Rimelig og stor 3 - Roms andelsleilighet i Myrveien 9 B på Fauske.

Velkommen til en stor 3 roms andelsleilighet i en tomannsbolig beliggende i Myrveien 9 B, ca 1,5 km vest for Fauske sentrum. En stor andelsleilighet som har et bruksareal på 120 m² og P- rom på hele 82 m². Leiligheten består av: Trappeoppgang(felles), gang, stue, kjøkken, 2 soverom og bad. I tillegg er det adkomst til en stor terrasse fra stuen. Felles vaskerom i kjeller samt tilgang til fellesarealer. Leiligheten disponerer boder i kjeller. Stue og kjøkken er endel oppusset. Utvendig er det utført etterisolering med 5 cm og påført nye vindsperrer og bordkledning. Endel vinduer er skiftet. Ny balkongdør er satt inn. Ny stor terrasse er etablert. Dette er utført i 2016 og 2017. Utsikt i sydlig retning. Gode sol og lysforhold. Gangavstand til barnehage, skoler og idrettsanlegg. Offentlig administrasjon i sentrum.
Selve leiligheten er en del av Jernbanepersonalets Borettslag AL. Borettslagt har 8 leiligheter fordelt på 4 tomannsboliger.

Adresse

Myrveien 9 B
FAUSKE 8206

BRA

120 m²

P-ROM

82 m²

BTA

133 m²

Innhold

Leiligheten ligger i 2 etasje. Felles hovedinngang og trappeadkomst.
Leiligheten inneholder: Gang, bad, 2 soverom, kjøkken og stue samt en større terrasse.
I tillegg har leiligheten andel av fellesarealer og disponerer 3 boder

Parkering

På gårdsplass

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panelovner og vedfyring. Vedovn montert i stuen. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Leiligheten ligger på Erikstad, ca. 1,5 km. vest for Fauske sentrum. Butikk i nærområdet. Her har du gangavstand til barnehage, skoler og idrettsanlegg Off. administrasjon og øvrige fasiliteter i sentrumsområde. Leiligheten har utsikt i sydlig retning med alminnelig gode lys og solforhold. Ligger i et lite trafikkert område, slik at det er begrenset trafikkstøy. Området rundt er bebygget med frittliggende enebolier ogborettslagsleiligheter. Et sentrumsnært og attraktivt område med kort vei til stedets fasiliteter

Adkomst

Adkomst fra R v - 80 ved direkte avkjørsel til Myrveien. Eiendommen ligger på venstre side. Er merket med Notar tilsalgsskilt. Visningsskilt vil være utplassert ved annonserte visninger. Se vedlagte stedskart m/veibeskrivelse

Prisantydning

kr 1 380 000,-

Andel fellesgjeld

kr 543 176,-

Ligningsverdi

kr 408 106,-

Adresse

Myrveien 9 B
FAUSKE 8206

Beskrivelse

Velkommen til en stor 3 roms andelsleilighet i en tomannsbolig beliggende i Myrveien 9 B, ca 1,5 km vest for Fauske sentrum. En stor andelsleilighet som har et bruksareal på 120 m² og P- rom på hele 82 m². Leiligheten består av: Trappeoppgang(felles), gang, stue, kjøkken, 2 soverom og bad. I tillegg er det adkomst til en stor terrasse fra stuen. Felles vaskerom i kjeller samt tilgang til fellesarealer. Leiligheten disponerer boder i kjeller. Stue og kjøkken er endel oppusset. Utvendig er det utført etterisolering med 5 cm og påført nye vindsperrer og bordkledning. Endel vinduer er skiftet. Ny balkongdør er satt inn. Ny stor terrasse er etablert. Dette er utført i 2016 og 2017. Utsikt i sydlig retning. Gode sol og lysforhold. Gangavstand til barnehage, skoler og idrettsanlegg. Offentlig administrasjon i sentrum.
Selve leiligheten er en del av Jernbanepersonalets Borettslag AL. Borettslagt har 8 leiligheter fordelt på 4 tomannsboliger.

Omkostninger for kjøper

I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper:
1) Tinglysingsgebyr for hjemmelsdokument kr. 430,-.
2) Tinglysings- og attestgebyr for kjøpers lån kr. 632,-.
3) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 6 700,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. fellesgjeld, gebyrer og avgifter: Kr. 1 387 762

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 3 900,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.
- Kjøper som benytter forkjøpsrett må i tillegg betale gebyr for bruk av forkjøpsrett. Størrelsen på gebyret fremkommer av forretningsførers/ borettslagets forkjøpsskjema.

Bygningsinformasjon

Er en tomannsbolig som er oppført i 1958. Utdrag fra takst: Støpt sålefundament på fast grunn. Plasstøpt grunnmur, utvendig og innvendig pusset. Støpt kjellergulv. Yttervegger av bindingsverk med utvendig trekledning og innvendig kledd med plater. Etasjeskille av trebjelkelag. Ytterdør til trapperom i edeltre, finerdører innvendig og malt dør med sprosset glass, malt tre balkongdør med glass. Vinduer med 2 lags isolerglass. Saltak. Varmloft. Taksperrer med tro og tekket med nyere Deccra stålpanner. El.- fordelingsskap med 12 kurser med automatsikringer, jordfeilbryter og jordfeilvarsler. Normalt med strømuttak etter leilighetens alder. El.- hovedinntak i kjeller med 63 A automat hovedsikringer og jordfeilvarsler.

Tomten

Tomten er på ca 3812 m². Eies av borettslaget i felleskap. Tomten er flat, har opparbeidet hage med plen og beplantning. Strekkmetall trapp foran overbygget inngangsparti.

Regulering

Ligger under Kommunedelplan for Fauske sentrum. Oversikt planareal: Boligbebyggelse. Områdenavn: B03

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.

Servitutter

OPPLYSNINGER FRA BORETTSLAGET 2007/62437-2/201. REGISTRERING AV BORETTSLAGSANDEL 19.04.2007

Overtakelse

Det gjøres oppmerksom på at dette er et tvangssalg. Ved tvangssalg vil det ta lengre tid enn ved et ordinært salg å få overtatt eiendommen. Se vedlegg med informasjon om tvangssalg ved medhjelper.

Adgang til utleie

Andelseier har rett til å fremleie leiligheten etter nærmere regler i Lov om Borettslag. Fremleie krever styrets godkjenning. Konferer oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

Ferdigattest

Ferdigattest utstedes ikke i ettertid for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med omkostninger innbetales til klientkonto megling, iht. rettskraftig stadfestkjenennelse. Medhjelper kan fastsette dato for innbetaling av kjøpesum med omkostninger, etter at det foreligger rettskraftig stadfestkjennelse.
Kontakt medhjelper for informasjon.

Sentrale lover

Forhold til avhendingsloven mot tvangsfullbyrdelsesloven: Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt. Det er tvangsfullbyrdelseslovens regler som gjelder. Ved befaring av eiendommen oppfordres du til å gå nøye gjennom eiendommen. Synes eiendommen å ha en del mangler, kan det være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard. En eventuell slik gjennomgang må avtales med medhjelper, og dekkes for egen regning av rekvirent( den som ønsker tilstandsrapporten utarbeidet).

Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Tvangsfullbyrdelsesloven bestemmer imidlertid at kjøper kan kreve prisavslag i følgende tilfeller: eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, eller medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som man måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet.

Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men kan kreve prisavslag av ovenstående grunner. Kjøper må, dersom enighet ikke oppnås om prisavslag, eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for. Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen kan kreve at den del av summen som rammes av kravet om prisavslag ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Dersom Namsretten finner at kravet fra kjøperen er åpenbart grunnløst, kan Namsretten avvise krav om tilbakeholdelse og likevel betale summen. Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser.


Budregler for tvangssalg:
Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, sms eller fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte overfor budgiver at bud er mottatt. Et bud må ha en bindingstid på minimum 6 uker for å kunne komme i betraktning. Budskjema med tilhørende informasjonsskriv "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" må leses nøye før det legges inn bud.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring da dette er et tvangssalg, jfr tvangsfullbyrdelseslovens regler.

Boligkjøperforsikring

Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring da dette er et tvangssalg.

BRA

120 m²

P-ROM

82 m²

BTA

133 m²

Innhold

Leiligheten ligger i 2 etasje. Felles hovedinngang og trappeadkomst.
Leiligheten inneholder: Gang, bad, 2 soverom, kjøkken og stue samt en større terrasse.
I tillegg har leiligheten andel av fellesarealer og disponerer 3 boder

Beliggenhet

Leiligheten ligger på Erikstad, ca. 1,5 km. vest for Fauske sentrum. Butikk i nærområdet. Her har du gangavstand til barnehage, skoler og idrettsanlegg Off. administrasjon og øvrige fasiliteter i sentrumsområde. Leiligheten har utsikt i sydlig retning med alminnelig gode lys og solforhold. Ligger i et lite trafikkert område, slik at det er begrenset trafikkstøy. Området rundt er bebygget med frittliggende enebolier ogborettslagsleiligheter. Et sentrumsnært og attraktivt område med kort vei til stedets fasiliteter

Adkomst

Adkomst fra R v - 80 ved direkte avkjørsel til Myrveien. Eiendommen ligger på venstre side. Er merket med Notar tilsalgsskilt. Visningsskilt vil være utplassert ved annonserte visninger. Se vedlagte stedskart m/veibeskrivelse

Parkering

På gårdsplass

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med panelovner og vedfyring. Vedovn montert i stuen. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 1 380 000,-

Andel fellesgjeld

kr 543 176,-

Ligningsverdi

kr 408 106,-
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 962 04 500

Flere fra samme megler

Notar Fauske

Storgata 58
Postboks 40, 8201
FAUSKE
www.notar.no
Sentralbord: 75 64 40 70
E-post:
Fax: 75 64 40 71

Lignende eiendommer

Andel, 

no image

Stor, rime...
kr 1 390 000,00
Primærrom: 110 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 

no image

Visning on...
kr 1 450 000,00
Primærrom: 339 m²
Antall soverom: 9

Andel, 

no image

Sola - Mod...
kr 1 300 000,00
Primærrom: 89 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 

no image

Meget rime...
kr 1 250 000,00
Primærrom: 50 m²
Antall soverom: 1

 

Adresse

Myrveien 9 B
FAUSKE 8206


Pris

Prisantydning:

kr 1 380 000,00

Totalpris kr 1 923 176,00

Ligningsverdi: kr 408 106,00

Verditakst: kr 1 380 000,00

AndelFellesgjeld: kr 543 176,00

AndelFellesFormue: kr 7 892,00

AndelFellesutgifter: kr 3 600,00

Formue: kr 7 892,00

Pågående budrunder

Frist: 21.02.2018 kl: 16:00
Aktivt bud: kr 1 200 000,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : leilighet
Byggeår : 1958
Bruttoareal: 133 m²
Bruksareal: 120 m²
Primærrom: 82 m²
Antall rom: 3
Antall soverom : 2
Etasje : 2
Eierform : andel
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 3812 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1841
Gårdsnr: 104
Bruksnr: 197
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Parkett
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Off. vann og kloakk
  • Utsikt
  • Sentralt

Om annonsen
Tindenrt: 18 - 07001388 Publisert: 03.01.2018 TilDato: 28.05.2018
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen Navn :
962 04 500 Telefon :
75 64 40 71 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler