemmelser.
Innenfor foreslått plangrense for KDP med KU for IC dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg, rv 110, fv 118, ny Sarpsbru/rv 111 Hafslund. For ytterligere informasjonkontaktes Bane NOR.
Innenfor planavgrensningen for reguleringsplan for fv 1109 Alvim - Rolvsøysund. Kontakt Statens vegvesen for ytterliger info.

Arealplanen inneholder ikke alle opplysninger knyttet til kulturminner.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.

Servitutter

Servitutter:
* Erklæring tinglyst 09.07.1954 med dagboknr. 302199-1/3. Bestemmelse om vann-/kloakkledning. Rettighetshaver: 0105/2073/17 snr. 1-5.
* Erklæring tinglyst 25.08.1971 med dagboknr. 304630-1/3. Erklæring/avtale. Rettighetshaver: 0105/2076/205.

Grunndata:
* Erklæring tinglyst 15.12.1953 med dagboknr. 304051-1/3. Registrering av grunn. Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0105/2073/17.

Overtakelse

Desember 2017.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut til boligformål.

Ferdigattest

Det ble gitt ferdigattest - riving av garasje og tilbygg til bolig - den 06.02.2017.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

189 m²

P-ROM

147 m²

BTA

214 m²

Innhold

1.etg.: Entré, hall, stue, spisestue, kjøkken og bad.
2.etg.: Trappegang, mellomgang, 3 soverom og bad.
Kjeller: Trappegang, vaskekjeller, toalett og 2 innredede rom.

Beliggenhet

Barnevennlig og etablert boligområde. Gangavstand til skoler, barnehager, idrettsplass, bussholdeplass og Greåker sentrum. Ca. 6 km til Sarpsborg, ca. 8 km til Fredrikstad sentrum og ca. 8 km til det nye sykehuset på Kalnes. Gode kommunikasjonsmuligheter med buss og bil til begge byene. 60 meter fra eiendommen Visterflo/Glomma. Eiendommen har gode lys og solforhold.

Adkomst

Fra Sarpsborg: Følg Rv. 109 i retning Fredrikstad. Ta av til høyre ved Greåker Frikirke. Følg veien ca. 200 meter og ta til høyre inn Sportsveien. Følg Sportveien ca. 250 meter. Ta til venstre, følg veien 50 meter og ta til venstre inn Visterveien . Følg veien 200 meter. Boligen ligger på venstre side. Se etter "Til Salgs" skilt fra Notar.

Parkering

Flere biloppstillingsplasser på egen tomt.

Oppvarming

Strøm og ved. Flott peisovn i stue. Varme i gulvene på badene. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 3 300 000,-

Ligningsverdi

kr 615 867,-
Megler

Kjell Olav Bårdseng

Daglig leder/ Megler MNEF


E-post:
Mobil: 928 06 346

Flere fra samme megler

Notar Sarpsborg

Sandesundsveien 9
Postboks 50, 1701
SARPSBORG
www.notar.no
Sentralbord: 69 50 30 00
E-post:
Fax: 69 50 30 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886119

no image

Brevik - I...
kr 2 750 000,00
Primærrom: 163 m²
Antall soverom: 2

Andel, 83886119

no image

Kurland - ...
kr 2 550 000,00
Primærrom: 110 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886119

no image

Borgenhaug...
kr 2 495 000,00
Primærrom: 118 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886119

no image

Sandbakken...
kr 2 250 000,00
Primærrom: 125 m²
Antall soverom: 1

 

Adresse

Visterveien 6
GREÅKER 1719


Pris

SOLGT

Ligningsverdi: kr 615 867,00

Verditakst: kr 3 300 000,00

KommunaleAvgifter: kr 15 207,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1957
Bruttoareal: 214 m²
Bruksareal: 189 m²
Primærrom: 147 m²
Antall rom: 5
Antall soverom : 3
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 629 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 105
Gårdsnr: 2073
Bruksnr: 184
Om annonsen
Tindenrt: 54 - 08003736 Publisert: 01.09.2017 TilDato: 03.02.2018
Megler

Kjell Olav Bårdseng Navn :
928 06 346 Telefon :
69 50 30 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler