HEDALSFJELLET/MUGGEDALEN - Hytte på stor solrik tomt med flott utsikt ved skiløypene. Utviklingspotensiale.

Notar Oslo v/Hermann Grøv har gleden av å presentere denne spennende fritidseiendommen med idyllisk beliggenhet på solrik tomt med flott utsikt. Hytten har en enkel standard med stue, kjøkken, soverom, entré og utedo.

Stor frittliggende tomt med vei helt inn til hytteveggen og utviklingspotensiale for den rette. Rett ved eiendommen er det høystandard skiløyper, som henger sammen med løypenettet i Hedalsfjella. Det er også flere vann med muligheter for både fiske og bading i nærheten. Kombinasjonen av den behagelige kjøresavstanden fra Oslo og nærhet til de flotte naturområdene gjør eiendommen attraktiv i dagens marked. Her vil du trives!

Velkommen til visning.

Adresse

Muggedalsvegen 524
HEDALEN 3528

BRA

34 m²

P-ROM

33 m²

Innhold

Denne fritidseiendommen inneholder:
Stue, kjøkken, soverom med 4 sengeplasser, gang og separat utedo.

Parkering

Det er plass til parkering av flere biler på tomten.

Oppvarming

Hytta har oppvarming med to vedovner.

Bygget har 2 piper av stålrør. En i kjøkken og en i stue. Pipa har enkle stålrør med beslag over tak. Brannmur av malt leca i stue. På kjøkkenet er det brannmurelementer på vegg rundt ovnen. Pipe med uisolert stålrør gjennom himling er ikke i henhold til gjeldene forskrift i forhold til brannsikkerhet.

Beliggenhet

Fritidseiendom har en attraktiv beliggenhet i et populært hytteområde i Muggedalen/Hedalsfjellet. Området rundt eiendommen består av spredt hyttebebyggelse og setereiendommer. Eiendommen har flott utsikt og gode solforhold. Rett ved hytten ligger skogstjernet "Isaktjenn". Det er kort vei til høystandard skiløyper som er knyttet til løypenett i Hedalsfjella. Til Hedalen og butikk er det ca 10 km. Til Nesbyen med butikksenter er det ca 40 km. Fra Oslo er det ca 2,5 timers biltur. Til kommunesenteret i Bagn er det ca 45 km. Til Nesbyen er det ca 30 km.

På Hedalsfjellet finnes noen av de beste høystandard skiløyper nær Oslo med mange forskjellige turmål opp mot 1150 m.o.h. (www.hedalen.no/loypelag) Den over 12 mil lange maskinpreparerte skiløypa er kort vei fra hytten, med mulighet for rundturer i flere retninger. I Hedalen finnes også en liten alpinbakke. Gode pilkemuligheter på flere vann. Sommerstid finnes det mange alternative turmuligheter både til fots og sykkel i fjell- og skogsterreng. Svært gode fiskemuligheter i så godt som alle vann i Hedalen, Hedalsfjellet og Vassfaret med felles fiskekort. Det legges ut salg av jaktkort for rype i snaufjellet. Det er flere turistattraksjoner i nærområdet. Vassfar-opplevelser tilbyr guidede turer i Vassfaret og Vidalen, der formidling av lokalhistorie kombineres med naturopplevelser. For mer informasjon, se: www.hedalen.no/vassfaropplevelser og www.hedalen.no/vassfaretvillmarksturer. I Hedalen finnes det to turistbedrifter; Ildjarntunet og Vassfaret Kursgård.

Innenfor en time finner en Vassfarporten Skisenter, Fagernes, Gol, Nesbyen, Hønefoss, Valdres Alpinsenter, Nesbyen Alpinsenter, Ringerike Golf, Valdres Golf, Langedrag familiepark, Rafting i Begna, Gol badeland, Bjørneparken på Flå m.m.

For mer informasjon om området, se: www.hedalen.no

Adkomst

Eiendommen har adkomst fra FV 243 på Muggedalsvegen i ca 5 km. Fra Muggedalsvegen og opp på eiendommen er det privat grusvei inn på tomta.

Prisantydning

kr 450 000,-

Kommunale avgifter

kr 2 475,-

Adresse

Muggedalsvegen 524
HEDALEN 3528

Kommunale avgifter

kr 2 475,-

Beskrivelse

Notar Oslo v/Hermann Grøv har gleden av å presentere denne spennende fritidseiendommen med idyllisk beliggenhet på solrik tomt med flott utsikt. Hytten har en enkel standard med stue, kjøkken, soverom, entré og utedo.

Stor frittliggende tomt med vei helt inn til hytteveggen og utviklingspotensiale for den rette. Rett ved eiendommen er det høystandard skiløyper, som henger sammen med løypenettet i Hedalsfjella. Det er også flere vann med muligheter for både fiske og bading i nærheten. Kombinasjonen av den behagelige kjøresavstanden fra Oslo og nærhet til de flotte naturområdene gjør eiendommen attraktiv i dagens marked. Her vil du trives!

Velkommen til visning.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 450 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 476 402,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Hytta:
Bygget består av 2 bygg som er flyttet til eiendommen ca. 1995. Byggenes opprinnelige byggeår er ikke kjent, men antatt i første halvdel av 1970-tallet.

Hytta er oppført på enkel punktfundamentering. Bygget består av 2 små bygg som er flyttet his og bygget sammen. Drenering med avrenning på terreng. Vann fra tak ledes til terreng. Bygget har fundament med betongputer på planert grunn avstedlige masser. På betongputer er det stolpesko av metall. Fra disse er det trepilarer oppunder bjelkelag. Over fundament er det bjelkelag av tre Kryprom under bjelkelag fremstår som normalt utluftet.

Yttervegger er bygget i bindingsverk med antatt isolering av mineralull. Saltak med takkonstruksjoner av plassbygde takstoler. Byggene er sammenføyd med kilrenner. Kontruksjonen er antatt isolert med mineralull. Taktekking består av pappshingel fra ca. 1995.

Vinduer i kjøkkendelen består av trekarmer med koblede 1+1-lags glass. I stuedelen er det trekarmer med 2-lags glass. Antatt å være fra 2008. Ytterdør av tre. Dør mot den store terrassen har panelt utside og trefiberplate på innsiden. Lite vindu. Hoveddør med tre, panelt utside.

Utedo:
Byggeår 1995. Utedo er bygget i en enkel trekonstruksjon på punktfundament. Bjelkelag av tre over fundament. Yttervegger av bindingsverk. Utvendig kledning består av stående trepanel. Takkonstruksjon av tre med pulttak. Taktekking av papp. Innvendig er det tregulv og dobenk av tre. Enkelt bygg med normale skjevheter. Se verdi- og lånetakst for mer informasjon.

Tomten

Tomten ligger på en forhøyning med planert parkering og mye naturlig vegetasjon, som gress og lyng. Det er spredt hyttebebyggelse og seterbebyggelse i området.

Regulering

Eiendommen er regulert som fritidseiendom i Sør- Aurdal kommune.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen /kommunedelplanen er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Plan: Kommuneplan vedtatt 16.09.2010. Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sør-Aurdal kommune.

Komm. tilknytning

Vei: Det er privat vei inn til hytten ifra Muggedalsveien.
Vann: Det er ikke opprettet vannpost på tomten. Vann til bruk på eiendommen medbringes.
Avløp: Hytta har ikke innlagt avløp.

KOMMUNALE AVGIFTER:
Avgiftstype:
- Eiendomsskatt: 1 325,-
- Renovasjon: 1 150,-

Sum kommunale avgifter: 2 475,-

Kommunen har 2 terminer per år med forfall 01.04 og 01.10.

I tillegg tilkommer disse årlige kostnadene:
Administrasjon og diverse: 1000,-
Forsikring stipulert: 1 200,-
Kostnader vei og stipulert brøytekostnad veg inn til hytta: 2 950,-
Vedlikeholdskostnader: 9 000,-
Totalt: 14 150,-

Sum årlige kostnader ca. : 16 625,-

Oppgitt informasjon er mottatt fra kommunen og takstrapport. Vi gjør oppmerksom på mulige endringer/feil kan oppstå.

Servitutter

Det foreligger ingenting tinglyste servitutter på eiendommens grunnboksblad.

Grunndata:
1996/5090-1/21 30.10.1996 REGISTRERING AV GRUNN

Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0540 GNR: 78
BNR: 2

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til fritidsformål.

Ferdigattest

Etter det selger og kommunen opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 01.10.1998.

Det foreligger kun byggesøknad på annekset.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det ikke tegnet Boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

34 m²

P-ROM

33 m²

Innhold

Denne fritidseiendommen inneholder:
Stue, kjøkken, soverom med 4 sengeplasser, gang og separat utedo.

Beliggenhet

Fritidseiendom har en attraktiv beliggenhet i et populært hytteområde i Muggedalen/Hedalsfjellet. Området rundt eiendommen består av spredt hyttebebyggelse og setereiendommer. Eiendommen har flott utsikt og gode solforhold. Rett ved hytten ligger skogstjernet "Isaktjenn". Det er kort vei til høystandard skiløyper som er knyttet til løypenett i Hedalsfjella. Til Hedalen og butikk er det ca 10 km. Til Nesbyen med butikksenter er det ca 40 km. Fra Oslo er det ca 2,5 timers biltur. Til kommunesenteret i Bagn er det ca 45 km. Til Nesbyen er det ca 30 km.

På Hedalsfjellet finnes noen av de beste høystandard skiløyper nær Oslo med mange forskjellige turmål opp mot 1150 m.o.h. (www.hedalen.no/loypelag) Den over 12 mil lange maskinpreparerte skiløypa er kort vei fra hytten, med mulighet for rundturer i flere retninger. I Hedalen finnes også en liten alpinbakke. Gode pilkemuligheter på flere vann. Sommerstid finnes det mange alternative turmuligheter både til fots og sykkel i fjell- og skogsterreng. Svært gode fiskemuligheter i så godt som alle vann i Hedalen, Hedalsfjellet og Vassfaret med felles fiskekort. Det legges ut salg av jaktkort for rype i snaufjellet. Det er flere turistattraksjoner i nærområdet. Vassfar-opplevelser tilbyr guidede turer i Vassfaret og Vidalen, der formidling av lokalhistorie kombineres med naturopplevelser. For mer informasjon, se: www.hedalen.no/vassfaropplevelser og www.hedalen.no/vassfaretvillmarksturer. I Hedalen finnes det to turistbedrifter; Ildjarntunet og Vassfaret Kursgård.

Innenfor en time finner en Vassfarporten Skisenter, Fagernes, Gol, Nesbyen, Hønefoss, Valdres Alpinsenter, Nesbyen Alpinsenter, Ringerike Golf, Valdres Golf, Langedrag familiepark, Rafting i Begna, Gol badeland, Bjørneparken på Flå m.m.

For mer informasjon om området, se: www.hedalen.no

Adkomst

Eiendommen har adkomst fra FV 243 på Muggedalsvegen i ca 5 km. Fra Muggedalsvegen og opp på eiendommen er det privat grusvei inn på tomta.

Parkering

Det er plass til parkering av flere biler på tomten.

Oppvarming

Hytta har oppvarming med to vedovner.

Bygget har 2 piper av stålrør. En i kjøkken og en i stue. Pipa har enkle stålrør med beslag over tak. Brannmur av malt leca i stue. På kjøkkenet er det brannmurelementer på vegg rundt ovnen. Pipe med uisolert stålrør gjennom himling er ikke i henhold til gjeldene forskrift i forhold til brannsikkerhet.

Prisantydning

kr 450 000,-
Megler

Hermann Grøv

Daglig Leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner


E-post:
Mobil: 936 23 610

Flere fra samme megler

Notar Oslo sentrum

Kiellands hus, 1. etasje
Waldemar Thranes gate 72, 0175
OSLO
www.notar.no
Sentralbord: 22 22 50 20
E-post:

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Sjølvik/La...
kr 1 995 000,00
Primærrom: 58 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 

no image

Flott hytt...
kr 2 300 000,00
Primærrom: 100 m²
Antall soverom: 5

Selveier, 

no image

Tiltalende...
kr 2 650 000,00
Primærrom: 86 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 

no image

Hellestøst...
kr 3 870 000,00
Primærrom: 59 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Muggedalsvegen 524
HEDALEN 3528


Pris

Prisantydning:

kr 450 000,00

Verditakst: kr 450 000,00

KommunaleAvgifter: kr 2 475,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Visning

24.02.2018 14:00-15:00
Ved: Hermann Grøv
Visning: Muggedalsvegen 524 (HG)


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : fritid salg

Eiendomstype : hytte
Byggeår : 1995
Bruksareal: 34 m²
Primærrom: 33 m²
Antall soverom : 1
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1912 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 540
Gårdsnr: 78
Bruksnr: 51
Fasiliteter

  • Fiskemuligheter
  • Bademuligheter
  • Turterreng
  • Alpinanlegg
  • Bilvei
  • Hage
  • Rolig område
  • Barnevennlig

Om annonsen
Tindenrt: 48 - 17000910 Publisert: 14.02.2018 TilDato: 05.08.2018
Megler

Hermann Grøv Navn :
936 23 610 Telefon :
Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler