Moa - Leilighet med oppussingsbehov i populært borettslag - 2(3) soverom, sydvendt balkong, garasje.

Leilighet med oppussingsbehov i 4.etasje i blokk nr 1 på Aspehaugen. Leiligheten er opprinnelig bygget med 3 soverom men er endret til 2 soverom i senere tid. Leiligheten har en god planløsning og en fin sydvendt balkong samt garasje. Stor felles tomt med opparbeidet grøntareal og asfalterte kjøre/gangveier. Gangavstand til Moa kjøpesenter.

Velkommen til visning!

Adresse

Vestre Aspehaug 1
ÅLESUND 6010

BRA

111 m²

P-ROM

90 m²

Innhold

Leiligheten inneholder entré/gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom, wc og bod. Det medfølger også 3 boder i kjeller samt egen garasjeplass i felles garasjebygg.

Parkering

Egen garasjeplass på ca 14 m² i felles garasjebygg oppført på eiendommen. Borettslagets fellesområde er for øvrig pent opparbeidet med asfalterte trafikkarealer og biloppstillingsplasser.

Oppvarming

Det er varmekabler på bad og vaskerom. Panelovner i leiligheten.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Meget populær beliggenhet på Moa i Ålesund kommune. Borettslaget består av flere boligblokker med tilhørende garasjer. Det er kort vei til skoler, kollektivtransport og handelssentrum på Moa. Kort avstand til skoler/barnehage i Spjelkavika og fine turområder ved Lillevannet og Emblemsfjellet.

Adkomst

Fra Moa, kjør mot Spjelkavika. Ta til høyre ved Bademiljø - AS Nordstrand VVS og følg veien helt til enden, hvor du kommer til garasjeanleggene. Leiligheten ligger i blokk nr. 1, nært Amfi Moa Øst.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved fellesvisninger.

Prisantydning

kr 1 990 000,-

Andel fellesgjeld

kr 181 865,-

Ligningsverdi

kr 618 462,-

Adresse

Vestre Aspehaug 1
ÅLESUND 6010

Beskrivelse

Leilighet med oppussingsbehov i 4.etasje i blokk nr 1 på Aspehaugen. Leiligheten er opprinnelig bygget med 3 soverom men er endret til 2 soverom i senere tid. Leiligheten har en god planløsning og en fin sydvendt balkong samt garasje. Stor felles tomt med opparbeidet grøntareal og asfalterte kjøre/gangveier. Gangavstand til Moa kjøpesenter.

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper:
1) Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr. 430,-.
2) Tinglysings- og attestgebyr for kjøpers lån kr. 632,-.
3) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 6 700,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. fellesgjeld, gebyrer og avgifter: Kr. 1 997 762

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 3 900,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.
- Kjøper som benytter forkjøpsrett må i tillegg betale et gebyr på kr 6 250,- for bruk av forkjøpsrett.

Bygningsinformasjon

Boligblokk fra ca 1980 med fire etasjer, samt kjelleretasje. Nye fasader på blokken i 2007. Det ble samtidig skiftet ut vinduer (stort stuevindu fra byggeår), balkongdører og ytterdør. Blokken har bærende konstruksjon i betong og er fundamentert med betongsåler på leiregrunn. Det er støpt betong-gulv i hele kjelleren.

Grunnmuren/yttervegger er av bærende konstruksjon i støpt betong, dels bindingsverk. Blokken er utvendig kledd med fasadeplater og dels forblendet med teglstein. Amert betongdekke på blokken, oppforet med tretak/taktro og tekket med takpapp. Tak-konstruksjonen er flat med innvendige taknedløp.

Blokken har vinduer/balkongdør med 2-lags isolerglass og karmer i pvc vedlikeholdsfritt materiale. Det er brann og lyd - klassifisert ytterdør til leiligheten med glatt eikefinert overflate. Etasjeskillere er av armert betong i blokken.

Leiligheten har en vestvendt balkong på ca 8,5 m² med støpt dekke/himling. Balkongen har tett rekkverk med aluminiumshåndlist.

Tomten

Ca. 19 267,4 m² eiet tomt. Tomten gjelder hele borettslaget.

Området/tomten er pent opparbeidet med grøntareal og asfalterte kjøre- og gangveier. Like øst for blokk 4 er det en grusbane med mulighet for ballspill.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til konsentrert boligbebyggelse iht. "Reguleringsplan for område BK1, Spjelkavik". Det er også innregulert et større fellesareal til frilufts-, fritids- og rekreasjonsformål, samt felles veier og parkeringsareal på eiendommen. Dette samsvarer også med det området er avsatt til i Kommuneplanens arealdel 2016-2028 i Ålesund kommune, godkjent 09.03.2017. Området nord for eiendommen er iht. Kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsformål. Området øst og vest for eiendommen er avsatt til grønnstruktur.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser følger vedlagt prospekt. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


Borettslaget - Gnr. 25, bnr. 205:
HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:
1980/4785-2/58 15.08.1980 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse vedk. tekniske anlegg
Rettighetshavere: Kommunen, Everket og Televerket
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Dvs: Kommunen har rett til uten vederlag å trekke linjer og legge ledninger for elektrisitet, vann, kloakk og drenasje over arealene og på samme måte kunne foreta vedlikehold av disse. De samme rettigheter gjelder ved plassering av mastre, hydranter, sluker o.l. Televerket har også på samme vilkår rett til framføring av sine linjer og ledninger over eiendommen.

GRUNNDATA
1975/6325-1/58 21.11.1975 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1504 GNR: 25 BNR: 1
EIENDOMMEN ER UTSKILT FRA FLERE BRUKSNUMMER

1982/990024-1/58 27.04.1982 SAMMENSLÅTT MED DENNE MATRIKKELENHET:
Gnr 25 bnr 230

2001/3012-1/58 09.03.2001 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1504 GNR: 25 BNR: 340

2003/6916-1/58 27.05.2003 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1504 GNR: 25 BNR: 307

2003/6993-2/58 28.05.2003 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Andel nr 35:
HEFTELSER
Ingen heftelser registrert

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert

OPPLYSNINGER FRA BORETTSLAGET
2006/154948-1 07.12.2006 REGISTRERE NY BORETTSLAGSANDEL

Overtakelse

Etter avtale. Dog tidligst etter at forkjøpsretten for øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse er gitt. I h.t. lov om borettslag tar dette 20 dager fra melding om salget gis. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Lov om borettslag og fastsatte vedtekter er gjeldende. Megler gjør spesielt oppmerksom på at andelseieren ikke kan overlate bruken av boligen til andre uten styrets godkjenning. Se vedlagte vedtekter for spesifikasjoner, eller kontakt styrets leder eventuelt forretningsfører for ytterligere informasjon.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest for nybygg boligblokk (blokk nr 1), datert 15.10.1980. Dette foreligger også ferdigattest for fasadeendring/rehabilitering for Vestre Aspehaugen 1,2 og 3, datert 28.12.2006.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Boligen som andelen gir borett til overtas i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når boligen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

111 m²

P-ROM

90 m²

Innhold

Leiligheten inneholder entré/gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom, wc og bod. Det medfølger også 3 boder i kjeller samt egen garasjeplass i felles garasjebygg.

Beliggenhet

Meget populær beliggenhet på Moa i Ålesund kommune. Borettslaget består av flere boligblokker med tilhørende garasjer. Det er kort vei til skoler, kollektivtransport og handelssentrum på Moa. Kort avstand til skoler/barnehage i Spjelkavika og fine turområder ved Lillevannet og Emblemsfjellet.

Adkomst

Fra Moa, kjør mot Spjelkavika. Ta til høyre ved Bademiljø - AS Nordstrand VVS og følg veien helt til enden, hvor du kommer til garasjeanleggene. Leiligheten ligger i blokk nr. 1, nært Amfi Moa Øst.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved fellesvisninger.

Parkering

Egen garasjeplass på ca 14 m² i felles garasjebygg oppført på eiendommen. Borettslagets fellesområde er for øvrig pent opparbeidet med asfalterte trafikkarealer og biloppstillingsplasser.

Oppvarming

Det er varmekabler på bad og vaskerom. Panelovner i leiligheten.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 1 990 000,-

Andel fellesgjeld

kr 181 865,-

Ligningsverdi

kr 618 462,-
Megler

Espen Johansen

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 922 41 140

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886123

no image

Sentrum - ...
kr 1 900 000,00
Primærrom: 86 m²
Antall soverom: 1

Andel, 83886123

no image

Nørve - Ly...
kr 1 900 000,00
Primærrom: 65 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886123

no image

SENTRUM - ...
kr 2 100 000,00
Primærrom: 56 m²
Antall soverom: 1

Andel, 83886123

no image

NØRVE - Ly...
kr 1 850 000,00
Primærrom: 65 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Vestre Aspehaug 1
ÅLESUND 6010


Pris

Prisantydning:

kr 1 990 000,00

Totalpris kr 2 171 865,00

Ligningsverdi: kr 618 462,00

Verditakst: kr 2 000 000,00

AndelFellesgjeld: kr 181 865,00

AndelFellesFormue: kr 28 361,00

AndelFellesutgifter: kr 4 014,00

Formue: kr 28 361,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : leilighet
Byggeår : 1980
Bruksareal: 111 m²
Primærrom: 90 m²
Antall soverom : 2
Etasje : 4
Eierform : andel
Tomteierform : eiet


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1504
Gårdsnr: 25
Bruksnr: 205
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Garasje

Om annonsen
Tindenrt: 13 - 02005171 Publisert: 13.11.2017 TilDato: 24.04.2018
Megler

Espen Johansen Navn :
922 41 140 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler