Stette - Enebolig over 2 plan pluss loftsetasje, utsikt, registrert med to boenheter, dobbelgarasje og flere terrasser.

Megler MNEF Terje Hoel presenterer Stettevika 33. Romslig og innholdsrik enebolig hvor det tidligere har vært utleiedel i kjelleren. Fin beliggenhet på Stette med gode solforhold og flott utsikt mot fjorden. Fint opparbeidet tomt med dobbelgarasje.

Adresse

Stettevika 33
SKODJE 6260

BRA

237 m²

P-ROM

194 m²

Innhold


Underetasje: 3 soverom, bad, hall, vindfang og garderobe.

1. etasje: Stue, kjøkken, bad, vaskerom, hall, vindfang og bod.

Loft: Kontor, gang og soverom.

Parkering


Parkering i garasje og på oppstillingsplass på eiendommen.

Oppvarming


Det er installert vedovn på stue i 1. etasje og hall i underetasjen. Det er varmekabler på bad i underetasje og hovedetasje. Det er installert luft/luft varmepumpe både i underetasjen og 1. etasje i boligen.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet


Enebolig fra 1994 beliggende på noe skrånende tomt i Stettevika i Skodje kommune. Leikeplass i boligfeltet, sjøen med badevik og fiskemuligheter er like nedefor eiendommen. Nydelig utsikt utover fjorden og meget gode
solforhold. Boligen har syd og vestvendt orientering.
Nærområdet består i hovedsak av eneboliger/konsentrerte boliger utbygd de senere år. Kort veg til Stette barneskule og barnehage, skolebuss til Skodje ungdomsskule. Meget barnevennlig og rolig beliggenhet. Det er ca 7 km til Skodje sentrum, ca 5 km til Vatneeidet med flere dagligvareforretninger, bensinstasjon/storkiosk, fargehandel etc., og ca 5 km til det nye næringsområdet på Digerneset. Ca 15 min kjøring til Moa og ca 25 min kjøring til Ålesund sentrum via Ellingsøya, 35 min til Vigra flyplass.

Adkomst

Fra Digernes og Skodje følger du RV 661 mot Vatne. Ved Stetteskiftet tar du til venstre inn på Stettevika. Følg vegen vestover og du vil få boligen på din venstre side. Fra Skodje er det ca. 6 min. med bil og fra Digernes er det ca. 4 min.
Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 3 700 000,-

Ligningsverdi

kr 811 167,-

Kommunale avgifter

kr 9 134,-

Adresse

Stettevika 33
SKODJE 6260

Kommunale avgifter

kr 9 134,-

Beskrivelse

Megler MNEF Terje Hoel presenterer Stettevika 33. Romslig og innholdsrik enebolig hvor det tidligere har vært utleiedel i kjelleren. Fin beliggenhet på Stette med gode solforhold og flott utsikt mot fjorden. Fint opparbeidet tomt med dobbelgarasje.

Omkostninger for kjøper


Prisantydning kr 3 700 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 805 752,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon


Enebolig på 2 etasjer pluss loftsetasje, oppført i 1993/94. Boligen er registrert med 2 boenheter i matrikkelen og det har vært leilighet i underetasjen. Ene soverommet har tidligere vært kjøkken og røropplegg etc ligger skjult i veggen her. Boligen fremstår med normal standard utifra alder og konstruksjon, men har noe stedvis overflateslitasjer og det vil være påregnelig med noe generelt vedlikehold og lokale utbedringer. Støpte fundamenter på antatt fast grunn. Deler av underetasje er under terreng. Slike konstruksjoner kan være utsatt for fuktgjennomtrenging fra terrenget utenfor samt kapillærsug (fukt) fra grunnen. Grunnmur er oppført i lecamur som er pusset og malt utvendig. Dels kledd med fasadestein. Vinduer av treverk med 2-lags isolerglass. Noen nyere vinduer av pvc-material med 2-lags energiglass. Ytterdør i underetasje av type tett balkongdør, hvitmalt. Ytterdør i 1. etasje av treverk, formpresset, med glassfelt. Terrassedør i 1. etasje av treverk med 2-lags isolerglass fra byggeår. Terrassedør i loftsetasjen av pvc-material med 2-lags energiglass. Takkonstruksjon av tresperrer fra byggeår, synlig på raftekott. Konstruksjonen er delvis isolert. Delvis gulvdekke. Taktekking med undertak av su-takplater tekket med betongstein fra byggeår.

Tomten


Eiendommen ligger i skrånende terreng og tomten er opparbeidet med asfaltert innkjørsel og biloppstillingsplass, forstøtningsmurer, terrasseplattinger, plenarealer og diverse beplanting med trær og prydbusker

Regulering


Området er ikke regulert men ligger innenfor kommunens arealplaner for boliger.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Skodje kommune.

Komm. tilknytning


Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger. En privat veirett da en del av innkjørselen går over naboens tomt.

Servitutter


Heftelser i eiendomsrett:
1993/10122-2/58 03.08.1993 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rettighetshaver: Skodje kommune.
2000/3973-3/58 28.03.2000 BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDN
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1529 GNR: 52 BNR: 27
Panthaver: ÅLESUND EIENDOMSMEGLING AS
ORG.NR: 983 196 977
2017/1035865-2/200 21.09.2017 21:00
REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN
SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER
Rettighetshaver: ÅLESUND EIENDOMSMEGLING AS
ORG.NR: 983 196 977

GRUNNDATA
1993/10011-1/58 02.08.1993 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1529 GNR: 52 BNR: 3

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
1993/10122-3/58 03.08.1993 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1529 GNR: 52

Overtakelse


Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med to bo-/bruksenheter i matrikkelen.

Ferdigattest


Det er gitt midlertidig brukstillatelse for boligen, datert 16.08.1993 - Nybygg, bolig.

Betalingsbetingelser


Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover


Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring


For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring


Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

237 m²

P-ROM

194 m²

Innhold


Underetasje: 3 soverom, bad, hall, vindfang og garderobe.

1. etasje: Stue, kjøkken, bad, vaskerom, hall, vindfang og bod.

Loft: Kontor, gang og soverom.

Beliggenhet


Enebolig fra 1994 beliggende på noe skrånende tomt i Stettevika i Skodje kommune. Leikeplass i boligfeltet, sjøen med badevik og fiskemuligheter er like nedefor eiendommen. Nydelig utsikt utover fjorden og meget gode
solforhold. Boligen har syd og vestvendt orientering.
Nærområdet består i hovedsak av eneboliger/konsentrerte boliger utbygd de senere år. Kort veg til Stette barneskule og barnehage, skolebuss til Skodje ungdomsskule. Meget barnevennlig og rolig beliggenhet. Det er ca 7 km til Skodje sentrum, ca 5 km til Vatneeidet med flere dagligvareforretninger, bensinstasjon/storkiosk, fargehandel etc., og ca 5 km til det nye næringsområdet på Digerneset. Ca 15 min kjøring til Moa og ca 25 min kjøring til Ålesund sentrum via Ellingsøya, 35 min til Vigra flyplass.

Adkomst

Fra Digernes og Skodje følger du RV 661 mot Vatne. Ved Stetteskiftet tar du til venstre inn på Stettevika. Følg vegen vestover og du vil få boligen på din venstre side. Fra Skodje er det ca. 6 min. med bil og fra Digernes er det ca. 4 min.
Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering


Parkering i garasje og på oppstillingsplass på eiendommen.

Oppvarming


Det er installert vedovn på stue i 1. etasje og hall i underetasjen. Det er varmekabler på bad i underetasje og hovedetasje. Det er installert luft/luft varmepumpe både i underetasjen og 1. etasje i boligen.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 3 700 000,-

Ligningsverdi

kr 811 167,-
Megler

Terje Hoel

Megler MNEF


E-post:
Mobil: 926 62 972

Flere fra samme megler

Notar Ålesund

Kongens gate 2
Kongens gate 2, 6002
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Vestnes - ...
kr 3 690 000,00
Primærrom: 114 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 

no image

Stort små...
kr 3 690 000,00
Primærrom: 224 m²
Antall soverom: 5

Selveier, 

no image

Farstad - ...
kr 3 590 000,00
Primærrom: 234 m²
Antall soverom: 5

Selveier, 

no image

Romslig s...
kr 3 560 000,00
Primærrom: 174 m²
Antall soverom: 4

 

Adresse

Stettevika 33
SKODJE 6260


Pris

Prisantydning:

kr 3 700 000,00

Ligningsverdi: kr 811 167,00

KommunaleAvgifter: kr 9 134,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1994
Bruksareal: 237 m²
Primærrom: 194 m²
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 969 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1529
Gårdsnr: 52
Bruksnr: 25
Fasiliteter

  • Peis
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Off. vann og kloakk
  • Utsikt
  • Luftkondisjonering
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 461 - 01005919 Publisert: 11.10.2017 TilDato: 22.03.2018
Megler

Terje Hoel Navn :
926 62 972 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler