Næringseiendom på Kvalvåg

Kombinert næringsbygg som i all hovedsak er et stål bygg som består av kontor, sosialerom og butikk, samt store areal med verksted/lager. Bygget er i dag utleid til 3 virksomheter, samt lager for bobiler. Bygget er fleksibelt og kan ombygges til ulike virksomheter med relative lave investeringskosnader.

Adresse

Kvalvågveien 502
FREI 6523

BRA

736 m²

BTA

777 m²

Innhold

1. etasje: Verksted, lager, verksted/lager, trapperom, toaletter og butikk.
2. etasje: Trapperom, gang, garderobe, kontor/spiserom, garderobe/bad/dusj, tekniskrom og 3 kontorer.

Parkering

Det er opparbeidet parkeringsareal mot nord, samt ned mot strandsone.

Oppvarming

Elektrisk. Det er montert fyrkjel, med stedvis varmepumper luft til luft.

Beliggenhet

Eiendommen har en lun beliggenhet med enkel adkomst til sjø via kai/marina. Ca 3,7 km til daglivare og ca 7,5 km til Løkkemyra handelsenter og flyplass. Det er i tillegg kort vei til etablerte boligområder på Kvalvåg og i Ørnvika. Nytt boligfelt Ørnvika vest er under utbygging og ligger like ved.

Adkomst

Fra Kristiansund sentrum kjør til Frei og Kvalvåg, Eiendommen ligger i Saltkjelbukta nede ved sjøen. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 3 500 000,-

Kommunale avgifter

kr 27 737,-

Adresse

Kvalvågveien 502
FREI 6523

Kommunale avgifter

kr 27 737,-

Beskrivelse

Kombinert næringsbygg som i all hovedsak er et stål bygg som består av kontor, sosialerom og butikk, samt store areal med verksted/lager. Bygget er i dag utleid til 3 virksomheter, samt lager for bobiler. Bygget er fleksibelt og kan ombygges til ulike virksomheter med relative lave investeringskosnader.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 3 500 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 588 752,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Grunnforholdene er fjell, bygningen er fundamentert med støpte fundamenter på planerte masser. 1. etg er gulvet støpt på komprimerte masser, med stålglattet malt overflate. Bærende konstruksjoner er oppført i stål. Ytterveggene har utvendig stålplatekledning som er isolert og innvendig kledd med stålplater, samt stedvis brysning i støpt betong. Takkonstruksjonen er oppbygd med stål dragere i saltakform og er selvbærende mellomliggende/stålplater (trp.profiler), med underliggende isolasjon. Taket er tekket med stålplater. Vinduene er fortrinnsvis pvc/aluminiumsvinduer med 2- lags isolerglass.

Tomten

Tomten er planert og asfaltert, og benyttest til parkering og adkomst.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område som er avsatt i kommuneplanen til: Erverv/næring.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Offentlig vann. Privat kloakk med kommunal tømmeordning.
Vannmåler på bygget.

Servitutter

Servitutter i grunn:
304136 27/09/1973 - RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
3371 29/03/2006 - BESTEMMELSE OM VEG

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til næringsformål.

Ferdigattest

Det ble gitt midlertidig brukstillatelse på eiendommen den 30.06.1987

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer.

Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det ikke tegnet Boligselgerforsikring.

BRA

736 m²

BTA

777 m²

Innhold

1. etasje: Verksted, lager, verksted/lager, trapperom, toaletter og butikk.
2. etasje: Trapperom, gang, garderobe, kontor/spiserom, garderobe/bad/dusj, tekniskrom og 3 kontorer.

Beliggenhet

Eiendommen har en lun beliggenhet med enkel adkomst til sjø via kai/marina. Ca 3,7 km til daglivare og ca 7,5 km til Løkkemyra handelsenter og flyplass. Det er i tillegg kort vei til etablerte boligområder på Kvalvåg og i Ørnvika. Nytt boligfelt Ørnvika vest er under utbygging og ligger like ved.

Adkomst

Fra Kristiansund sentrum kjør til Frei og Kvalvåg, Eiendommen ligger i Saltkjelbukta nede ved sjøen. Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Det er opparbeidet parkeringsareal mot nord, samt ned mot strandsone.

Oppvarming

Elektrisk. Det er montert fyrkjel, med stedvis varmepumper luft til luft.

Prisantydning

kr 3 500 000,-
Megler

Stig Flemmen

Megler MNEF


E-post:
Mobil: 928 06 215

Flere fra samme megler

Notar Kristiansund

Langveien 51
Langveien 51, 6510
KRISTIANSUND N
www.notar.no
Sentralbord: 71 30 47 50
E-post:
Fax: 71 30 47 51

Lignende eiendommer

Selveier, 67108871

no image

Attraktiv ...
kr 4 900 000,00

 

Adresse

Kvalvågveien 502
FREI 6523


Pris

SOLGT

Verditakst: kr 6 250 000,00

KommunaleAvgifter: kr 27 737,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : næring salg

Eiendomstype : kombinasjonslokale
Byggeår : 1986
Bruttoareal: 777 m²
Bruksareal: 736 m²
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 2187 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1505
Gårdsnr: 120
Bruksnr: 305
Fasiliteter

  • Parkering
  • Kjøreport

Om annonsen
Tindenrt: 10 - 04005664 Publisert: 24.08.2017 TilDato: 03.02.2018
Megler

Stig Flemmen Navn :
928 06 215 Telefon :
71 30 47 51 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler