Stor næringseiendom på Rognan. Produksjonshall m/ lager i førsteetasje( 362 m²), og kontor/møterom i 2 etasje(125 m²)

Stor næringseiendom sentralt beliggende i Prestegårdsveien 21, like sør for Rognan sentrum. Eiendomstomt på ca 1519 m². Selve bygget er i 2 etasjer og med bruksareal på 476 m². Hele førsteetasje består av produksjonshall, lager med utkjøring og teknisk rom og er på 357 m². 2 etasjen er med gang, møterom, kontorer, garderobe, dusj og bod, og er på 119 m². I hovedetasjen er det 2 leddporter av type: Hømann, porteen er med El -motor. Bygget er oppført i 2002, iflg. Saltdal kommune. Water of Norway Holding AS( WON), benytter bygget til produksjon av vann. Eiendommen har en meget sentral beliggehet og det er kort vei til blant annet kai og Jernbane. Stort asfaltert parkeringsområde som gir gode adkomst/parkeringsmuligheter for større kjøretøy.

Adresse

Prestegårdsveien 21
ROGNAN 8250

BRA

476 m²

BTA

487 m²

Innhold

1. etasje er på ca 362 m² og inneholder: Vf/Trapperom, produksjonshall, lager/utkjøring og tekn.rom
2. etasje er på ca 125 m² og innehiolder: Gang/Trapperom, møte/spiserom, kontorer, 2 stk wc-rom, vaskerom, 2 stk dusj-rom, avkledningsrom og bøttekott m/varmtvannsbereder

Parkering

På gårdsplassen

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Dersom det er rom som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med.

Beliggenhet

Eiendommen ligger noe sør for Rognan sentrum og i enden av Fiskvågvatnet. Omkringliggende områder med spredt bebyggelse av boliger. Større boligbebyggelse oppe på Bakken mot Saltdal videregående skole.

Adkomst

Følg gamle E6 gjennom Rognan sentrum, kjør gjennom rundjkjøringen i enden av sentrum og fortsett sørøver på vei 515. Avkjørsel til Prestegårdsveien på høyre side. Det går en vei opp høyre til Bakkevegen og en veg ned til venstre - du skal kjøre rett frem og følg Prestegårdsveien( som er gruset) frem til du kommer til eiendommen som ligger på høyre side. Står et skilt med navnet WON på vegg. Eiendommen er merket med Notar til salgsskilt.

Prisantydning

kr 2 450 000,-

Kommunale avgifter

kr 25 394,-

Adresse

Prestegårdsveien 21
ROGNAN 8250

Kommunale avgifter

kr 25 394,-

Beskrivelse

Stor næringseiendom sentralt beliggende i Prestegårdsveien 21, like sør for Rognan sentrum. Eiendomstomt på ca 1519 m². Selve bygget er i 2 etasjer og med bruksareal på 476 m². Hele førsteetasje består av produksjonshall, lager med utkjøring og teknisk rom og er på 357 m². 2 etasjen er med gang, møterom, kontorer, garderobe, dusj og bod, og er på 119 m². I hovedetasjen er det 2 leddporter av type: Hømann, porteen er med El -motor. Bygget er oppført i 2002, iflg. Saltdal kommune. Water of Norway Holding AS( WON), benytter bygget til produksjon av vann. Eiendommen har en meget sentral beliggehet og det er kort vei til blant annet kai og Jernbane. Stort asfaltert parkeringsområde som gir gode adkomst/parkeringsmuligheter for større kjøretøy.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 2 450 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-

Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 511 502.-

Bygningsinformasjon

2 etasjes bygning på grunn, byggeår 2002.( takst nevner 2008, men i kommunens arkiv er bygget oppført i 2002) Oppført i bindingsverk. A- takstoler. Betongsåle på sprengsteinsfylling. Betongsåle på grunn. Yttervegg konstruksjon i bindingsverk. Bygningens yttervegger er kledd med bord. (tømmermannskledning). Liggende kledning i øvre del av røstveggene. Trevinduer med 2 lag isolerglass. Malt hovedinngangsdør. Leddporter type Hørmann. Porter med el-motor. Tekket med Zanda takstein og stålplater. For ytterligere spesifikasjoner, henvises til vedlagte takst

Tomten

Tomten er på 1519 m². Flat tomt. Parkeringsområdet er asfaltert, ellers naturtomt.

Regulering

Ligger inn under Saltdal kommunes arealdelplan av 25.06.2009. Er i planen beskrevet som LNF område. Saltdal kommune opplyser at eiendommen benyttes til Næringsformål. For spesifikasjoner, be om å få tilsendt kommunedelplan eller kontakt Saltdal kommune ved planavdelingen

Komm. tilknytning

Det er gruset privat vei frem til privat innkjørsel. Ikke opplyst forhold knyttet til privat vei, veivedlikehold og eller brøyting. Privat vann fra brønn. Tilstand og rettigheter ifbm vann og brønn, er ikke kjent eller opplyst. Offentlig avløp. Tilknyttet septik.

Servitutter

GRUNNDATA
2001/6917-1/74. Registrering av grunn
14.06.2001 Denne matrikke4lenhet oppretet fra: KNR:1840 GNR:43 BNR:17

Overtakelse

Det gjøres oppmerksom på at dette er et tvangssalg. Ved tvangssalg vil det ta lengre tid enn ved et ordinært salg å få overtatt eiendommen. Se vedlegg med informasjon om tvangssalg ved medhjelper.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til næringsformål som beskrevet iht. kommundelplan
For vurdering av priser/kapitalisering av utleie, henvises til vedlagte takst

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 07.02.02. Tiltak: Nybygg, produksjonslokaler for tapping av kildevann. Dette gjelder førsteetasjen.

Medhjelper gjør spesielt oppmerksom på at det ikke foreligger opplysninger om 2 etasjen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av 2 etasjen kan ikke dokumenteres. Medhjelper gjør videre oppmerksom på at ny eier må selv bære kostnader og risikio knyttet til prosesser med godkjenning av bygget som er mangelfull

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med omkostninger innbetales til klientkonto megling, iht. rettskraftig stadfestkjenennelse. Medhjelper kan fastsette dato for innbetaling av kjøpesum med omkostninger, etter at det foreligger rettskraftig stadfestkjennelse.
Kontakt medhjelper for informasjon.

Sentrale lover

Forhold til avhendingsloven mot tvangsfullbyrdelsesloven: Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt. Det er tvangsfullbyrdelseslovens regler som gjelder. Ved befaring av eiendommen oppfordres du til å gå nøye gjennom eiendommen. Synes eiendommen å ha en del mangler, kan det være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard. En eventuell slik gjennomgang må avtales med medhjelper, og dekkes for egen regning av rekvirent( den som ønsker tilstandsrapporten utarbeidet).

Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Tvangsfullbyrdelsesloven bestemmer imidlertid at kjøper kan kreve prisavslag i følgende tilfeller: eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, eller medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som man måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet.

Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men kan kreve prisavslag av ovenstående grunner. Kjøper må, dersom enighet ikke oppnås om prisavslag, eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for. Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen kan kreve at den del av summen som rammes av kravet om prisavslag ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Dersom Namsretten finner at kravet fra kjøperen er åpenbart grunnløst, kan Namsretten avvise krav om tilbakeholdelse og likevel betale summen. Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser.


Budregler for tvangssalg:
Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, sms eller fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte overfor budgiver at bud er mottatt. Et bud må ha en bindingstid på minimum 6 uker for å kunne komme i betraktning. Budskjema med tilhørende informasjonsskriv "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" må leses nøye før det legges inn bud.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring da dette er et tvangssalg, jfr tvangsfullbyrdelseslovens regler.

Boligkjøperforsikring

Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring da dette er et tvangssalg.

BRA

476 m²

BTA

487 m²

Innhold

1. etasje er på ca 362 m² og inneholder: Vf/Trapperom, produksjonshall, lager/utkjøring og tekn.rom
2. etasje er på ca 125 m² og innehiolder: Gang/Trapperom, møte/spiserom, kontorer, 2 stk wc-rom, vaskerom, 2 stk dusj-rom, avkledningsrom og bøttekott m/varmtvannsbereder

Beliggenhet

Eiendommen ligger noe sør for Rognan sentrum og i enden av Fiskvågvatnet. Omkringliggende områder med spredt bebyggelse av boliger. Større boligbebyggelse oppe på Bakken mot Saltdal videregående skole.

Adkomst

Følg gamle E6 gjennom Rognan sentrum, kjør gjennom rundjkjøringen i enden av sentrum og fortsett sørøver på vei 515. Avkjørsel til Prestegårdsveien på høyre side. Det går en vei opp høyre til Bakkevegen og en veg ned til venstre - du skal kjøre rett frem og følg Prestegårdsveien( som er gruset) frem til du kommer til eiendommen som ligger på høyre side. Står et skilt med navnet WON på vegg. Eiendommen er merket med Notar til salgsskilt.

Parkering

På gårdsplassen

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Dersom det er rom som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med.

Prisantydning

kr 2 450 000,-
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Megler MNEF


E-post:
Mobil: 962 04 500

Flere fra samme megler

Notar Fauske

Storgata 58
Postboks 40, 8201
FAUSKE
www.notar.no
Sentralbord: 75 64 40 70
E-post:
Fax: 75 64 40 71
Adresse

Prestegårdsveien 21
ROGNAN 8250


Pris

Prisantydning:

kr 2 450 000,00

Verditakst: kr 2 450 000,00

KommunaleAvgifter: kr 25 394,00

Pågående budrunder

Frist: 01.12.2017 kl: 12:00
Aktivt bud: kr 2 400 000,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : næring salg

Eiendomstype : kombinasjonslokale
Byggeår : 2002
Bruttoareal: 487 m²
Bruksareal: 476 m²
Etasje : 2
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1519 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1840
Gårdsnr: 43
Bruksnr: 1322
Fasiliteter

  • Moderne
  • Sentralt
  • Parkering
  • Luftkondisjonering
  • Kjøreport

Om annonsen
Tindenrt: 90 - 07001372 Publisert: 31.10.2017 TilDato: 05.03.2018
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen Navn :
962 04 500 Telefon :
75 64 40 71 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler