BUD MOTTATT! Nøisomhed/Kviltorp- Pen leilighet med direkte adkomst i attraktivt bomiljø

Leiligheten ligger i et rolig og attraktivt område. Leiligheten er på ett plan og har en god planløsning. Boligen inkluderer blant annet soverom, bad med tilhørende vaskerom, kjøkken, stue og 2 store boder. I tillegg tilhører det en utvendig bod til leiligheten.

Store deler av leiligheten ble overflateoppusset i 2011 med blant annet nytt kjøkken og nye gulv på stue, kjøkken, soverom og gang.

Fra eiendommen er det kort vei til skole, butikker, idrettsanlegg og turstier.

Leiligheten disponerer også et felleslokalet sameie i henhold til et eget husordensreglement for felleslokalet. Husordensreglementet er vedlagt i salgsoppgaven.

Leiligheten passer utmerket til den som ønsker å bo enkelt og ha direkte adkomst.

Adresse

Amtmannvegen 47
MOLDE 6419

BRA

95 m²

P-ROM

79 m²

Innhold

Leiligheten inneholder entré, stue, kjøkken, bad/vaskerom, omkledningsrom, soverom, kjølerom, bod og sportsbod.

Parkering

Parkering skjer foran leilighetens inngangsparti. Det er også oppmerkede gjesteparkeringsplasser på felles eiet tomt.

Oppvarming

I hovedsak elektrisk oppvarming. I tillegg er det det installert vedovn i leiligheten.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i trivelig og rolig bomiljø i østre bydel. Nøisomhed Boligsameie ligger ca. 3,5 km øst for Molde sentrum. Det er kort vei til Tøndergård småbåthavn og Retiro friluftsområde med turstier og badestrand. Området tilhører skolekretsene Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Fra leiligheten er det gangavstand til dagligvarebutikk og flere busstopp.

Adkomst

Kjør Fannestrandsvegen østover fra Molde sentrum og ta til venstre i lyskrysset på Kviltorp. Følg Kviltorpvegen oppover og ta til venstre inn Amtmannsvegen like etter Kviltorp barneskole. Følg Amtmannvegen mot Bergmo ungdomsskole. Nøisomhed Boligsameie ligger på nedsiden av vegen. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 2 390 000,-

Andel fellesgjeld

kr 797,-

Kommunale avgifter

kr 10 124,-

Adresse

Amtmannvegen 47
MOLDE 6419

Kommunale avgifter

kr 10 124,-

Beskrivelse

Leiligheten ligger i et rolig og attraktivt område. Leiligheten er på ett plan og har en god planløsning. Boligen inkluderer blant annet soverom, bad med tilhørende vaskerom, kjøkken, stue og 2 store boder. I tillegg tilhører det en utvendig bod til leiligheten.

Store deler av leiligheten ble overflateoppusset i 2011 med blant annet nytt kjøkken og nye gulv på stue, kjøkken, soverom og gang.

Fra eiendommen er det kort vei til skole, butikker, idrettsanlegg og turstier.

Leiligheten disponerer også et felleslokalet sameie i henhold til et eget husordensreglement for felleslokalet. Husordensreglementet er vedlagt i salgsoppgaven.

Leiligheten passer utmerket til den som ønsker å bo enkelt og ha direkte adkomst.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr. 2 390 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift av prisantydning og andel fellesgjeld
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Eierskiftegebyr til forretningsfører kr. 5 125,-
5) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 9 300,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 466 243,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 6 500,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

I hovedsak trekonstruksjon oppført på mur.

Tomten

Felles opparbeidet tomt.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.

Det foregår et reguleringsarbeid i området angående gang- og sykkelveg fra Elvegata til kviltorp. I tillegg foregår det et reguleringsarbeid på Retiro, nord for Fannestrandvegen.

På gnr. 29 bnr. 22 er det bedt om forhåndskonferanse i forbindelse med ønske om riving av eksisterende bolig og oppføre en firemannsbolig. Ta kontakt med meglerforetaket for innsendte tegninger til kommunen.

Komm. tilknytning

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og kloakk via private stikkledninger. Eiendommen har adkomst via privat vei som eies i realsameie. Veien driftes og vedlikeholdes av sameiet i fellesskap.

Servitutter


Heftelser i eiednomsrett:

1988/3245-1/60 12.04.1988
RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Elektriske kraftlinjer/ledninger/kabelgrøfter
Rettighetshaver: Telenor
Best. om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter/telesentral
Med flere bestemmelser
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1502 GNR: 29 BNR: 822

1988/5186-3/60 16.06.1988
ERKLÆRING/AVTALE
Panterett til sameiet for kr 15.000,- som sikkerhet
for
fellesutgifter pr.etter 100% lånetakst
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1992/651-1/60 24.01.1992
ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver Istad Kraft
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Grunndata:
1988/5186-2/60 16.06.1988
SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 27
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 311/10000
EIENDOMMEN ER OPPDELT I 30 SEKSJONER

1996/3902-1/60 20.05.1996
RESEK/ENDRING FORMÅL/BRØK/TILLEGGSDEL
Endring av Formål/sameiebrøk:
SNR: 27
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 317/10000

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Seksjonen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Det ble gitt midlertidig brukstillatelse for rekkehuset 28.09.88. Denne utløp 28.09.89. Det eksisterer ikke ferdigattest for rekkehuset.

Ferdigattest utstedes ikke i ettertid for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.

Det gjøres oppmerksom på at Molde Kommune ikke har fasadetegninger i sine arkiver.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

95 m²

P-ROM

79 m²

Innhold

Leiligheten inneholder entré, stue, kjøkken, bad/vaskerom, omkledningsrom, soverom, kjølerom, bod og sportsbod.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i trivelig og rolig bomiljø i østre bydel. Nøisomhed Boligsameie ligger ca. 3,5 km øst for Molde sentrum. Det er kort vei til Tøndergård småbåthavn og Retiro friluftsområde med turstier og badestrand. Området tilhører skolekretsene Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Fra leiligheten er det gangavstand til dagligvarebutikk og flere busstopp.

Adkomst

Kjør Fannestrandsvegen østover fra Molde sentrum og ta til venstre i lyskrysset på Kviltorp. Følg Kviltorpvegen oppover og ta til venstre inn Amtmannsvegen like etter Kviltorp barneskole. Følg Amtmannvegen mot Bergmo ungdomsskole. Nøisomhed Boligsameie ligger på nedsiden av vegen. Det vil bli skiltet med Notars visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Parkering skjer foran leilighetens inngangsparti. Det er også oppmerkede gjesteparkeringsplasser på felles eiet tomt.

Oppvarming

I hovedsak elektrisk oppvarming. I tillegg er det det installert vedovn i leiligheten.

Prisantydning

kr 2 390 000,-

Andel fellesgjeld

kr 797,-
Megler

Emil Hollingen

Jurist/ Eiendomsmeglerfullmektig


E-post:
Mobil: 418 53 131

Flere fra samme megler

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
Grandfjæra 24 B, 6415
MOLDE
www.notar.no
Sentralbord: 71 20 04 00
E-post:
Fax: 71 20 04 01

Lignende eiendommer

Selveier, 251658244

no image

Nøisomhed ...
kr 2 650 000,00
Primærrom: 95 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 251658244

no image

ÅRØLIA - M...
kr 2 990 000,00
Primærrom: 72 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 251658244

no image

Kviltorp- ...
kr 3 500 000,00
Primærrom: 177 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Amtmannvegen 47
MOLDE 6419


Pris

Prisantydning:

kr 2 390 000,00

Totalpris kr 2 390 797,00

AndelFellesgjeld: kr 797,00

AndelFellesFormue: kr 34 480,00

AndelFellesutgifter: kr 1 800,00

Formue: kr 34 480,00

KommunaleAvgifter: kr 10 124,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : leilighet
Byggeår : 1988
Bruksareal: 95 m²
Primærrom: 79 m²
Antall rom: 2
Antall soverom : 1
Etasje : 1
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 5937 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1502
Gårdsnr: 29
Bruksnr: 822
SNR: 27
Fasiliteter

  • Peis
  • Rolig område

Om annonsen
Tindenrt: 20 - 15001866 Publisert: 25.08.2017 TilDato: 17.02.2018
Megler

Emil Hollingen Navn :
418 53 131 Telefon :
71 20 04 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler