Revebukta - Hytte og anneks på 2 stk. eietomter. Båtplass. Vann og kloakk lagt inn på tomtene.

Fritidseiendommen ligger i et etablert hytteområde på Pulshaugene ved Revebukta i Sarpsborg kommune. Området består av et større antall fritidseiendommer og noe spredt boligbebyggelse. Eiendommen har en stille og rolig beliggenhet med gode solforhold. Fra hytta er det ca. 175 meter i luftlinje til sjøen. Til båtplassen er det ca. 400 meter å gå. Ikke langt unna finner man Revebukta camping med flott badestrand. Området har gode tumuligheter, og med båt med" litt motor", bruker man ikke mange minuttene ut til Hvalerøyene. Fra Oslo kjører man til eiendommen på ca. 1 time. Eiendommen består av to parseller som er eiet. Gnr. 1154, bnr. 19 er ca. 754 m². og gnr. 1154, bnr. 20 er på ca.1 122 m².

Adresse

Pulshaugene 17 og 18
SKJEBERG 1747

BRA

47 m²

P-ROM

47 m²

BTA

53 m²

Innhold

1.etg.: Entré, stue, kjøkken, soverom og bad.

Parkering

Biloppstillingsplasser på egen tomt.

Oppvarming

Ved og strøm. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Eiendommen har en flott beliggenhet ved Tosekilen i Skjeberg. Gode solforhold, stille og rolig. Tosekilen grenser mellom Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Følger man båtveien kommer man raskt ut i Skjebergkilen med Karlsøyene mot øst, og videre ut til Hvalerøyene mot vest. Båtveien til Svenskekysten er heller ikke lang. Eiendommen ligger på et etablert hyttefelt. Det er ca. 20 min. med bil til Sverige, ca. 15 min. til Fredrikstad sentrum, ca. 20 min. til Sarpsborg sentrum og ca. 1 time fra Oslo.

Adkomst

Fra Sarpsborg: Følg E6 sørover. Følg riksvei 110 mot Fredrikstad. Etter ca. 4 km, ta til venstre skiltet mot Revebukta. Følg Åserødveien i ca. 4 km, og ta til høyre inn i Pulshaugene. Følg veien gjennom gårdstunet og inn på grusvei. Der du kommer inn på en åpen plass ligger eiendommen på høyre side. Se etter "Til Salgs"-plakat fra Notar. Det vil bli skiltet fra Notar ved fellesvisninger.

Prisantydning

kr 2 500 000,-

Kommunale avgifter

kr 13 871,-

Adresse

Pulshaugene 17 og 18
SKJEBERG 1747

Kommunale avgifter

kr 13 871,-

Beskrivelse

Fritidseiendommen ligger i et etablert hytteområde på Pulshaugene ved Revebukta i Sarpsborg kommune. Området består av et større antall fritidseiendommer og noe spredt boligbebyggelse. Eiendommen har en stille og rolig beliggenhet med gode solforhold. Fra hytta er det ca. 175 meter i luftlinje til sjøen. Til båtplassen er det ca. 400 meter å gå. Ikke langt unna finner man Revebukta camping med flott badestrand. Området har gode tumuligheter, og med båt med" litt motor", bruker man ikke mange minuttene ut til Hvalerøyene. Fra Oslo kjører man til eiendommen på ca. 1 time. Eiendommen består av to parseller som er eiet. Gnr. 1154, bnr. 19 er ca. 754 m². og gnr. 1154, bnr. 20 er på ca.1 122 m².

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 2 500 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 575 752,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Støpte fundamenter på fjell. Dels ringmur av Lecablokker og dels søyler. Utvendig kledd med panel. Saltak tekket med stålplater.

Tomten

Eiet tomt som består av to parseller (gnr. 1154, bnr. 19 er ca. 754 m². og gnr. 1154, bnr. 20 er ca. 1 222 m².) Tomten er skrånende mot syd. Naturtomt med skogsbunn, bar og løvtrær. Noe fjell i dagen. Det er felles privat vei frem til eiendommen. Parkering på egen tomt.

Regulering

Eiendommen omfattes av Kommunedelplan Kystsoneplan 2015-2016. Formål: Bebyggelse og anlegg. Godkjent: 18.06.2015.

Hytteeiendom utenfor 100-meters beltet.

Annet: Innenfor strandsonegrensen - Rikspolitiske retningslinjer (Rpr) for Oslofjordregionen.

Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sarpsborg kommune.

Komm. tilknytning

Privat vei, privat vann og privat kloakk. Det er lagt frem vann- og avløpsledninger til eiendommen, som er tilknyttet det offentlige ledningsnettet via felles private stikkledninger og pumpestasjoner. Dette er ikke tilkoblet. Det har blitt sendt ut informasjon om frister til alle eiere av eiendommer som ikke er knyttet til kommunalt avløpsnett. Frist for godkjent avløpsløsning gikk ut 01.01.2015. Tilkobling av vann og avløp samt kostnader dette vil medføre blir kjøpers hele og fulle annsvar.

Servitutter

Gnr. 1154, bnr. 19:
Servitutter:
* Erklæring tinglyst 26.11.1969 med dagboknr. 306213-1/3. Erklæring/avtale. Bestemmelse om båt-/bryggeplass på bnr. 9 for denne eiendom. Gjelder denne registerenheten med flere.
* Erklæring tinglyst 23.10.1998 med dagboknr. 7883-2/3. Bruksrett. Rettighetshaver: Dagfinn Bjørnstad. (Denne vil bli slettet før overtagelse)
* Erklæring tinglyst 23.10.1998 med dagboknr. 7883-4/3. Bruksrett. Rettighetshaver: Berit Bjørnsatd. (Denne vil bli slettet før overtagelse)

Grunndata:
* Erklæring tinglyst 04.12.1975 med dagboknr. 909631-1/3. Registrering av grunn. Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0105/1154/4.
* Erklæring tinglyst 16.08.1993 med dagboknr. 8205-1/3. Målebrev. Areal: 754,7 m².

Gnr. 1154, bnr. 20:
Servitutter:
* Erklæring tinglyst 26.11.1969 med dagboknr. 306213-1/3. Erklæring/avtale. Bestemmelse om båt-/bryggeplass på bnr. 9 for denne eiendom. Gjelder denne registerenheten med flere.
* Erklæring tinglyst 23.10.1998 med dagboknr. 7882-2/3. Bruksrett. Rettighetshaver: Dagfinn Bjørnstad. (Denne vil bli slettet før overtagelse)
* Erklæring tinglyst 23.10.1998 med dagboknr. 7882-5/3. Bruksrett. Rettighetshaver: Berit Bjørnsatd. (Denne vil bli slettet før overtagelse)

Grunndata:
* Erklæring tinglyst 04.12.1975 med dagboknr. 909632-1/3. Registrering av grunn. Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0105/1154/4.
* Erklæring tinglyst 16.08.1993 med dagboknr. 8206-1/3. Målebrev. Areal: 1 123,4 m².

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til fritidsformål.

Ferdigattest

Etter det Sarpsborg kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

47 m²

P-ROM

47 m²

BTA

53 m²

Innhold

1.etg.: Entré, stue, kjøkken, soverom og bad.

Beliggenhet

Eiendommen har en flott beliggenhet ved Tosekilen i Skjeberg. Gode solforhold, stille og rolig. Tosekilen grenser mellom Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Følger man båtveien kommer man raskt ut i Skjebergkilen med Karlsøyene mot øst, og videre ut til Hvalerøyene mot vest. Båtveien til Svenskekysten er heller ikke lang. Eiendommen ligger på et etablert hyttefelt. Det er ca. 20 min. med bil til Sverige, ca. 15 min. til Fredrikstad sentrum, ca. 20 min. til Sarpsborg sentrum og ca. 1 time fra Oslo.

Adkomst

Fra Sarpsborg: Følg E6 sørover. Følg riksvei 110 mot Fredrikstad. Etter ca. 4 km, ta til venstre skiltet mot Revebukta. Følg Åserødveien i ca. 4 km, og ta til høyre inn i Pulshaugene. Følg veien gjennom gårdstunet og inn på grusvei. Der du kommer inn på en åpen plass ligger eiendommen på høyre side. Se etter "Til Salgs"-plakat fra Notar. Det vil bli skiltet fra Notar ved fellesvisninger.

Parkering

Biloppstillingsplasser på egen tomt.

Oppvarming

Ved og strøm. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 2 500 000,-
Megler

Kjell Olav Bårdseng

Daglig leder/ Megler MNEF


E-post:
Mobil: 928 06 346

Flere fra samme megler

Notar Sarpsborg

Sandesundsveien 9
Postboks 50, 1701
SARPSBORG
www.notar.no
Sentralbord: 69 50 30 00
E-post:
Fax: 69 50 30 01
Adresse

Pulshaugene 17 og 18
SKJEBERG 1747


Pris

Prisantydning:

kr 2 500 000,00

Verditakst: kr 2 500 000,00

KommunaleAvgifter: kr 13 871,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : fritid salg

Eiendomstype : hytte
Byggeår : 1950
Bruttoareal: 53 m²
Bruksareal: 47 m²
Primærrom: 47 m²
Antall rom: 2
Antall soverom : 1
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1877 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 105
Gårdsnr: 1154
Bruksnr: 20
Fasiliteter

  • Bademuligheter
  • Innlagt strøm
  • Båtplass
  • Bilvei
  • Rolig område
  • Barnevennlig

Om annonsen
Tindenrt: 71 - 08003726 Publisert: 31.08.2017 TilDato: 09.02.2018
Megler

Kjell Olav Bårdseng Navn :
928 06 346 Telefon :
69 50 30 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler