Eidsnes/Krikane - Flott boligprosjekt med 20 rekkehus. Parkeringskjeller. Flott utsikt. Barnevennlig

Byggelaget AS bygger nå ut et flott boligprosjekt på Eidsnes i Sula kommune. Prosjektet består av 20 rekkehus med areal fra 119 m² til 144 m² BRA. Vi åpner nå salget på byggetrinn 1, som er bolig 11 til 20.Alle husene vil få et moderne preg, egen parkeringsplass i parkeringskjeller med heis, egen takterrasse, minimum 3 soverom, samt en egen hageflekk. På sameiets felles tomt vil det også opparbeides veier, lekeplass, samt en asfaltert gjesteparkering med 20 stk. biloppstillingsplasser.Boligene kan kjøpes klar til egeninnsats eller nøkkelferdig:

BOLIG 11: Klar til egeninnsats kr. 3 850 000,-. Nøkkelferdig kr. 3 990 000,-.

BOLIG 12: Klar til egeninnsats kr. 3 790 000,-. Nøkkelferdig kr. 3 950 000,-.

BOLIG 13: Klar til egeninnsats kr. 4 040 000,-. Nøkkelferdig kr. 4 200 000,-.

BOLIG 14: Klar til egeninnsats kr. 3 790 000,-. Nøkkelferdig kr. 3 950 000,-.

BOLIG 15: Klar til egeninnsats kr. 4 040 000,-. Nøkkelferdig kr. 4 200 000,-.

BOLIG 16: Klar til egeninnsats kr. 3 790 000,-. Nøkkelferdig kr. 3 950 000,-.

BOLIG 17: Klar til egeninnsats kr. 3 790 000,-. Nøkkelferdig kr. 3 950 000,-.

BOLIG 18: Klar til egeninnsats kr. 4 080 000,-. Nøkkelferdig kr. 4 220 000,-.

BOLIG 19: Klar til egeninnsats kr. 3 930 000,-. Nøkkelferdig kr. 4 050 000,-.

BOLIG 20: Klar til egeninnsats kr. 3 990 000,-. Nøkkelferdig kr. 4 120 000,-.

Adresse

Krikane
EIDSNES 6037

Parkering

Alle boligene får parkeringsplass i parkeringskjeller. Gjesteparkering 20 stk plasser på fellesareal.

Beliggenhet

Eiendommen ligger kun en kort kjøretur på drøye 5 minutter fra Moa. Her finner du nordvestlandets største kjøpesenter, Amfi Moa, som i dag består av hele 170 butikker. Fra eiendommen tar det ca 15 minutter med bil til Ålesund sentrum med alle fasiliteter.
Langevåg er kommunesenteret i Sula kommune, og ligger i enden av veien på nordsiden av øya. Bygda har vokst kraftig de siste årene og tilbyr i dag dagligvarebutikker, post, restaurant, bensinstasjon, bilverksted, blomsterbutikker, sportbutikk, klesbutikker og mye mer. Langevåg har også et svømmebasseng på Røde Kors huset, samt en bygdekino. I sentrum finnes det også et stort fabrikkutsalg, kafé og museum.

Adresse

Krikane
EIDSNES 6037

Beskrivelse

Byggelaget AS bygger nå ut et flott boligprosjekt på Eidsnes i Sula kommune. Prosjektet består av 20 rekkehus med areal fra 119 m² til 144 m² BRA. Vi åpner nå salget på byggetrinn 1, som er bolig 11 til 20.
Alle husene vil få et moderne preg, egen parkeringsplass i parkeringskjeller med heis, egen takterrasse, minimum 3 soverom, samt en egen hageflekk. På sameiets felles tomt vil det også opparbeides veier, lekeplass, samt en asfaltert gjesteparkering med 20 stk. biloppstillingsplasser.
Boligene kan kjøpes klar til egeninnsats eller nøkkelferdig:
BOLIG 11: Klar til egeninnsats kr. 3 850 000,-. Nøkkelferdig kr. 3 990 000,-.
BOLIG 12: Klar til egeninnsats kr. 3 790 000,-. Nøkkelferdig kr. 3 950 000,-.
BOLIG 13: Klar til egeninnsats kr. 4 040 000,-. Nøkkelferdig kr. 4 200 000,-.
BOLIG 14: Klar til egeninnsats kr. 3 790 000,-. Nøkkelferdig kr. 3 950 000,-.
BOLIG 15: Klar til egeninnsats kr. 4 040 000,-. Nøkkelferdig kr. 4 200 000,-.
BOLIG 16: Klar til egeninnsats kr. 3 790 000,-. Nøkkelferdig kr. 3 950 000,-.
BOLIG 17: Klar til egeninnsats kr. 3 790 000,-. Nøkkelferdig kr. 3 950 000,-.
BOLIG 18: Klar til egeninnsats kr. 4 080 000,-. Nøkkelferdig kr. 4 220 000,-.
BOLIG 19: Klar til egeninnsats kr. 3 930 000,-. Nøkkelferdig kr. 4 050 000,-.
BOLIG 20: Klar til egeninnsats kr. 3 990 000,-. Nøkkelferdig kr. 4 120 000,-.

Omkostninger for kjøper

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

1) Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi (kr. 390 000,-): kr. 9 750,-
2) Tinglysingsgebyr skjøte: kr. 525,-
3) Tinglysingsgebyr pantedokument: kr. 525,-
4) Attestasjonsgebyr: kr. 202,-
5) Startkapital til sameie: kr. 5 000,-
6) Stiftelsesomkostninger til sameie: kr. 1 500,-
Totale omkostninger: kr. 17 502,-
Hertil kommer tinglysingsgebyr og attestasjonsgebyr, til sammen kr. 727,-, for hver ekstra obligasjon kjøper må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån.
Tilknytning og abonnement kabel-tv/internett bekostes av kjøper. Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. En eventuell økning av de offentlige tinglysingsomkostningene må dekkes av kjøper. Eventuelle overskytende stiftelsesgebyr overføres sameiets driftskonto.
Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres, og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en eventuell reduksjon/økning være selgers ansvar og risiko.

Bygningsinformasjon

Prosjektet består av totalt 20 rekkehus med tilhørende parkeringskjeller m/heis. Dette omhandler salgstrinn 1, bolig 11 til 20, og salgstrinn 2, bolig 1 til 10. Alle husene fåt egen privat takterrasse, har minimum 3 soverom og egen hageflekk.

Tomten

Hver enkelt boenhet vil få endelig oppmålt tomt med størrelser fra ca. 120 m² til 180 m².

Regulering

For område gjelder reguleringsplan for Sjukeneset - Bjørkavåg - Solevåg med omkringliggjande areal (RV1/RV61). Området er merket avsatt til boligbebyggelse, og områdene rundt er hovedsakelig avsatt til Boligbebyggelse, Friområde, Offentlig eller privat tjenesteyting. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse. Kopi av reguleringsplan med mer kan fås utlevert hos megler.

Komm. tilknytning

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vann og offentlig avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader for tilknytning til dette er inkludert i kjøpesummen.
Eiendommen vil være tilknyttet privat vei. Utbygger vil imidlertid prøve å søke Sula kommune slik at privat vei blir overtatt av Sula kommune ved ferdigstillelse av boligprosjektet. Det er ingen garanti for at Sula kommune overtar veien.

Overtakelse

Beregnet ferdigstillelse er 18 måneder etter byggestart. Byggestart skal skje senest 3 mnd etter at selgers forbehold er frafalt. Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 4 uker før forretningen skal avholdes. Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som bekrefter at overtagelse har funnet sted. En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusiv omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.
Det gjøres opperksom på at oppgjørsog overtagelsesdato vil kunne skje om det fortsatt vil foregå byggearbeider
på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige boligene og fellesarealer/tekniske installasjoner. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter er på plass.
Boligen skal leveres i byggerengjort stand, og tomt i ryddet stand. Kjøper kan allikevel ta over boligen selv om uteareal ikke er ferdigstilt, mot føring i overtagelsesprotokoll. Kjøper opplyses om muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Samme forhold om tilbakehold av midler gjelder for øvrig forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

Adgang til utleie

Seksjonen kan leies ut i sin helhet til boligformål.
Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.
Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Betalingsbetingelser

Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås, og at disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank.
Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtakelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Salget følger Bustadoppføringslova. Dette innebærer blant annet at selger er forpliktet til å stille garantier for alle delinnbetalinger fra kjøper, samt for ferdigstillelse i henhold til kontrakt.
Garanti gjelder frem til 2 år etter overtakelse. Det vises forøvrig til Bustadoppføringslova.
Alle arealer i denne presentasjon er målt på byggetegninger. Selger tar derfor forbehold om at arealer kan bli noe endret.
Det gjøres oppmerksom på at prospektet er utarbeidet før detaljprosjekteringen er gjennomført, slik at det kan være avvik på fasadeuttrykk,illustrasjonsmateriell og plantegninger iht endelig leveranse.
Garantistillelse:
Ved kontraktens underskrift utsteder videre selger garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til megler for rett oppfyllelse av avtalen, jf. bufl. § 12.
Frem til overtakelse skal garantien være på 3% av vederlaget. Fra overtakelse og frem til 5 år etter overtakelse skal garantien dekke en sum som svarer til 5% av vederlaget.

Beliggenhet

Eiendommen ligger kun en kort kjøretur på drøye 5 minutter fra Moa. Her finner du nordvestlandets største kjøpesenter, Amfi Moa, som i dag består av hele 170 butikker. Fra eiendommen tar det ca 15 minutter med bil til Ålesund sentrum med alle fasiliteter.
Langevåg er kommunesenteret i Sula kommune, og ligger i enden av veien på nordsiden av øya. Bygda har vokst kraftig de siste årene og tilbyr i dag dagligvarebutikker, post, restaurant, bensinstasjon, bilverksted, blomsterbutikker, sportbutikk, klesbutikker og mye mer. Langevåg har også et svømmebasseng på Røde Kors huset, samt en bygdekino. I sentrum finnes det også et stort fabrikkutsalg, kafé og museum.

Parkering

Alle boligene får parkeringsplass i parkeringskjeller. Gjesteparkering 20 stk plasser på fellesareal.
Megler

Elise Furland

Eiendomsmeglerfullmektig


E-post:
Mobil: 415 98 306

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01
Adresse

Krikane
EIDSNES 6037


Pris

Prisantydning:

Totalpris


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : nybygg

Eiendomstype : rekkehus
Antall soverom : 3
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1531
Gårdsnr: 61
Bruksnr: 51
Om annonsen
Tindenrt: 24 - 02005153 Publisert: 10.11.2017 TilDato: 09.05.2018
Megler

Elise Furland Navn :
415 98 306 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler