Stakvika- Enebolig med oppgraderingsbehov på utsiktstomt. Garasje

Eiendommen ligger fint til med flott utsikt i Stakvika i Eide kommune. På eiendommen er det oppført enebolig, dobbel garasje og uthus.

Eneboligen går over to plan og ble oppført i 1971. På eiendommen er det også oppført en dobbel garasje fra 1993.

Eneboligen har en enkel og eldre standard. Det må derfor påregnes oppgradering. Se mer informasjon om den tekniske tilstanden til boligen i tilstandsrapporten som er vedlagt prospektet. Trykk på "Bestill prospekt" for å å få tilgang til prospektet.

Adresse

Strandvegen 872
EIDE 6490

BRA

167 m²

P-ROM

126 m²

Innhold

På eiendommen er det oppført enebolig, dobbel garasje og uthus.

Eneboligen går over to etasjer og inneholder blant annet 4 soverom, kjøkken, stue, bad, wc/dusj, vaskerom og garasje.

Parkering

Parkering i dobbel garasje og på egen tomt.

Oppvarming

I hovedsak elektrisk oppvarming.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på flott utsiktsomt i Stakvika. Eindommen ligger ca. 9 km fra Eide sentrum, ca. 39 km fra Molde sentrum og ca. 39 km fra Kristiansund.

Adkomst

Fra Eide sentrum tar man av ved Norstein Stein i retning Høgset/Svanviken inn på Strandvegen. Følg vegen i ca. 9 km. Eiendommen ligger på oversiden av vegeni Stakvika. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 1 200 000,-

Ligningsverdi

kr 381 645,-

Kommunale avgifter

kr 6 987,-

Adresse

Strandvegen 872
EIDE 6490

Kommunale avgifter

kr 6 987,-

Beskrivelse

Eiendommen ligger fint til med flott utsikt i Stakvika i Eide kommune. På eiendommen er det oppført enebolig, dobbel garasje og uthus.

Eneboligen går over to plan og ble oppført i 1971. På eiendommen er det også oppført en dobbel garasje fra 1993.

Eneboligen har en enkel og eldre standard. Det må derfor påregnes oppgradering. Se mer informasjon om den tekniske tilstanden til boligen i tilstandsrapporten som er vedlagt prospektet. Trykk på "Bestill prospekt" for å å få tilgang til prospektet.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 200 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 243 252,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

I hovedsak trekonstruksjon oppført på mur.

Tomten

Tomten er opparbeidet med plen og parkerings- og kjøreareal.
Tomten er nylig oppmålt, og vedlagte kart er derfor ikke oppdatert iht oppmåling.

Regulering

Eiendommen er uregulert.

Komm. tilknytning

Adkomst fra offentlig vei. Vann fra privat brønn. Avløp til septiktank.

Eiendommen har også veirett over gnr. 144 bnr. 2 og 3 i sørvestlig retning slik at det ligger tilrette for alternativ tilkomstvei over naboeiendommene. Se vedlagte erklæringer i prospektet.

Servitutter

Heftelser i eiendomsrett:

1974/305991-1/61 23.12.1974 BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1551 GNR: 144 BNR: 9
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2002/8483-1/61 20.09.2002 ERKLÆRING/AVTALE
om grensedragning
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Eiendommens rettigheter:

1953/302939-1/61 30.10.1953 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1551 GNR: 144 BNR: 2
Bestemmelse om vannrett

2002/8831-2/61 30.09.2002 BESTEMMELSE OM VANNRETT
Rettighet hefter i: KNR: 1551 GNR: 144 BNR: 4
samt vedlikehold, vederlagsfritt
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2006/7105-2/61 07.07.2006 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1551 GNR: 144 BNR: 4

Alle tinglyste heftelser og rettighter er vedlagt prospektet. Det oppfordres til å sette seg inn i innholdet av rettighetene og pliktene som følger av de tinglyste erklæringene.

I tillegg har gnr. 144 bnr. 5 veirett over gnr. 144 bnr. 2 og 3 i henhold til erklæringer som er vedlagt prospektet. Disse rettighetene vil bli tinglyst.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Boligen er reigsrert med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Etter det Eide kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for bygningsmassen på eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eneboligen har imidlertidig vært i bruk siden 1971 og garasjen har vært i bruk siden 1993. Se vedlagte godkjente bygningstegnigner for enebolig og garasje i prospektet.

Det foreligger ikke opplysninger om uthuset hos kommunen. Det vites dermed ikke om bygningen er lovlig oppført.

Det gjøres oppmerksom på at soverom i 1. etasje ikke er bruksendret hos kommunen fra arbeidsrom til soverom. Videre gjøres videre oppmerksom på at veranda mot vest ikke er omsøkt hos kommunen. Det er i tillegg satt inn en verandadør mot vest som ikke er omsøkt eller innmeldt hos kommunen.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

167 m²

P-ROM

126 m²

Innhold

På eiendommen er det oppført enebolig, dobbel garasje og uthus.

Eneboligen går over to etasjer og inneholder blant annet 4 soverom, kjøkken, stue, bad, wc/dusj, vaskerom og garasje.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på flott utsiktsomt i Stakvika. Eindommen ligger ca. 9 km fra Eide sentrum, ca. 39 km fra Molde sentrum og ca. 39 km fra Kristiansund.

Adkomst

Fra Eide sentrum tar man av ved Norstein Stein i retning Høgset/Svanviken inn på Strandvegen. Følg vegen i ca. 9 km. Eiendommen ligger på oversiden av vegeni Stakvika. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering i dobbel garasje og på egen tomt.

Oppvarming

I hovedsak elektrisk oppvarming.

Prisantydning

kr 1 200 000,-

Ligningsverdi

kr 381 645,-
Megler

Emil Hollingen

Jurist/ Eiendomsmeglerfullmektig


E-post:
Mobil: 418 53 131

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886126

no image

Enebolig m...
kr 2 590 000,00
Primærrom: 212 m²
Antall soverom: 6

Selveier, 83886126

no image

Visning 23...
kr 2 990 000,00
Primærrom: 131 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886126

no image

Lekker ene...
kr 3 150 000,00
Primærrom: 150 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 83886126

no image

NY PRIS - ...
kr 5 300 000,00
Primærrom: 211 m²
Antall soverom: 4

 

Adresse

Strandvegen 872
EIDE 6490


Pris

Prisantydning:

kr 1 200 000,00

Ligningsverdi: kr 381 645,00

KommunaleAvgifter: kr 6 987,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Visning

23.11.2017 18:00-19:00
Ved: Emil Hollingen


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1971
Bruksareal: 167 m²
Primærrom: 126 m²
Antall rom: 5
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 2198 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1551
Gårdsnr: 144
Bruksnr: 5
Fasiliteter

  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 1 - 15001990 Publisert: 14.11.2017 TilDato: 16.04.2018
Megler

Emil Hollingen Navn :
418 53 131 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler