Sellanrå - Koselig enderekkehus over 3 plan i attraktivt område. Garasje

Emil Hollingen presenterer dette innholdsrike enderekkehuset over 3 plan på Sellanrå. Rekkehuset ble opprinnelig oppført i 1958. I 1985 fikk huset tilbygg mot nord og i 1989/90 ble det etablert tilbygg mot sør. Innvendig har har huset i hovedsak en gjennomført overflatestandard fra slutten av 1980-tallet.

Rekkehuset inneholder 2. etasje med stue, kjøkken og veranda mot sørvest. 1. etasjen inneholder entré, gang, flislagt bad og 4 soverom hvorav ett soverom i dag brukes som stue. Underetasjen inneholder bad/vaskerom, bod, kott, verksted/bod og kjellerstue. Til rekkehuset tilhører det en garasjeplass på ca. 19 m² i felles garasjerekke. Garasjen ligger like over tunet, nordøst for rekkehuset.

Huset passer ypperlig for barnefamilier! Det ligger like ved Sellanrå barneskole, Barnas hus barnehage og Bekkevoll ungdomsskole. Dagligvarebutikken Coop Mega ligger ca. 100 meter fra boligen. Det er også gode bussforbindelser i området og gåavstand til sentrum.

Av oppgraderinger i senere år, kan følgende nevnes:
- Ny utvendig vannledning av plast i 2007
- Nye flislagte vegger på bad i 1. etasje med underlag av Wedi-plater og smøremembran.
- Rør-i-rør-opplegg på kjøkken og bad i 1. etasje fra 2007.
- Tekking av tak med Decra stålpanner fra 2007.

Adresse

Stuevollvegen 14A
MOLDE 6412

BRA

168 m²

P-ROM

163 m²

BTA

193 m²

Innhold


Boligen inneholder:

Kjeller: Gang/trapperom, bad/wc/vaskerom, hobbyrom, kjellerstue, matbod og trappebod.
1. etasje: Entré/trapperom, bad, og 4 soverom hvor av ett av de i dag er i bruk som stue.
2. etasje: Kjøkken og stue.

Parkering

Parkering skjer i garasje like nord for boligen.

Oppvarming

I hovesak elektrisk oppvarming. I kjellerstue er det en vedovn og i stue i 2. etasje er det en eldre, rund koksovn. I kjelleren er det varmekabler i stue og bad/vaskerom, og i 1. etasje er det gulvvarme i vindfanget og badet.

Beliggenhet

Eiendommen ligger svært sentralt i Molde vest, like ved sykehuset og med ca. 10 minutters gåavstand til bysentrum. Det er samtidig kort vei til Moldemarkas flotte turløyper. Eiendommen ligger nær barnehage, barneskole, ungdomskole og høyskole. Det er stor dagligvarebutikk i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Følg Moldelivegen vestover etter rundkjøringen ved Bekkevoll ungdomsskole. Ta så til venstre ned Nordskogvegen og deretter til venstre til Stuevollvegen. Det vil bli skiltet med Notars visninsskilt ved annonserte visninger.

Prisantydning

kr 3 250 000,-

Ligningsverdi

kr 752 703,-

Kommunale avgifter

kr 19 244,-

Adresse

Stuevollvegen 14A
MOLDE 6412

Kommunale avgifter

kr 19 244,-

Beskrivelse

Emil Hollingen presenterer dette innholdsrike enderekkehuset over 3 plan på Sellanrå. Rekkehuset ble opprinnelig oppført i 1958. I 1985 fikk huset tilbygg mot nord og i 1989/90 ble det etablert tilbygg mot sør. Innvendig har har huset i hovedsak en gjennomført overflatestandard fra slutten av 1980-tallet.

Rekkehuset inneholder 2. etasje med stue, kjøkken og veranda mot sørvest. 1. etasjen inneholder entré, gang, flislagt bad og 4 soverom hvorav ett soverom i dag brukes som stue. Underetasjen inneholder bad/vaskerom, bod, kott, verksted/bod og kjellerstue. Til rekkehuset tilhører det en garasjeplass på ca. 19 m² i felles garasjerekke. Garasjen ligger like over tunet, nordøst for rekkehuset.

Huset passer ypperlig for barnefamilier! Det ligger like ved Sellanrå barneskole, Barnas hus barnehage og Bekkevoll ungdomsskole. Dagligvarebutikken Coop Mega ligger ca. 100 meter fra boligen. Det er også gode bussforbindelser i området og gåavstand til sentrum.

Av oppgraderinger i senere år, kan følgende nevnes:
- Ny utvendig vannledning av plast i 2007
- Nye flislagte vegger på bad i 1. etasje med underlag av Wedi-plater og smøremembran.
- Rør-i-rør-opplegg på kjøkken og bad i 1. etasje fra 2007.
- Tekking av tak med Decra stålpanner fra 2007.

Omkostninger for kjøper


Prisantydning kr 3 250 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 346 402,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Det opprinnelige bygget har tykke grunnmurer som antas å være fundament direkte på fast grunn. Tilbygget mot nord har armerte betongmurer, mens tilbygget mot syd er oppsatt av Leca Isoblokker. I to kjellerrom er ytterveggene av betong påforet og antatt isolert. Øvrige ytterveger er bindingsverksvegger med vindsperreplater og utlektet, impregnert tømmermannspanel og dobbeltfalset kledninger. Alle takflater er tekket med Decra stålpanneplater fra 2007.

Videre henvises det til vedlagte tilstandsrapporten utført av Rolf Bjerkeseth.

Tomten

Tomten er opparbeidet med plen og hage mot syd. I hagen er det noe beplatning i form av trær og busker.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.

I nærområdet:
Gnr. 24, bnr. 1074: Rammetillatelse gitt for riving av eksisterende bygning og oppføring av to rekkehus med tilsammen 12 boenheter(2016). Tegninger er innhentet og kan sees hos Notar.

Komm. tilknytning

Offentlig vann og kloakk. Privat adkomst via gnr. 24, bnr. 1121 som er et felleseid gateareal med garasjer.

Servitutter


3953-26.05.1975 - RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Stuevollvegen 14 B har rett til fri gangvei og å koble til sin hageslange på bygningens vestende. Garasje nr. 9 hører til denne eiendommen. Se vedlegg.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1502 GNR: 24 BNR: 1289

Eiendommens rettighet:
3853 - 22.05.1975 - RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Gangveirett og bruksrett til tørkestativ øst for bygningen. Se vedlegg.
Rettighet hefter i: KNR: 1502 GNR: 24 BNR: 1290
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Tinglyst på realsameie:

2284-30.08.1958 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1502 GNR: 24 BNR: 482
Bestemmelse om gjerde

3330-25.04.1991 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelser om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. for
Istad Kraft.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Boligen har ferdigattest, datert 18.11.1960.

Tilbygg mot nord (vindfang) er godkjent av kommunen slik det vises på vedlagte tegning, utstedt 16.12.1985

Tilbygg mot syd har midlertidig brukstillatelse, utstedt 10.08.1990.
Gjenstående arbeid for å få ferdigattest var: Evt. pussarbeid i kjellerrom. Ifølge selger ble gjenstående arbeider iht den midlertidige brukstillatelsen utført i 1990/91.

Det gjøres oppmerksom på at kjøkkenet er noe annerledes utformet i dag enn hva som fremkommer av bygningstegningene.

Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Det foreligger en arealoppgave hos Molde kommune på garasjen som tilhører denne eiendommen. Arealoppgaven er datert 11.03.1992.

Molde kommune opplyser at de ikke har tegninger for underetasjen i sine arkiver. Molde kommune kan derfor ikke bekrefte eller avkrefte at dagens planløsning er i samsvar med godkjent byggesøknad.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

168 m²

P-ROM

163 m²

BTA

193 m²

Innhold


Boligen inneholder:

Kjeller: Gang/trapperom, bad/wc/vaskerom, hobbyrom, kjellerstue, matbod og trappebod.
1. etasje: Entré/trapperom, bad, og 4 soverom hvor av ett av de i dag er i bruk som stue.
2. etasje: Kjøkken og stue.

Beliggenhet

Eiendommen ligger svært sentralt i Molde vest, like ved sykehuset og med ca. 10 minutters gåavstand til bysentrum. Det er samtidig kort vei til Moldemarkas flotte turløyper. Eiendommen ligger nær barnehage, barneskole, ungdomskole og høyskole. Det er stor dagligvarebutikk i umiddelbar nærhet.

Adkomst

Følg Moldelivegen vestover etter rundkjøringen ved Bekkevoll ungdomsskole. Ta så til venstre ned Nordskogvegen og deretter til venstre til Stuevollvegen. Det vil bli skiltet med Notars visninsskilt ved annonserte visninger.

Parkering

Parkering skjer i garasje like nord for boligen.

Oppvarming

I hovesak elektrisk oppvarming. I kjellerstue er det en vedovn og i stue i 2. etasje er det en eldre, rund koksovn. I kjelleren er det varmekabler i stue og bad/vaskerom, og i 1. etasje er det gulvvarme i vindfanget og badet.

Prisantydning

kr 3 250 000,-

Ligningsverdi

kr 752 703,-
Megler

Emil Hollingen

Jurist/ Eiendomsmeglerfullmektig


E-post:
Mobil: 418 53 131

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01

Lignende eiendommer

Selveier, 251658242

no image

Stor 5-rom...
kr 3 600 000,00
Primærrom: 158 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 251658242

no image

Bekkevoll ...
kr 4 350 000,00
Primærrom: 143 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 251658242

no image

Sentralt- ...
kr 4 500 000,00
Primærrom: 200 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 251658242

no image

Bekkevoll ...
kr 5 500 000,00
Primærrom: 120 m²
Antall soverom: 4

 

Adresse

Stuevollvegen 14A
MOLDE 6412


Pris

SOLGT

Ligningsverdi: kr 752 703,00

KommunaleAvgifter: kr 19 244,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : rekkehus
Byggeår : 1958
Bruttoareal: 193 m²
Bruksareal: 168 m²
Primærrom: 163 m²
Antall rom: 6
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 317 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1502
Gårdsnr: 24
Bruksnr: 1288
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Rolig område
  • Garasje
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 18 - 15002065 Publisert: 09.02.2018 TilDato: 16.07.2018
Megler

Emil Hollingen Navn :
418 53 131 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler