Ideell andel (1/2) av en hel andel (1/1) til salgs. Lys , sentrumsnær og stor 3 roms(99 m²), selveier i Storgata 103

Velkommen til en lys og romslig selveierleilighet med gode planløsninger like ved Fauske sentrum. Dette er en moderne og stor 3 roms leilighet, (P rom på 99 m²), beliggende i østre del av Fauske sentrum. Boligen er oppført i 2012 og er en horisontaldelt tomannsbolig. Leiligheten fremstår med gode arealløsninger. Pen kjøkkeninnredning m/integrert stekeovn, induksjonstopp og oppvaskmaskin. Hvite speildører, dobbel nedfelt oppvaskkumme. Fra eiendommen er det 5 minutters gangavstand til Fauske sentrum. Flott utsikt i sydlig retning utover Fauskevika/Skjerstadfjorden. Megler/medhjelper gjør spesielt oppmerksom på at det er en ideell andel (1/2) av seksjonsnummer 2, som er til salgs. Dette betyr i praksis at man vil eie seksjonen sammen med en medeier.

Adresse

Storgata 103
FAUSKE 8200

BRA

137 m²

P-ROM

99 m²

BTA

156 m²

Innhold

Boligen er en halvpart av horisontal tomannsbolig oppført i 2012. I tillegg halvpart av garasje med ukjent oppføringsår.
Utvendig trappeoppgang til boligen som inneholder: Gang, stue, kjøkken, 2 soverom, bad og vaskerom, samt luftebalkong på ca 10 m².

Parkering

Parkering på gårdsplass og i andel av garasjen

Oppvarming

Vedovn med underliggende stålplate i stue, varmekabler i badegulv, gulv i Vf og gang. Luft til luft varmepumpe. Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i østre del av Fauske sentrum. Gangavstand til Fauske sentrum. Ca. 2 km. til skoler, idrettsanlegg og barnehage som ligger på Vestmyra. Gangavstand til offentli. administrasjon og øvrige fasiliteter som ligger i sentrumsområdet. Eiendommen har fin utsikt i sydlig retning over Fauskevika og Skjerstadfjorden med gode lys og solforhold. Omkringliggende områder er bebygget med frittliggende boliger,leilighetsbygg og næringseiendommer. Boligen ligger i et sentrumsnært og attraktivt boligområde, med kort vei til stedets fasiliteter.

Adkomst

Adkomst fra E - 6 ved avkjørsel til Høgstveien via
gang- og sykkelvei, som igjen har direkte avkjørsel til Storgata 103. Boligen vil være merket med Notar til salgsskilt.

Prisantydning

kr 900 000,-

Ligningsverdi

kr 599 290,-

Kommunale avgifter

kr 15 531,-

Adresse

Storgata 103
FAUSKE 8200

Kommunale avgifter

kr 15 531,-

Beskrivelse

Velkommen til en lys og romslig selveierleilighet med gode planløsninger like ved Fauske sentrum. Dette er en moderne og stor 3 roms leilighet, (P rom på 99 m²), beliggende i østre del av Fauske sentrum. Boligen er oppført i 2012 og er en horisontaldelt tomannsbolig. Leiligheten fremstår med gode arealløsninger. Pen kjøkkeninnredning m/integrert stekeovn, induksjonstopp og oppvaskmaskin. Hvite speildører, dobbel nedfelt oppvaskkumme. Fra eiendommen er det 5 minutters gangavstand til Fauske sentrum. Flott utsikt i sydlig retning utover Fauskevika/Skjerstadfjorden. Megler/medhjelper gjør spesielt oppmerksom på at det er en ideell andel (1/2) av seksjonsnummer 2, som er til salgs. Dette betyr i praksis at man vil eie seksjonen sammen med en medeier.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr. 900 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift av prisantydning
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Eierskiftegebyr til forretningsfører kr. 0,-
5) Boligkjøperforsikring kr. 6 500,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 930 252,-

Bygningsinformasjon

Vertikaldelt tomannsbolig oppført i 2012. Det gjøres oppmerksom på at garasje er eldre med ukjent oppføringsår. Utdrag fra takst:
Støpt isolert plate på oppfylte masser. Yttervegger av isolert bindingsverk med utvendig trekledning og innvendig kledd med plater. Etasjeskille av isolert trebjelkelag,
brann og lydsikret. Saltak. Kaldtloft. A - tak konstruksjon med taksperrer, tro og tekket med takshingel. Isolert himling. Elementpipe, innvendig pusset og med helbeslag over tak. Vedovn med underliggende stålplate i stue, varmekabler i badegulv, gulv i Vf og gang. Luft til luft varmepumpe. Garasje : Støpt gulv på terreng. Støpte vegger med innvendige tresonittplater. Støpt tak med oppåliggende takterasse. 2 stk. leddporter, innlagt strøm og utelys. For ytterligere spesifikasjoner, se vedlagte takst

Tomten

Oppgitt tomteareal på ca 1002 m². gjelder hele eiendommen og seksjon 2 har andel av tomten. Tomten er delvis flat og lett skrående i sydlig retning, har delvis opparbeidet hage med plen og beplantning. Tre trapp med strekkmetall trinn opp til 2. etasje. Veggmonterte utelys ved inngangspartier og balkonger.

Regulering

Gjeldende reguleringplan er for Fauske østre datert 12.03.1998. I Fauske kommunes arealdelplan er eiendommens arealbruk fastsatt til bolig. Utdrag fra Reguleringsplan: For utbygging av områder, kreves fremlagt bebyggelsesplan, som utgangspunkt gjelder gjeldende reguleringsbestemmelser datert 12.03.1998. Bolighus oppføres i inntil 2 etasjer. Maksimal mønehøyde 7 meter målt fra topp grunnmur. For alle boeneheter er det tillatt å oppføre garasje i inntil 1,5 etasje. Maksimal gesimshøyde er 2,5 m og maksimal mønehøyde er 4,5m målt i bakkant terreng. Takvinkler skal ikke være mindre enn 22,5 grader, og ikke større enn 45 grader. For utfyllende reguleringsbestemmelser, se vedlagte reguleringsplan

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.

Servitutter

Grunndata: 860673. 09/10/2013. Seksjonering
Opprettet seksjoner:SNR: 2. FORMÅL: Bolig. TILLEGGSDEL: Bygning. SAMEIEBRØK: 1/2

Overtakelse

Det gjøres oppmerksom på at dette er et tvangssalg. Ved tvangssalg vil det ta lengre tid enn ved et ordinært salg å få overtatt eiendommen. Se vedlegg med informasjon om tvangssalg ved medhjelper.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Ferdigattest datert 13.11.2012

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med omkostninger innbetales til klientkonto megling, iht. rettskraftig stadfestkjenennelse. Medhjelper kan fastsette dato for innbetaling av kjøpesum med omkostninger, etter at det foreligger rettskraftig stadfestkjennelse. Kontakt medhjelper for informasjon.

Sentrale lover

Forhold til avhendingsloven mot tvangsfullbyrdelsesloven: Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt. Det er tvangsfullbyrdelseslovens regler som gjelder. Ved befaring av eiendommen oppfordres du til å gå nøye gjennom eiendommen. Synes eiendommen å ha en del mangler, kan det være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard. En eventuell slik gjennomgang må avtales med medhjelper, og dekkes for egen regning av rekvirent( den som ønsker tilstandsrapporten utarbeidet).

Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Tvangsfullbyrdelsesloven bestemmer imidlertid at kjøper kan kreve prisavslag i følgende tilfeller: eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, eller medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som man måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet.

Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men kan kreve prisavslag av ovenstående grunner. Kjøper må, dersom enighet ikke oppnås om prisavslag, eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for. Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen kan kreve at den del av summen som rammes av kravet om prisavslag ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Dersom Namsretten finner at kravet fra kjøperen er åpenbart grunnløst, kan Namsretten avvise krav om tilbakeholdelse og likevel betale summen. Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser.


Budregler for tvangssalg:
Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, sms eller fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte overfor budgiver at bud er mottatt. Et bud må ha en bindingstid på minimum 6 uker for å kunne komme i betraktning. Budskjema med tilhørende informasjonsskriv "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" må leses nøye før det legges inn bud.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring da dette er et tvangssalg, jfr tvangsfullbyrdelseslovens regler.

Boligkjøperforsikring

Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring da dette er et tvangssalg.

BRA

137 m²

P-ROM

99 m²

BTA

156 m²

Innhold

Boligen er en halvpart av horisontal tomannsbolig oppført i 2012. I tillegg halvpart av garasje med ukjent oppføringsår.
Utvendig trappeoppgang til boligen som inneholder: Gang, stue, kjøkken, 2 soverom, bad og vaskerom, samt luftebalkong på ca 10 m².

Beliggenhet

Eiendommen ligger i østre del av Fauske sentrum. Gangavstand til Fauske sentrum. Ca. 2 km. til skoler, idrettsanlegg og barnehage som ligger på Vestmyra. Gangavstand til offentli. administrasjon og øvrige fasiliteter som ligger i sentrumsområdet. Eiendommen har fin utsikt i sydlig retning over Fauskevika og Skjerstadfjorden med gode lys og solforhold. Omkringliggende områder er bebygget med frittliggende boliger,leilighetsbygg og næringseiendommer. Boligen ligger i et sentrumsnært og attraktivt boligområde, med kort vei til stedets fasiliteter.

Adkomst

Adkomst fra E - 6 ved avkjørsel til Høgstveien via
gang- og sykkelvei, som igjen har direkte avkjørsel til Storgata 103. Boligen vil være merket med Notar til salgsskilt.

Parkering

Parkering på gårdsplass og i andel av garasjen

Oppvarming

Vedovn med underliggende stålplate i stue, varmekabler i badegulv, gulv i Vf og gang. Luft til luft varmepumpe. Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.

Prisantydning

kr 900 000,-

Ligningsverdi

kr 599 290,-
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Megler MNEF


E-post:
Mobil: 962 04 500

Flere fra samme megler

Notar Fauske

Storgata 58
Postboks 40, 8201
FAUSKE
www.notar.no
Sentralbord: 75 64 40 70
E-post:
Fax: 75 64 40 71

Lignende eiendommer

Andel, 83886127

no image

Visning to...
kr 1 290 000,00
Primærrom: 75 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Storgata 103
FAUSKE 8200


Pris

Prisantydning:

kr 900 000,00

Ligningsverdi: kr 599 290,00

Verditakst: kr 900 000,00

KommunaleAvgifter: kr 15 531,00

Pågående budrunder

Frist: 15.12.2017 kl: 15:00
Aktivt bud: kr 700 000,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : leilighet
Byggeår : 2012
Bruttoareal: 156 m²
Bruksareal: 137 m²
Primærrom: 99 m²
Antall rom: 3
Antall soverom : 2
Etasje : 2
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1002 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1841
Gårdsnr: 103
Bruksnr: 391
SNR: 2
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Off. vann og kloakk
  • Utsikt
  • Hage
  • Sentralt

Om annonsen
Tindenrt: 110 - 07001356 Publisert: 17.10.2017 TilDato: 16.06.2018
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen Navn :
962 04 500 Telefon :
75 64 40 71 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler