Enderekkehus med tiltalende og pen standard i Røsslyngvegen i Fremmerholen. Boligen er pusset opp de senere år og fremstår med bra standard på overflater/innredninger. Boligen inneholder bl.a 3 soverom, kjellerstue/kontor, 2 bad, vaskerom og stue/kjøkken. Fine uteområder med gode solforhold som passer en aktiv familie. Kort veg til Lillevannet, Emblemsfjellet, skoler og barnehage samt idrettslag. Populær og barnevennlig beliggenhet.

Velkommen til visning!

Adresse

Røsslyngvegen 12c
ÅLESUND 6011

BRA

135 m²

P-ROM

118 m²

Innhold

Kjelleretasjen inneholder kjellerstue, gang/trapp, bad, inngang/vaskerom og garderoberom. Første etasje har entré/gang/trapperom, trapperom, bad og 3 soverom. I andre etasje er det stue/kjøkken.

Parkering

Det er opparbeidet en gruset parkeringsplass med plass til 2 biler på vestsiden av boligen, samt 1 parkeringsplass på østsiden av boligen.

Oppvarming

Det er varmekabler i gulv på bad, gang og inngang/vaskerom i kjelleretasjen. På gangen er der en vedovn. Første etasje har varmekabler i gulv på bad.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Meget populær og barnevennlig beliggenhet i Fremmerholen ca 1,5 km øst for Moa kjøpesenter. Gangavstand til barnehage og itl skoler. Til Ålesund sentrum ca 13 km. Fine turområder ved Lillevannet og Emblemsfjellet. Kort avstand til idrettslag.

Adkomst

Kjør Brusdalsvegen fra Spjelkavik (Esso) mot øst. Ta ned Fremmerholvegen og inn på Rødsetvegen. Ta så ned til høyre på Røsslyngvegen og følg denne vegen ca 200 meter. Boligen ligger nå på venstre side.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Prisantydning

kr 2 990 000,-

Andel fellesgjeld

kr 147 590,-

Ligningsverdi

kr 574 938,-

Adresse

Røsslyngvegen 12c
ÅLESUND 6011

Beskrivelse

Enderekkehus med tiltalende og pen standard i Røsslyngvegen i Fremmerholen. Boligen er pusset opp de senere år og fremstår med bra standard på overflater/innredninger. Boligen inneholder bl.a 3 soverom, kjellerstue/kontor, 2 bad, vaskerom og stue/kjøkken. Fine uteområder med gode solforhold som passer en aktiv familie. Kort veg til Lillevannet, Emblemsfjellet, skoler og barnehage samt idrettslag. Populær og barnevennlig beliggenhet.

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper:
1) Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr. 430,-.
2) Tinglysings- og attestgebyr for kjøpers lån kr. 632,-.
3) Eierskiftegebyr til forretningsfører kr. 5 000,-.
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 6 700,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. fellesgjeld, gebyrer og avgifter: Kr. 3 150 352,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 3 900,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.
- Kjøper som benytter forkjøpsrett må i tillegg betale gebyr for bruk av forkjøpsrett. Størrelsen på gebyret fremkommer av forretningsførers/ borettslagets forkjøpsskjema.

Bygningsinformasjon

Borettslaget Holen III A/L består av totalt 24 boenheter/rekkehus. Denne boligen er et enderekkehus med kjelleretasje og 2 etasjer over bakkenivå.

Rekkehuset er fra ca 1970, men ble renovert i perioden 2012-2017. Rekkehuset er oppført i trekonstruksjoner over støpte grunnmurer. Fundamentert med betongsåler på fast grunn/fyllmasser. Støpt gulv på grunn i kjeller. Støpte grunnmurer. Innvendig er det tresonittplater mot murer bak utforede vegger. Yttervegger oppført i bindingsverk med utvendig liggende bordkledning. Yttertaket antas å være med tresperrer og taktro som utvendig er tekket med takpapp. Takrenner/nedløpsrør av metall. Vinduer, verandadør og balkongskyvedør med 2-lags isolerglass. Hvit profilert ytterdør i kjeller, og hvit hovedytterdør i første etasje. Etasjeskillere av trebjelkelag i huset.

Det er en veranda mot øst på ca 14 m² med terrassebord og trerekkverk. Papptekking under terrassebord. Manuell markise, dobbelkontakt og lamper. Det er en liten veranda mot vest på ca 2 m² med terrassebord og trerekkverk. Terrasse mot nord på ca 37 m² med terrassebord og ubehandlet trerekkverk. Støpte flislagte trapper mot øst ned til kjeller og opp til hovedytterdør. Støpt plate/trapp og trerekkverk mot vest ned til hage.

Tomten


Borettslaget består av totalt 24 boenheter/rekkehus. Denne boligen har en vestvendt orientering. Tomten er opparbeidet med grøntareal og beplantning. Det er også opparbeidet en biloppstillingsplass tilhørende boligen.

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten detaljregulering, men omfattes av Kommuneplanens arealdel 2016-2028 i Ålesund kommune, godkjent 09.03.2017. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse. Syd for borettslagets eiendom er området avsatt til friområde, grønnstruktur.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel med tegnforklaring er vedlagt prospekt. Tilhørende bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter

Gnr 32, bnr 1, fnr 83 - Borettslaget:
HJEMMELSOPPLYSNINGER
Rettighetshavere til festerett
1969/2463-2/58 23.06.1969 HJEMMEL TIL FESTERETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
HOLEN 3 BORETTSLAGET AL
ORG.NR: 953 968 142

HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i festerett:
1969/2463-4/58 23.06.1969 FESTEKONTRAKT - VILKÅR
GJELDER FESTE
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 3,414
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Dvs: Eiendommen er bortfestet fra Kari Ragna Devold, Tove Marie Devold og Ole Andreas Styrk Devold til Borettslaget Holen III A/L. Eiendommen har fått betegnelsen gnr 32, bnr 1, fnr 83. Festekontrakten er vedlagt prospekt. Vi oppfordrer alle interessenter til å foreta en gjennomgang av denne.

1970/5356-1/58 16.12.1970 FELLESOBL. FOR BOR.INNSK.
GJELDER FESTE
Beløp: NOK 777 600
Panthaver: ANDELSEIERNE I BORETTSLAGET
LØPENR: 1969619

2000/16604-1/58 18.12.2000 OBLIGASJON
GJELDER FESTE
Beløp: NOK 3 500 000
Panthaver: SPAREBANKEN MØRE
LØPENR: 1968346

2013/146520-1/200 19.02.2013 PANTEDOKUMENT
GJELDER FESTE
Beløp: NOK 500 000
Panthaver: Sparebanken Møre
ORG.NR: 937 899 319

GRUNNDATA
Ingen grunndata registrert.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Andel 12:
HEFTELSER

2014/210723-1 27.11.2014 PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 2 500 000
PANTHAVER : NORDEA BANK AB (PUBL) FILIAL NORGE
ORG.NR: 983 258 344
Uomsettelig

Rettigheter:
Ingen rettigheter registrert

OPPLYSNINGER FRA BORETTSLAGET
2006/154943-1 07.12.2006 REGISTRERING AV BORETTSLAGSANDEL

Overtakelse

Etter avtale. Dog tidligst etter at forkjøpsretten for øvrige andelseiere i borettslaget og eventuelt medlemmer av boligbyggelaget er avklart, samt at styrets godkjennelse er gitt. I h.t. lov om borettslag tar dette 20 dager fra melding om salget gis. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Andelseier har rett til å fremleie leiligheten etter nærmere regler i Lov om Borettslag. Fremleie krever styrets godkjenning. Konferer oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Ferdigattest

Det foreligger en ferdigattest for 8 rekkehus á 3 leiligheter på to etasjer på gnr. 32, bnr 1, fnr 83 i Ålesund kommune, datert 04.02.1970.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Boligen som andelen gir borett til overtas i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når boligen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

135 m²

P-ROM

118 m²

Innhold

Kjelleretasjen inneholder kjellerstue, gang/trapp, bad, inngang/vaskerom og garderoberom. Første etasje har entré/gang/trapperom, trapperom, bad og 3 soverom. I andre etasje er det stue/kjøkken.

Beliggenhet

Meget populær og barnevennlig beliggenhet i Fremmerholen ca 1,5 km øst for Moa kjøpesenter. Gangavstand til barnehage og itl skoler. Til Ålesund sentrum ca 13 km. Fine turområder ved Lillevannet og Emblemsfjellet. Kort avstand til idrettslag.

Adkomst

Kjør Brusdalsvegen fra Spjelkavik (Esso) mot øst. Ta ned Fremmerholvegen og inn på Rødsetvegen. Ta så ned til høyre på Røsslyngvegen og følg denne vegen ca 200 meter. Boligen ligger nå på venstre side.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Parkering

Det er opparbeidet en gruset parkeringsplass med plass til 2 biler på vestsiden av boligen, samt 1 parkeringsplass på østsiden av boligen.

Oppvarming

Det er varmekabler i gulv på bad, gang og inngang/vaskerom i kjelleretasjen. På gangen er der en vedovn. Første etasje har varmekabler i gulv på bad.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 2 990 000,-

Andel fellesgjeld

kr 147 590,-

Ligningsverdi

kr 574 938,-
Megler

Espen Johansen

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 922 41 140

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886123

no image

Skåthaugen...
kr 3 000 000,00
Primærrom: 138 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 83886123

no image

Sentrum - ...
kr 3 000 000,00
Primærrom: 99 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886123

no image

Sentrum - ...
kr 2 900 000,00
Primærrom: 106 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886123

no image

LERSTAD - ...
kr 3 100 000,00
Primærrom: 90 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Røsslyngvegen 12c
ÅLESUND 6011


Pris

Prisantydning:

kr 2 990 000,00

Totalpris kr 3 137 590,00

Ligningsverdi: kr 574 938,00

Verditakst: kr 3 000 000,00

AndelFellesgjeld: kr 147 590,00

AndelFellesFormue: kr 12 772,00

AndelFellesutgifter: kr 4 057,00

Formue: kr 12 772,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Visning

23.10.2017 17:00-18:00
Ved: Espen Johansen
Visning: Røsslyngvegen 12c (EJ)


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : leilighet
Byggeår : 1970
Bruksareal: 135 m²
Primærrom: 118 m²
Antall soverom : 3
Etasje : 3
Eierform : andel
Tomteierform : festet
Tomteareal : 14203 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1504
Gårdsnr: 32
Bruksnr: 1
FNR: 83
Fasiliteter

  • Barnevennlig
  • Hage
  • Sentralt
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 1 - 02005103 Publisert: 11.10.2017 TilDato: 22.03.2018
Megler

Espen Johansen Navn :
922 41 140 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler