Kleivane - BUD MOTTATT-Meget pen og tiltalende selveierleilighet med parkering, balkong og 2 hybelrom. Virtuell visning!

Meget pen og tiltalende selveierleilighet beliggende i høy første etasje i Kleivane på nordsiden av Hessa. Leiligheten har egen privat parkering og balkong med flott utsikt mot Ålesund. Selve leiligheten holder lys og tiltalende standard. Den inneholder stue, kjøkken, bad, 2 soverom og gang. I tillegg disponerer leiligheten 1 hybelrom og 1 bod på loft og 1 hybelrom og 2 boder i kjeller.

Se virtuell visning via: https://my.matterport.com/models/FQ2dt3c3C8m

Velkommen til visning!

Adresse

Kaptein Linges Veg 29
ÅLESUND 6006

BRA

95 m²

P-ROM

86 m²

Innhold

Leiligheten ligger i høy første etasje og inneholder stue, kjøkken, 2 soverom, bad og gang. I tillegg medfølger det 1 hybelrom og 2 boder i underetasjen og 1 hybelrom/kontor og 1 bod i loftsetasjen. Det er tilgang til felles toalettrom både i underetasjen og loftsetasjen. Det er også tilgang til felles vaskekjeller og felles boder etc i underetasjen samt felles tørkeloft i loftsetasjen.

Parkering

Tomten er opparbeidet med asfaltert biloppstillingsplass. Leiligheten disponerer en parkeringsplass.

Oppvarming

Det er installert vedovn på stue. Bad har varmekabler i gulv.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

3-roms selveierleilighet i korsdelt 4-mannsbolig beliggende i Kleivane i Skarbøvika ca 5 km vest for Ålesund sentrum. Det er kort vei til butikk, treningssenter, idrettsanlegg og busskommunikasjon til Ålesund sentrum, hvor man finner alle servicefasiliteter. I nærområdet for øvrig er det flotte turmuligheter til fjells mot Sukkertoppen, eller rundt og langs Tueneset og videre mot Atlanterhavsparken. Gangavstand til Hessa skole (1.-7. klasse) , Skarbøvik ungdomsskole (8.-10. klasse) og barnehage.

Adkomst

Fra Ålesund kjør mot Hessa. Følg Skarbøvikgata til den går over i Kaptein Linges veg. Følg denne et lite stykke og leiligheten vil ligge på din venstre side etter Osane.

Det vil bli skiltet med notar visningsskilt ved fellesvisninger.

Prisantydning

kr 1 800 000,-

Andel fellesgjeld

kr 79 572,-

Ligningsverdi

kr 510 108,-

Adresse

Kaptein Linges Veg 29
ÅLESUND 6006

Beskrivelse

Meget pen og tiltalende selveierleilighet beliggende i høy første etasje i Kleivane på nordsiden av Hessa. Leiligheten har egen privat parkering og balkong med flott utsikt mot Ålesund. Selve leiligheten holder lys og tiltalende standard. Den inneholder stue, kjøkken, bad, 2 soverom og gang. I tillegg disponerer leiligheten 1 hybelrom og 1 bod på loft og 1 hybelrom og 2 boder i kjeller.

Se virtuell visning via: https://my.matterport.com/models/FQ2dt3c3C8m

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr. 1 800 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift av prisantydning og andel fellesgjeld
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Eierskiftegebyr til forretningsfører kr.0,-
5) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 9 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. andel fellegjeld og gebyrer: Kr. 1 937 694,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 7 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Korsdelt 4-mannsbolig på to etasjer pluss loft og underetasje, oppført i 1958. Boligen er seksjonert og seksjonene har eget hybelrom både i underetasjen og i loftsetasjen, i
tillegg til boder. Det er balkonger mot nord og inngangsparti med felles trappeoppgang mot sør.

Bygget er oppført i betongkonstruksjoner som er utlektet og kledd med fasadeplater utvendig, trolig på 1990-tallet. Takkonstruksjon av tresperrer tekket med skifer. Vinduer av pvc-material med 2-lags energiglass (vinduer er utskiftet siste årene), noen eldre vinduer i underetasje. Betong etasjeskiller.

Selve leiligheten ligger i høy første etasje med balkong på ca 3 m² mot nord. Balkongen er oppført i betongkonstruksjoner, malt. Noe overflateslitasjer.

Hybelrom på ca 11 m² i underetasjen. Det er furubord på gulv, malte vegger og himling. Te-kjøkken med utslagsvask og kaldt vann, diverse skuffer og skap. Hybelrommet fremstår med en del slitasjer og står foran en generell oppussing, men er vurdert som primærareal.

Hybelrom/kontor i loftsetasjen, ca 8 m². Det er teppe på gulv, malt tapet på vegger og malte himlingsflater. Normal standard.

Det er tilgang til felles toalettrom både i underetasjen og loftsetasjen.

2 boder i underetasjen, ca 5 m² og 3 m². Det er støpt plate på gulv, vegger av pusset betong og rupanel, innlagt strøm. Normal standard.

Bod i loftsetasjen, ca 1 m² målbart areal grunnet skråhimling, ca 4 m² gulvareal. Vegger av treverk med netting. Normal standard.

Det er tilgang til felles vaskekjeller, felles boder etc i underetasjen. Felles tørkeloft.

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av verdi- og lånetakst samt eiers egenoppgave som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle interessenter til å foreta en grundig gjennomgang av boligen.

Tomten


Tomten er opparbeidet med asfaltert biloppstillingsplass, forstøtningsmurer, støpte platter, plenarealer og diverse beplanting. Tørkestativ og terrasseplatting i hage. Leiligheten disponerer en parkeringsplass på tomten. Tomten er tinglyst som fellesareal.

Regulering

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, kjørevei og felles avkjørsel i henholdt til Reguleringsplan for Skarbøvik vedtatt 22.09.1986. Nordøst for eiendommen er det regulert til industi.

Utsnitt av reguleringskart med situasjon og tegnforklaring der ovennevnte fremkommer er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:
1956/1323-1/58 16.11.1956 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1504 GNR: 119 BNR: 60

Dvs: Eier av gnr 119, bnr 4 har gitt eierne av gnr 119, bnr 49, 50, 51, 54, 60, 61, 62 og 68 rett til å føre felles kloakkledning fra sine eiendommer over gnr 119, bnr 4, samt foreta all reparasjon og ettersyn på ledningen samme sted når dette er påkrevd. For forvoldt skade og ulempe i den anledning kan det kreves erstatning etter skjønn.

Eierne av gnr 119, bnr 5 har gitt eierne av gnr 119, bnr 49, 50, 51, 54, 60, 61, 62 og 68 de samme rettigheter og pålegger dem de samme forpliktelser som ovenfor nevnt med hensyn til felles kloakkledning over gnr 119, bnr 5.

Bruker av vei til gnr 119, bnr 45 har gitt eierne av gnr 119, bnr 49, 50, 51, 54, 60, 61, 62 og 68 de samme rettigheter og pålegger dem de samme forpliktelser som ovenfor nevnt med hensyn til felles kloakkledning over grunn for vei til gnr 119, bnr 45.

Eier av gnr 119, bnr 49 har gitt gnr 119, bnr 49 eierne av gnr 119, bnr 50, 51, 54, 60, 61 og 68 de samme rettigheter og pålegger dem de samme forpliktelser som ovenfor nevnt, med hensyn til fellesledning over gnr 119, bnr 49.

Eier av gnr 119, bnr 60 har gitt eierne av grn 119, bnr 50, 51, 54, 61 og 68 de samme rettigheter og pålegger dem de samme forpliktelser som ovenfor nevnt med hensyn til felles ledning over gnr 119,bnr 60.

Eier av gnr 119, bnr 68 har gitt eieren av gnr 119, bnr 61 de samme rettigheter og pålegger dem de samme forpliktelser som ovenfor nevnt med hensyn til kloakkledning over gnr 119, bnr 68.

Eier av gnr 119, bnr 5 har gitt eierne av gnr 119, bnr 50, 51, og 54 de samme rettigheter og pålegger dem de samme forpliktelser som ovenor nevnt med hensyn til kloakkledning over gnr 119, bnr 5.

Eierne er solidarisk ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av felles kloakkledninger.

1959/511-8/58 22.04.1959 SKJØNN
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1504 GNR: 119 BNR: 60

Dvs: I forbindelse med utbygging av regulert gate/fortau samt nedleggelse av kommunalt ledningsnett i området så ble det foretatt en skjønnsvurdering om fordelene ved utbyggingen/verdiøkningen på eiendommene oversteg den enkeltes refusjonskrav i forbindelse med grunnavståelse etc. Denne eiendommen, gnr 119, bnr 60, fikk tilkjent en erstatning på kr 2 002,-, men fikk samtidig et refusjonskrav på kr 1 816,88. Forfallstid var straks, dvs at saken ble avgjort/ferdig i 1959.

1959/1100-1/58 11.09.1959 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1504 GNR: 119 BNR: 60

Dvs: Eier av gnr 119, bnr 4, 5, 45, 49, 50, 51, 54, 60, 62 og 68 gir eierne av gnr 119, bnr 63 rett til å føre kloakk fra sin eiendom inn på fellesledning, tilhørende ovenfor nevnte eiendommer.

Eier av gnr 119, bnr 49 gir eierne av gnr 119, bnr 63 rett til å føre kloakkledning fra sin eiendom over gnr 119, bnr 49 samt foreta all reparasjon og ettersyn på ledningen samme sted, når dette er påkrevet. For forvoldt skade og ulempe i den anledning kan det kreves erstatning etter skjønn.

Eierne er solidarisk ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av felles kloakkledning.

2001/13286-2/58 08.10.2001 ERKLÆRING/AVTALE
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA
2001/13286-1/58 08.10.2001 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 1/4
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 1 - 4

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Seksjonen kan leies ut i sin helhet til boligformål. I følge godkjente tegninger og tinglyst seksjonering så disponerer seksjonen i tillegg en hybel med te-kjøkken i underetasjen og en hybel uten kjøkken i loftsetasjen. Det er tilgang til felles toalettrom både i underetasjen og loftsetasjen (ingen dusjmulighet). Hyblene, som anses å være en del av hovedboligen, kan leies ut til boligformål.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Ferdigattest

Det foreligger en innflyttingstillatelse for nybygg - borettslaget "Brautaseth" oppført på gnr 119, bnr 60 i Ålesund kommune. Gjenstående arbeider i henhold til innflyttingstillatelsen var gjenstående arbeider med ildfast kledning i trappegangen. Arbeidet måtte være utført innen 31.03.1958. Mulig innflytting var gitt 06.11.1957. Innflyttingstillatelsen er datert den 25.02.1958. Det foreligger ingen ferdigattest. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

95 m²

P-ROM

86 m²

Innhold

Leiligheten ligger i høy første etasje og inneholder stue, kjøkken, 2 soverom, bad og gang. I tillegg medfølger det 1 hybelrom og 2 boder i underetasjen og 1 hybelrom/kontor og 1 bod i loftsetasjen. Det er tilgang til felles toalettrom både i underetasjen og loftsetasjen. Det er også tilgang til felles vaskekjeller og felles boder etc i underetasjen samt felles tørkeloft i loftsetasjen.

Beliggenhet

3-roms selveierleilighet i korsdelt 4-mannsbolig beliggende i Kleivane i Skarbøvika ca 5 km vest for Ålesund sentrum. Det er kort vei til butikk, treningssenter, idrettsanlegg og busskommunikasjon til Ålesund sentrum, hvor man finner alle servicefasiliteter. I nærområdet for øvrig er det flotte turmuligheter til fjells mot Sukkertoppen, eller rundt og langs Tueneset og videre mot Atlanterhavsparken. Gangavstand til Hessa skole (1.-7. klasse) , Skarbøvik ungdomsskole (8.-10. klasse) og barnehage.

Adkomst

Fra Ålesund kjør mot Hessa. Følg Skarbøvikgata til den går over i Kaptein Linges veg. Følg denne et lite stykke og leiligheten vil ligge på din venstre side etter Osane.

Det vil bli skiltet med notar visningsskilt ved fellesvisninger.

Parkering

Tomten er opparbeidet med asfaltert biloppstillingsplass. Leiligheten disponerer en parkeringsplass.

Oppvarming

Det er installert vedovn på stue. Bad har varmekabler i gulv.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 1 800 000,-

Andel fellesgjeld

kr 79 572,-

Ligningsverdi

kr 510 108,-
Megler

Ronnie Nakken

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 413 24 320

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01
Adresse

Kaptein Linges Veg 29
ÅLESUND 6006


Pris

SOLGT

Ligningsverdi: kr 510 108,00

Verditakst: kr 1 800 000,00

AndelFellesgjeld: kr 79 572,00

AndelFellesFormue: kr 8 542,00

AndelFellesutgifter: kr 2 500,00

Formue: kr 8 542,00


Finansiering

Lånekalkulator
FinansieringBestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : leilighet
Byggeår : 1958
Bruksareal: 95 m²
Primærrom: 86 m²
Antall soverom : 2
Etasje : 1
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1244 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1504
Gårdsnr: 119
Bruksnr: 60
SNR: 1
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Rolig område
  • Off. vann og kloakk
  • Utsikt
  • Hage
  • Sentralt
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 4 - 02005305 Publisert: 13.03.2018 TilDato: 15.08.2018
Megler

Ronnie Nakken Navn :
413 24 320 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler