Stor og innholdsrik enebolig m bl. a. 4 soverom og tilbygget garasje.

Velkommen til en innholdsrik og stor enebolig som ligger sentralt på Røkland, ca 13 km. sør for Rognan. Fra boligen er det gangavstand til barnehage, barne og ungdomsskole og togstasjon, samt Røklandssenteret Boligen har en stor og flat eiendomstomt på ca 1990 m² som er opparbeidet med hage og noe beplantet. Selve boligen er oppført i 1987, og er over 2 etasjer, pluss loftsplan. Her har du 4 soverom, 3 i førsteetasjen, og ett på loftsplan. Har tilbygget garasje og tre uthus. Boligen er i perioden 2010 til 2016, noe oppusset og oppgradert, blant annet er det lagt ny kjøkkeninnredning i 2010 m/integrert komfyr og steketopp. Bad, vaskerom og toalett, ble oppusset i 2013. Nye veggplater i stuen, anlagt i 2016. Nytt sikringsskap montert i 2015. Stor og romslig terrasse som har adkomst fra stuen. Boligen har innlagt fiberkabel for tv/internett

Adresse

Kvæle
RØKLAND 8255

BRA

227 m²

P-ROM

156 m²

BTA

258 m²

Innhold

Boligen er over 2 etasjer pluss loft

1 etasjen(underetasje) inneholder: Garasje( tilbygget), bod, yttergang, hall, 3 soverom, vaskerom og bad
2 etasjen(hovedetasje) er med stue, kjøkken og toalett samt bod. Stor og romslig terrasse med adkomst fra stuen
Loftsetasjen er med soverom og loftsstue

Parkering

På gårdsplass og i garasjen

Oppvarming

Vedovn i stue. Elektrisk oppvarming med panelovner. Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.

Beliggenhet

Boligeiendommen har sentral beliggenhet på Røkland, som ligger ca. 13 km. sør for Rognan sentrum. Her har du gangavstand til barnehage, barne -og ungdomskole og togstasjon. Andre skoler, idrettsanlegg, offentlige kontorer og butikker, ligger i sentrum av Rognan. Området rundt er bebygget med boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Eiendommen har utsikt mot sørøst, med gode sol og lysforhold. Eiendommen har nærhet til togbane og E6, noe trafikkstøy må påregnes til tider

Adkomst

Adkomst fra E6 ved Røklandsentret, til RV 516. Kjør ca. 1 km. med avkjørsel til Holmen og skilting Røkland skole. Eiendommen ligger ca. 500 m. etter avkjørsel. Adkomst til eiendommen fra offentlig vei til grusbelagt innkjørsel og parkeringsplass. Boligen vil være merket med Notar til salgsskilt og visningsskilt ved visninger. Se vedlagte kartbeksrivelse for adkomst

Prisantydning

kr 1 580 000,-

Ligningsverdi

kr 458 979,-

Kommunale avgifter

kr 18 646,-

Adresse

Kvæle
RØKLAND 8255

Kommunale avgifter

kr 18 646,-

Beskrivelse

Velkommen til en innholdsrik og stor enebolig som ligger sentralt på Røkland, ca 13 km. sør for Rognan. Fra boligen er det gangavstand til barnehage, barne og ungdomsskole og togstasjon, samt Røklandssenteret Boligen har en stor og flat eiendomstomt på ca 1990 m² som er opparbeidet med hage og noe beplantet. Selve boligen er oppført i 1987, og er over 2 etasjer, pluss loftsplan. Her har du 4 soverom, 3 i førsteetasjen, og ett på loftsplan. Har tilbygget garasje og tre uthus. Boligen er i perioden 2010 til 2016, noe oppusset og oppgradert, blant annet er det lagt ny kjøkkeninnredning i 2010 m/integrert komfyr og steketopp. Bad, vaskerom og toalett, ble oppusset i 2013. Nye veggplater i stuen, anlagt i 2016. Nytt sikringsskap montert i 2015. Stor og romslig terrasse som har adkomst fra stuen. Boligen har innlagt fiberkabel for tv/internett

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 580 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-

Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 622 652,-


Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Utdrag fra takst: Beskrevne enebolig er et Moelven-hus som er over 2 -1/2 etasje, og oppført 1987. Senere påkostet og oppgradert. Støpt sålefundament på fast grunn. Grunnmur/ringmur av leca betongstein med krypkjeller. Standard etasjeskillere av trebjelkelag. Yttervegger i tradisjonell trekonstruksjon fra datidens byggemåte med utvendig trekledning. Første etasje er oppført med leca betongstein som er utvendig pusset. Saltak-A med taksperrer som er tekket med metall profil takplatertakplater. Loft med knevegger, noe musavføring registert. El-anlegg i bod i hovedetasjen med 40 A hovedsikring og 11 automatkurser.

Tomten

Stor og flat eiendomstomt som er noe opparbeidet. Det er tilbygget garasje med overliggende veranda. Veggmonterte utelys. Utekran montert. På tomten står det to uthus og en tilbygget utebod. Det er overbygget inngangsparti med overliggende veranda i 2 etasje og fra loftsetasje.

Regulering

Reguleringsplan "Nord - Øst for Røkland skole" av 14.02.1985, er gjeldende. Eiendommen er fastsatt til boligformål. U grad er satt til 0,15. Plankart og stadfesting av reguleringsplanen, følger vedlagt salgsoppgaven

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Offentlig avløp og kloakk via private stikkledninger. Privat vann. Egne vedtekter som følger vedlagt

Servitutter

Servitutter i grunn:
Dagboknummer: 7025. Tinglyst 21.06.1996. Bestemmelser om vannledning: Rettighetshaver:: Knr: 1840 Gnr:r:162
Gjelder forhold knyttet til at gnr 19 bnr 119 gir hjemmelshaver av 19/162, rett til å legge vannledning over eiendommen. Rettigheten er vedlagt presentasjonen

Grunndata:
Dagboknummer. 9361. Tinglyst. 20.12.1985. Registrering av grunn:
Denne matrikkelenhet opprettet fra Knr: 184 Gnr: 19 Bnr 5

Overtakelse

Det gjøres oppmerksom på at dette er et tvangssalg. Ved tvangssalg vil det ta lengre tid enn ved et ordinært salg å få overtatt eiendommen. Se vedlegg med informasjon om tvangssalg ved medhjelper.

Adgang til utleie

Det er kun registrert en boenhet på eiendommen. Eiendommen/boligen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Saltdal kommune opplyser at det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Ferdigattest utstedes ikke i ettertid for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med omkostninger innbetales til klientkonto megling, iht. rettskraftig stadfestkjenennelse. Medhjelper kan fastsette dato for innbetaling av kjøpesum med omkostninger, etter at det foreligger rettskraftig stadfestkjennelse.
Kontakt medhjelper for informasjon.

Sentrale lover

Forhold til avhendingsloven mot tvangsfullbyrdelsesloven: Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt. Det er tvangsfullbyrdelseslovens regler som gjelder. Ved befaring av eiendommen oppfordres du til å gå nøye gjennom eiendommen. Synes eiendommen å ha en del mangler, kan det være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard. En eventuell slik gjennomgang må avtales med medhjelper, og dekkes for egen regning av rekvirent( den som ønsker tilstandsrapporten utarbeidet).

Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Tvangsfullbyrdelsesloven bestemmer imidlertid at kjøper kan kreve prisavslag i følgende tilfeller: eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, eller medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som man måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet.

Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men kan kreve prisavslag av ovenstående grunner. Kjøper må, dersom enighet ikke oppnås om prisavslag, eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for. Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen kan kreve at den del av summen som rammes av kravet om prisavslag ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Dersom Namsretten finner at kravet fra kjøperen er åpenbart grunnløst, kan Namsretten avvise krav om tilbakeholdelse og likevel betale summen. Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser.


Budregler for tvangssalg:
Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, sms eller fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte overfor budgiver at bud er mottatt. Et bud må ha en bindingstid på minimum 6 uker for å kunne komme i betraktning. Budskjema med tilhørende informasjonsskriv "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" må leses nøye før det legges inn bud.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring da dette er et tvangssalg, jfr tvangsfullbyrdelseslovens regler.

Boligkjøperforsikring

Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring da dette er et tvangssalg.

BRA

227 m²

P-ROM

156 m²

BTA

258 m²

Innhold

Boligen er over 2 etasjer pluss loft

1 etasjen(underetasje) inneholder: Garasje( tilbygget), bod, yttergang, hall, 3 soverom, vaskerom og bad
2 etasjen(hovedetasje) er med stue, kjøkken og toalett samt bod. Stor og romslig terrasse med adkomst fra stuen
Loftsetasjen er med soverom og loftsstue

Beliggenhet

Boligeiendommen har sentral beliggenhet på Røkland, som ligger ca. 13 km. sør for Rognan sentrum. Her har du gangavstand til barnehage, barne -og ungdomskole og togstasjon. Andre skoler, idrettsanlegg, offentlige kontorer og butikker, ligger i sentrum av Rognan. Området rundt er bebygget med boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Eiendommen har utsikt mot sørøst, med gode sol og lysforhold. Eiendommen har nærhet til togbane og E6, noe trafikkstøy må påregnes til tider

Adkomst

Adkomst fra E6 ved Røklandsentret, til RV 516. Kjør ca. 1 km. med avkjørsel til Holmen og skilting Røkland skole. Eiendommen ligger ca. 500 m. etter avkjørsel. Adkomst til eiendommen fra offentlig vei til grusbelagt innkjørsel og parkeringsplass. Boligen vil være merket med Notar til salgsskilt og visningsskilt ved visninger. Se vedlagte kartbeksrivelse for adkomst

Parkering

På gårdsplass og i garasjen

Oppvarming

Vedovn i stue. Elektrisk oppvarming med panelovner. Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.

Prisantydning

kr 1 580 000,-

Ligningsverdi

kr 458 979,-
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 962 04 500

Flere fra samme megler

Notar Fauske

Storgata 58
Postboks 40, 8201
FAUSKE
www.notar.no
Sentralbord: 75 64 40 70
E-post:
Fax: 75 64 40 71

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Åndalsnes-...
kr 1 600 000,00
Primærrom: 180 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 

no image

Rimelig, s...
kr 1 680 000,00
Primærrom: 57 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 

no image

Moderne og...
kr 1 680 000,00
Primærrom: 56 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 

no image

Stor eiend...
kr 1 450 000,00
Primærrom: 339 m²
Antall soverom: 9

 

Adresse

Kvæle
RØKLAND 8255


Pris

SOLGT

Ligningsverdi: kr 458 979,00

Verditakst: kr 1 650 000,00

KommunaleAvgifter: kr 18 646,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1987
Bruttoareal: 258 m²
Bruksareal: 227 m²
Primærrom: 156 m²
Antall rom: 6
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1991 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1840
Gårdsnr: 19
Bruksnr: 119
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Kabel-tv
  • Garasje
  • Utsikt
  • Bredbånd
  • Hage
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 11 - 07001421 Publisert: 15.01.2018 TilDato: 07.06.2018
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen Navn :
962 04 500 Telefon :
75 64 40 71 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler