Moa - Tiltalende selveierleilighet fra 2005 med carport, terrasse og fjernvarme

Tiltalende og meget flott selveierleilighet fra 2005 med stor sydvendt terrasse og carport. Leiligheten ligger i 1.etasje uten innsyn fra vegen og inneholder stue med åpen løsning mot kjøkkenet, bad, gang, soverom med skyvedør til garderoberom og bod. Leiligheten er tilknyttet fjernvarme med vannbåren varme i gulv. I bakkant av carporten er det er bod på ca 5 m² med innlagt strøm. Leiligheten har meget flott og sentral beliggenhet med kort avstand til blant annet dagligvarebutikk og Moa.

Velkommen til visning.

Adresse

Stykkjevegen 24
ÅLESUND 6018

BRA

62 m²

P-ROM

51 m²

Innhold

Leiligheten er beliggende i første etasje og inneholder stue/kjøkken, soverom, bad, gang, garderoberom og bod. Det er utgang fra stue til en sydvendt terrasse. Leiligheten disponerer også en utvendig bod, samt parkeringsplass i carport.

Parkering

Parkering i egen carport.

Oppvarming

Boligen er tilknyttet fjernvarme med vannbåren varme i gulv. Varmekabler i gulv på bad.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Leiligheten er beliggende i et attraktivt sameie like øst for Moa. Leiligheten ligger meget sentralt til med gangavstand til kjøpesenterene på Moa med alle sine fasiliteter. Det er også gangavstand til barnehager, skoler og flotte turområder. Til tross for sin sentrale beliggenhet ligger leiligheten i et stille og rolig område skjermet for støy.

Adkomst

Kjør fra Moa, forbi Esso i retning mot Fremmerholen. Ta til venstre når du kommer til Ramshaugen, og følg veien til du kommer til Gamle Skolevei. Sving til venstre inn på Stykkjevegen. Leilighetskomplekset vil da ligge på din venstre side.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Prisantydning

kr 2 150 000,-

Andel fellesgjeld

kr 675,-

Ligningsverdi

kr 467 192,-

Adresse

Stykkjevegen 24
ÅLESUND 6018

Beskrivelse

Tiltalende og meget flott selveierleilighet fra 2005 med stor sydvendt terrasse og carport. Leiligheten ligger i 1.etasje uten innsyn fra vegen og inneholder stue med åpen løsning mot kjøkkenet, bad, gang, soverom med skyvedør til garderoberom og bod. Leiligheten er tilknyttet fjernvarme med vannbåren varme i gulv. I bakkant av carporten er det er bod på ca 5 m² med innlagt strøm. Leiligheten har meget flott og sentral beliggenhet med kort avstand til blant annet dagligvarebutikk og Moa.

Velkommen til visning.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr. 2 150 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift av prisantydning og andel fellesgjeld
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Eierskiftegebyr til forretningsfører kr.1 875,-
5) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 9 300,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 216 852,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 6 500,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Flermannsbolig på 2 etasjer pluss kryploft. Denne leiligheten er beliggende i første etasje.

Boligbygget er oppført med grunnmur mot terreng i betong, støpt plate over carporter og boder i underetasje. Yttervegger av bindingsverk med utvendig liggende bordkledning. Valmet takkonstruksjon av takstoler, tekket med betongstein. Vinduer av treverk med 2-lags energiglass.

Terrasse mot sør på ca 23 m², oppført i treverk med terrassebord på gulv. Rekkverk og levegger av treverk. Bod i Det er etablert carporter og boder i underetasjen av bygget. Bod på ca 5 m², oppført i betongkonstruksjon med lettvegger av treverk mot naboboder. Det er innlagt strøm i boden. Carport foran boden på 12 m². Carporten har asfaltert dekke på grunn og betongplate i tak.

Tomten


Tomten er pent opparbeidet med asfalt, belegningsstein, trapper, terrasser, gjerder/hekker, beplantning og plenarealer. Tomten er tinglyst som fellesareal.

Regulering

Eiendommen er regulert til konsentrert boligbebyggelse med tilhørende anlegg i henhold til Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for Ytre Holen, revidert 23.04.04. Vest for sameiet er det regulert til barnehage, mot syd og øst er et mindre offentlig friområde, mot nordvest er det kontor/lager/industri og mot nordøst er det regulert til boligformål. Dette samsvarer også med gjeldende arealplan, Kommuneplanens arealdel 2016-2028 i Ålesund kommune.

Det gjøres oppmerksom på at veien nord for eiendommen i henhold til reguleringsplanen er regulert noe breiere enn slik den fremkommer per tid.

Utsnitt av reguleringskart med tegnforklaring er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

1956/303325-3/58 24.11.1956 BESTEMMELSE OM GJERDE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1504 GNR: 32 BNR: 175

Dvs: Parsellen har gjerdeplikt.

2005/2786-2/58 28.02.2005 ERKLÆRING/AVTALE
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2005/2795-1/58 28.02.2005 BEST OM GARASJE/PARKERING
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1504 GNR: 32 BNR: 81 FNR: 0 SNR: 2
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1504 GNR: 32 BNR: 81 FNR: 0 SNR: 6
Gjelder også bod i bak-kant jfr. skisse
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2005/12774-1/58 08.09.2005 ** DIVERSE PÅTEGNING
frafalles rettighet tilhørende gnr. 32, bnr. 81 seksjon 6
til fordel for gnr. 32, bnr. 81, seksjon 7

2013/1020728-1/200 25.11.2013 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 2 000 000
Panthaver: NORDEA BANK AB (PUBL) FILIAL NORGE
ORG.NR: 983 258 344

GRUNNDATA
2004/16527-1/58 08.11.2004 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2004/16529-1/58 08.11.2004 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2004/16534-2/58 08.11.2004 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2005/2786-1/58 28.02.2005 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 5
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 60/940
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 1 - 16

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
1956/303325-2/58 24.11.1956 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 32 BNR: 81 FNR: 0 SNR: 1
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 32 BNR: 81 FNR: 0 SNR: 2
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 32 BNR: 81 FNR: 0 SNR: 3
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 32 BNR: 81 FNR: 0 SNR: 4
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 32 BNR: 81 FNR: 0 SNR: 5
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 32 BNR: 81 FNR: 0 SNR: 6
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 32 BNR: 81 FNR: 0 SNR: 7
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 32 BNR: 81 FNR: 0 SNR: 8
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1504 GNR: 32 BNR: 175

Dvs: Veirett har parsellen til den utlagte fellesvegen til Alvikvegen.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Boligen og carportplass kan fritt leies ut ifølge sameiets vedtekter. Forpliktelser og rettigheter i vedtektene kan dog ikke skilles fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar. Utleie skal meldes skriftlig til styret og forretningsfører. Boligseksjonene skal kun benyttes til beboelse, og kan ikke - uten sameiestyrets skriftlige godkjennelse brukes til ervervs - eller yrkesmessig virksomhet eller på annen måte som medfører ulempe for de øvrige sameierne/boligenheten.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidige brukstillatelser for nybygg/boligblokk, gnr 32, bnr 80, 81 og 175 i Ålesund kommune, datert 22.02.2005 og 01.03.2005.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det ikke tegnet Boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

62 m²

P-ROM

51 m²

Innhold

Leiligheten er beliggende i første etasje og inneholder stue/kjøkken, soverom, bad, gang, garderoberom og bod. Det er utgang fra stue til en sydvendt terrasse. Leiligheten disponerer også en utvendig bod, samt parkeringsplass i carport.

Beliggenhet

Leiligheten er beliggende i et attraktivt sameie like øst for Moa. Leiligheten ligger meget sentralt til med gangavstand til kjøpesenterene på Moa med alle sine fasiliteter. Det er også gangavstand til barnehager, skoler og flotte turområder. Til tross for sin sentrale beliggenhet ligger leiligheten i et stille og rolig område skjermet for støy.

Adkomst

Kjør fra Moa, forbi Esso i retning mot Fremmerholen. Ta til venstre når du kommer til Ramshaugen, og følg veien til du kommer til Gamle Skolevei. Sving til venstre inn på Stykkjevegen. Leilighetskomplekset vil da ligge på din venstre side.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Parkering

Parkering i egen carport.

Oppvarming

Boligen er tilknyttet fjernvarme med vannbåren varme i gulv. Varmekabler i gulv på bad.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 2 150 000,-

Andel fellesgjeld

kr 675,-

Ligningsverdi

kr 467 192,-
Megler

Ronnie Nakken

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 413 24 320

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Andel, 83886123

no image

Sentrum - ...
kr 2 185 000,00
Primærrom: 94 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886123

no image

Nørve - Le...
kr 2 200 000,00
Primærrom: 67 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886123

no image

Ellingsøy ...
kr 2 250 000,00
Primærrom: 76 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886123

no image

Sentrum - ...
kr 2 290 000,00
Primærrom: 60 m²
Antall soverom: 1

 

Adresse

Stykkjevegen 24
ÅLESUND 6018


Pris

Prisantydning:

kr 2 150 000,00

Totalpris kr 2 150 675,00

Ligningsverdi: kr 467 192,00

Verditakst: kr 2 150 000,00

AndelFellesgjeld: kr 675,00

AndelFellesFormue: kr 18 291,00

AndelFellesutgifter: kr 1 990,00

Formue: kr 18 291,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Visning

24.10.2017 17:00-18:00
Ved: Ronnie Nakken
Visning: Stykkjevegen 24 (RN)


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : leilighet
Byggeår : 2005
Bruksareal: 62 m²
Primærrom: 51 m²
Antall soverom : 1
Etasje : 1
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1173 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1504
Gårdsnr: 32
Bruksnr: 175
SNR: 5
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Parkett
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Hage
  • Sentralt
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 3 - 02005107 Publisert: 13.10.2017 TilDato: 26.03.2018
Megler

Ronnie Nakken Navn :
413 24 320 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler