Tiltalende 3-romsleilighet med carport og sentral beliggenhet like øst for Langevåg sentrum. Boligen ble oppført i 2010 og leiligheten ligger i andre etasje. Her er liten slitasje og leiligheten fremstår som moderne og attraktiv med lyse farger. Den inneholder en åpen stue/kjøkken løsning med en flott kjøkkeninnredning. I tillegg er det 2 soverom, et flott flislagt bad, vaskerom, gang og vindfang. Det medfølger også en carport med bod i bakkant i fellesanlegg.

Velkommen til visning!

Adresse

Fyllingvegen 116 C
LANGEVÅG 6030

BRA

84 m²

P-ROM

78 m²

Innhold

Leiligheten ligger i andre etasje og inneholder stue, kjøkken, 2 soverom, bad, vaskerom, gang og vindfang.

Parkering

Parkering i egen carport. Forøvrig parkeringsmuligheter på fellesareal.

Oppvarming

Varmekabler på bad.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert og barnevennlig område like øst for Langevåg sentrum. Tomten er godt skjermet med gode lys- og solforhold. Lite sjenerende støy. Området består av frittliggende eneboliger, to- og firemannsboliger. Det er ca 100 meter til nærmeste busstopp, ca 700 meter til matbutikk og ca 300 meter til Langevåg barneskole. Det er ca 700 meter til Sula ungdomsskole og ca 500 meter til barnehage. Det er dessuten flere barnehager i nærheten. Det tar ca 10 minutter å gå til Langevåg sentrum. Det tar ca 20 minutter med bil til Moa handelssentrum med alle sine fasiliteter.

Adkomst

Fra Moa, kjør mot Langevåg sentrum. Ta til høyre ved Holsvegen og følg denne inn på Fyllingvegen. Da ligger eiendommen med avkjørsel på venstre side.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Prisantydning

kr 2 290 000,-

Ligningsverdi

kr 575 742,-

Kommunale avgifter

kr 9 972,-

Adresse

Fyllingvegen 116 C
LANGEVÅG 6030

Kommunale avgifter

kr 9 972,-

Beskrivelse

Tiltalende 3-romsleilighet med carport og sentral beliggenhet like øst for Langevåg sentrum. Boligen ble oppført i 2010 og leiligheten ligger i andre etasje. Her er liten slitasje og leiligheten fremstår som moderne og attraktiv med lyse farger. Den inneholder en åpen stue/kjøkken løsning med en flott kjøkkeninnredning. I tillegg er det 2 soverom, et flott flislagt bad, vaskerom, gang og vindfang. Det medfølger også en carport med bod i bakkant i fellesanlegg.

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr. 2 290 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift av prisantydning
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Eierskiftegebyr til forretningsfører kr. 0,-
5) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 9 300,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 357 802,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 6 500,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Korsdelt firemannsbolig på 2 etasjer pluss kryploft. Det er svalgang foran inngangsparti mot sør og veranda mot nord. Boligen er oppført med støpt plate på grunn. Yttervegger av bindingsverk med liggende bordkledning utvendig. Takkonstruksjon av takstoler tekket med betongstein. Vinduer av treverk med 2-lags energiglass. Veranda mot nord på ca 6 m². Veranda er oppført i treverk med terrassebord på gulv og rekkverk i treverk.

Utebod på ca 6 m². Boden er oppført med støpt plate på gulv. Yttervegger av bindingsverk med liggende bordkledning utvendig. Takkonstruksjon av tresperrer tekket med shingelpapp. Innlagt strøm. Normal standard.

Carport på ca 14 m² foran boden. Oppført i trekonstruksjoner med shingelpapp på tak. Gruset dekke på grunn. Normal standard.

Tomten


Tomten er opparbeidet med gruset innkjørsel og biloppstillingsplass, forstøtningsmurer og noe beplantet areal. Det er oppført carporter med uteboder på eiendommen.

Deler av tomten er tinglyst som fellesareal og deler er tinglyst som eksklusivt tilleggsareal til de ulike seksjonene. Oversikt over tilleggsareal grunn er vedlagt i prospekt.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til konsentrert boligbebyggelse i henhold til Reguleringsplan for Langevåg Nord I. Øst for boligen/sameiet er det regulert til åpen boligbebyggelse. På sameiets tomt sør for boligen er det innregulert en felles lekeplass.

Utsnitt av reguleringskart følger vedlagt i prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sula kommune.

Komm. tilknytning

Eiendommen er tilknyttet privat vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


SERVITUTTER
Oversikt over servitutter registrert på eiendommen. En servitutt er en rett til begrenset bruk av en annens eiendom, eller til å hindre en bestemt bruk. I grunnboken presenteres servitutter og pengeheftelser samlet under overskrift «Heftelser».

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha
historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets
grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten
sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på
hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før
eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse
finner du på grunnboksutskriften til
hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder
dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Ingen servitutter registrert.

GRUNNDATA
2010/52501-1 22.01.2010 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 3
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 1/4
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

I følge sameiets vedtekter har den enkelte sameier full rettslig råderett over sin seksjon, herunder bortleie. Seksjonen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Ferdigattest

Det foreligger en ferdigattest knyttet til nytt bygg - firemannsbolig, gnr 99, bnr 341, snr 1, 2, 3 og 4 i Sula kommune, datert 30.09.2012.

Det gjøres dog oppmerksom på at bod på tegning er innredet som vaskerom og vurdert som primærareal. Det følger av plan og bygningsloven § 20-1 bokstav d, samt byggesaksforskriften § 2-1 at bruksendring der tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt, påkrever søknad og tillatelse. Det er ikke søkt om bruksendring. Evt. søknad blir kjøpers ansvar.


Når det gjelder carporter med boder så ble disse i følge opplysninger fra Sula kommune omsøkt samtidig som husene, og de informerer videre om at det var en forglemmelse at disse ikke ble omtalt i ferdigattesten. De bekrefter i e-post til meglerforetaket den 27.06.2017 at ferdigattesten gjelder både for husene og carportene/bodene.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.
• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.
• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.
• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.
• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det ikke tegnet Boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

84 m²

P-ROM

78 m²

Innhold

Leiligheten ligger i andre etasje og inneholder stue, kjøkken, 2 soverom, bad, vaskerom, gang og vindfang.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert og barnevennlig område like øst for Langevåg sentrum. Tomten er godt skjermet med gode lys- og solforhold. Lite sjenerende støy. Området består av frittliggende eneboliger, to- og firemannsboliger. Det er ca 100 meter til nærmeste busstopp, ca 700 meter til matbutikk og ca 300 meter til Langevåg barneskole. Det er ca 700 meter til Sula ungdomsskole og ca 500 meter til barnehage. Det er dessuten flere barnehager i nærheten. Det tar ca 10 minutter å gå til Langevåg sentrum. Det tar ca 20 minutter med bil til Moa handelssentrum med alle sine fasiliteter.

Adkomst

Fra Moa, kjør mot Langevåg sentrum. Ta til høyre ved Holsvegen og følg denne inn på Fyllingvegen. Da ligger eiendommen med avkjørsel på venstre side.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Parkering

Parkering i egen carport. Forøvrig parkeringsmuligheter på fellesareal.

Oppvarming

Varmekabler på bad.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Prisantydning

kr 2 290 000,-

Ligningsverdi

kr 575 742,-
Megler

Ole Christian Walderhaug

Avd. leder/ Megler MNEF


E-post:
Mobil: 928 06 440

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886176

no image

Langevåg ...
kr 2 300 000,00
Primærrom: 158 m²
Antall soverom: 5

Selveier, 83886176

no image

Sjarmerend...
kr 1 500 000,00
Primærrom: 100 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Fyllingvegen 116 C
LANGEVÅG 6030


Pris

Prisantydning:

kr 2 290 000,00

Ligningsverdi: kr 575 742,00

Verditakst: kr 2 300 000,00

AndelFellesutgifter: kr 750,00

KommunaleAvgifter: kr 9 972,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Visning

29.06.2017 17:00-18:00
Ved: Ole Christian Walderhaug
Visning: Fyllingvegen 116 C (OLWA)


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : leilighet
Byggeår : 2010
Bruksareal: 84 m²
Primærrom: 78 m²
Antall soverom : 2
Etasje : 2
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1222 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1531
Gårdsnr: 99
Bruksnr: 341
SNR: 3
Fasiliteter

 • Balkong/terrasse
 • Parkett
 • Ingen gjenboere
 • Barnevennlig
 • Rolig område
 • Garasje
 • Off. vann og kloakk
 • Utsikt
 • Bredbånd
 • Sentralt
 • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 0 - 02004906 Publisert: 19.06.2017 TilDato: 24.11.2017
Megler

Ole Christian Walderhaug Navn :
928 06 440 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler