Skåthaugen - Enebolig med potensiale, utsikt, dobbelgarasje og stor solrik tomt.

Notar ved Megler MNEF Terje Hoel har gleden av å presentere denne eneboligen på Skåthaugen. Boligen har stort potensiale. Det er 1 stort soverom i hovedetasjen og et kontor som tidligere var soverom. Det er idag et åpent areal som fører til terrassen. I underetasjen er det i dag laget til som en utleiedel, men denne er ikke godkjent, da boligen er registrert som enebolig.
Huset har en stor terrasser mot sydvest og en stor tomt med flotte utearealer. Boligen sydvestvendt orientering, med gode solforhold og fin utsikt.

Boligen er beliggende på Skåthaugen kun 2 minutter med bil unna kjøpesenterne på Moa og ca. 15 min unna Ålesund sentrum. Det er gangavstand til både barne- ungdomsskole og videregående skole i Spjelkavika, samt barnehage og turterreng.

- Hjertelig velkommen til visning!

Adresse

Skåthaugkleiva 8
ÅLESUND 6010

BRA

184 m²

P-ROM

138 m²

Innhold


Hovedplan: Entré/gang, stue, kjøkken, bad, kontor, soverom og bod.

Kjeller: Entré/gang, stue, kjøkken, bad, hobbyrom, soverom og 2 boder.

Parkering

Dobbelgarasje og oppstillingsplass på eiendommen.

Oppvarming


Kamin i kjeller - ikke i bruk. Vedovn på stue i hovedplan. Varmepumpe.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet


Enebolig beliggende i Skåthaugkleiva i Spjelkavik Ålesund kommune. Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger, og noe konsentrerte boliger. Eiendommen ligger i svakt skrånende terreng mot vest og brattere terreng mot hovedvegen.

Adkomst

Fra Spjelkavika følg Myrabakken i retning Blindheim/Vegsund. Ta av til venstre inn i Skåthaugkleiva etter Myrabakken. Følg så veien videre og du får boligen på høyre side.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved fellesvininger.

Prisantydning

kr 3 000 000,-

Ligningsverdi

kr 794 911,-

Kommunale avgifter

kr 11 850,-

Adresse

Skåthaugkleiva 8
ÅLESUND 6010

Kommunale avgifter

kr 11 850,-

Beskrivelse

Notar ved Megler MNEF Terje Hoel har gleden av å presentere denne eneboligen på Skåthaugen. Boligen har stort potensiale. Det er 1 stort soverom i hovedetasjen og et kontor som tidligere var soverom. Det er idag et åpent areal som fører til terrassen. I underetasjen er det i dag laget til som en utleiedel, men denne er ikke godkjent, da boligen er registrert som enebolig.
Huset har en stor terrasser mot sydvest og en stor tomt med flotte utearealer. Boligen sydvestvendt orientering, med gode solforhold og fin utsikt.

Boligen er beliggende på Skåthaugen kun 2 minutter med bil unna kjøpesenterne på Moa og ca. 15 min unna Ålesund sentrum. Det er gangavstand til både barne- ungdomsskole og videregående skole i Spjelkavika, samt barnehage og turterreng.

- Hjertelig velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper


Prisantydning kr 3 000 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 088 252,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon


Enebolig fra 1959. Det er ikke trapp mellom hovedplan og kjeller. Kryploft med luke fra gang. Det er i dag laget til utleiedel i kjeller, men denne er ikke godkjent, da boligen er registrert som enebolig.

Utvendig: Eiendommen har støpt plate på grunn og støpt grunnmur fra byggeår. Pusset og malt over terreng. Drenering fra byggeår. Huset er reist i trekonstruksjon/bindingsverk og har utvendig bordkledning fra byggeår. Tettet
tidligere balkongdør mot nord og satt inn vindu her. Trebjelkelag mellom etasjene. Taksperrer fra byggeår og er tekket med stålplater med plastbelegg fra starten av 1980-tallet. Vinduer i hovedplan - fra starten av 1980-tallet, samt ene vindu på stue mot øst fra byggeår. Kjellervinduer fra starten av 1980-tallet og fra byggeår mot sør. Balkongdør på kontor/hovedplan fra 1984. Hovedytterdører fra 2003. Veranda mot sør ble bygd på starten av 1980-tallet og er på ca 16 m².

Tomten


Eiet tomt som er opparbeidet med plen, beplantning, bedd, støpte trapper,
belegningsstein og asfaltert gårdsplass/adkomst.

Regulering


Eiendommen ligger i et område som er avsatt til bolgibebyggelse iht. kommuneplanens arealdel 2016-2028.

Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

Komm. tilknytning


Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.

Servitutter


Heftelser i eiendomsrett:
1956/303282-4/58 21.11.1956 BESTEMMELSE OM GJERDE
1968/367-1/58 30.01.1968 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Vegvesenets betingelser vedtatt
1988/3396-1/58 04.05.1988 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1504 GNR: 22 BNR: 237
Bestemmelse om kloakkledning
2008/343116-1/200 28.04.2008 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 600 000
Panthaver: NORDEA BANK AB (PUBL) FILIAL NORGE
ORG.NR: 983 258 344

GRUNNDATA
1956/303282-1/58 21.11.1956 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1504 GNR: 22 BNR: 26
2010/598678-1/200 12.08.2010 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
1956/303282-2/58 21.11.1956 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 22 BNR: 26

Overtakelse


Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest


Etter det Ålesund kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres.

Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygg foreligger det derfor ofte hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette medfører ikke at slike bygg er å anse som ulovelige per i dag.

Det foreligger et vedtak om bygging av garasje fra bygningsrådet datert 24/10-68. Det foreligger også en bekreftelse på mottak om melding om mindre byggearbeider angående bygging av garasje på eiendommen datert 10/3-86. Denne gjelder utvidelsen av garasjen.

Betalingsbetingelser


Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover


Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring


For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring


Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

184 m²

P-ROM

138 m²

Innhold


Hovedplan: Entré/gang, stue, kjøkken, bad, kontor, soverom og bod.

Kjeller: Entré/gang, stue, kjøkken, bad, hobbyrom, soverom og 2 boder.

Beliggenhet


Enebolig beliggende i Skåthaugkleiva i Spjelkavik Ålesund kommune. Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger, og noe konsentrerte boliger. Eiendommen ligger i svakt skrånende terreng mot vest og brattere terreng mot hovedvegen.

Adkomst

Fra Spjelkavika følg Myrabakken i retning Blindheim/Vegsund. Ta av til venstre inn i Skåthaugkleiva etter Myrabakken. Følg så veien videre og du får boligen på høyre side.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved fellesvininger.

Parkering

Dobbelgarasje og oppstillingsplass på eiendommen.

Oppvarming


Kamin i kjeller - ikke i bruk. Vedovn på stue i hovedplan. Varmepumpe.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 3 000 000,-

Ligningsverdi

kr 794 911,-
Megler

Terje Hoel

Megler MNEF


E-post:
Mobil: 926 62 972

Flere fra samme megler

Notar Ålesund

Kongens gate 2
Kongens gate 2, 6002
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886123

no image

Sentrum - ...
kr 3 000 000,00
Primærrom: 99 m²
Antall soverom: 2

Andel, 83886123

no image

Fremmerhol...
kr 2 990 000,00
Primærrom: 118 m²
Antall soverom: 3

Selveier, 83886123

no image

LERSTAD - ...
kr 3 100 000,00
Primærrom: 90 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886123

no image

Sentrum - ...
kr 2 900 000,00
Primærrom: 106 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Skåthaugkleiva 8
ÅLESUND 6010


Pris

Prisantydning:

kr 3 000 000,00

Ligningsverdi: kr 794 911,00

Verditakst: kr 3 000 000,00

KommunaleAvgifter: kr 11 850,00

Pågående budrunder

Frist: 20.10.2017 kl: 16:06
Aktivt bud: kr 2 600 000,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1956
Bruksareal: 184 m²
Primærrom: 138 m²
Antall soverom : 1
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1477 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1504
Gårdsnr: 22
Bruksnr: 75
Fasiliteter

  • Peis
  • Garasje
  • Off. vann og kloakk
  • Utsikt
  • Bredbånd
  • Hage
  • Sentralt

Om annonsen
Tindenrt: 11 - 01005917 Publisert: 11.10.2017 TilDato: 27.03.2018
Megler

Terje Hoel Navn :
926 62 972 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler