ASPØYA - BUD MOTTATT! Sentrumsnær tomt med påstående rivingsobjekt

Eldre trebygg som ligger kloss i Nedre Strandgate like vest for Ålesund sentrum. Bygget er bygd tidlig på 1900-tallet med senere påbygg i mur rundt 1916. På 1950-tallet ble 2.etasje ominnredet - det er registrert 2 boenheter i 2.etasje.

Bygget er i en slik tilstand at riving ansees som eneste rèelle alternativ. Bygningsmassen har derfor en negativ verdi pga. rivingskostnader.

Tomta er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål, men det foreligger ikke reguleringsplan for området.

Adresse

Nedre Strandgate 62
ÅLESUND 6005

BRA

460 m²

BTA

490 m²

Parkering

Det er ikke parkering på eiendommen.

Beliggenhet

Takstobjektet er et eldre trebygg som ligger kloss i Nedre Strandgate like vest for Ålesund sentrum. Bygget er bygd tidlig på 1900-tallet med senere påbygg i mur rundt 1916. På 1950-tallet ble 2.etasje ominnredet - det er registrert 2 boenheter i 2.etasje.

Nærområdet består i hovedsak av boliger av forskjellig karakter - både blokkbebyggelse og mindre boligbygg, noe næringseiendommer. Containerhavna i Skutvika på motsatt side av Nedre Strandgate. Kort avstand til barnehage, barneskole og butikk etc. Gangavstand til sentrum.

Adkomst

Fra Ålesund sentrum følger man skilting mot Atlanterhavsparken/Hessa. Kiwi og Rema1000 kommer så på venstre hånd. Når man passerer Rema1000 får
man eiendommen og avkjørsel til Skutevikskaret på høyre hånd. Se kart.

Prisantydning

kr 1 000 000,-

Kommunale avgifter

kr 772,-

Adresse

Nedre Strandgate 62
ÅLESUND 6005

Kommunale avgifter

kr 772,-

Beskrivelse

Eldre trebygg som ligger kloss i Nedre Strandgate like vest for Ålesund sentrum. Bygget er bygd tidlig på 1900-tallet med senere påbygg i mur rundt 1916. På 1950-tallet ble 2.etasje ominnredet - det er registrert 2 boenheter i 2.etasje.

Bygget er i en slik tilstand at riving ansees som eneste rèelle alternativ. Bygningsmassen har derfor en negativ verdi pga. rivingskostnader.

Tomta er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål, men det foreligger ikke reguleringsplan for området.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 000 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 026 252,-

Bygningsinformasjon

Eldre trebygg fra ca. 1900 - med murpåbygg i ca. 1916. Bygget har 2 etasjer. + loft.

Huset har skifertaktekking som taktekking mot gate . Betongtakstein på baksiden. Hovedbygget er oppført i en trekonstruksjon. Utvendig kledd med liggende bordkledning. Tilbygg mot nord er oppført i murkonstruksjoner. Utvendig pusset og malt. Alle vindu/døråpninger er gjentettet med plater på utsiden. Påvist et par nyere overlysvinduer, men et av disse er knust. Malt hovedytterdør. Trebjelkelag. Grunnmur i natursteinsmur.

Tomten

Tomta er opparbeidet med noe gjerde/forstøtningsmurer, smijernsport, støpte platter og noe beplantning, noe gjengrodd.

Regulering

Eiendommen er ikke regulert, men er avsatt til sentrumsformål i Kommuneplanens arealdel 2016-2028 Ålesund kommune.

Det er gitt nabovarsel fra nabo i nord (Steinvågvegen 19A og B) om fasadeendring.

Utsnitt av reguleringskart med tegnforklaring er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

Eiendommen er registrert som et SEFRAK-minne. SEFRAK er en forkortning for Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger - et omfattende feltarbeid som ble gjort i perioden 1975-1995. Bygningene i SEFRAK- registeret er ikke tillagt spesielle restriksjoner, men registreringa fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta ei vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygninga. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert. Kontakt evt. megler for mer informasjon.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger. Det er opplyst at vanntilknytning er kuttet av Ålesund kommune.

Servitutter

Servitutter i grunn:
07.06.1967 595 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: 1504 / 200 / 464 / /
Bestemmelse om kloakkledning

GRUNNDATA
901709 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1504 / 200 / 1 / /
EIENDOMMEN ER OPPRETTET FØR 1930
UTSKILT FRA FLERE BRUK

Overtakelse

Det gjøres oppmerksom på at dette er et tvangssalg. Ved tvangssalg vil det ta lengre tid enn ved et ordinært salg å få overtatt eiendommen. Se vedlegg med informasjon om tvangssalg ved medhjelper.

Adgang til utleie

Eiendommen kan ikke leies ut i dagens tilstand.

Ferdigattest

Etter det Ålesund kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1905.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med omkostninger innbetales til klientkonto megling, iht. rettskraftig stadfestkjenennelse. Medhjelper kan fastsette dato for innbetaling av kjøpesum med omkostninger, etter at det foreligger rettskraftig stadfestkjennelse.
Kontakt medhjelper for informasjon.

Sentrale lover

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette oppdraget er et tvansgsalg og at eiendommen selges etter lov om tvangsfullbyrdelses av 26. juni 1992. De bestemmelsene det henvises til i dette prospekt finnes i lovens kap 11 og kap 12.

Budregler for tvangssalg:
Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, sms eller fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte overfor budgiver at bud er mottatt.

Et bud må ha en bindingstid på minimum 6 uker for å kunne komme i betraktning.
Budskjema med tilhørende informasjonsskriv "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" må leses nøye før det legges inn bud.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring da dette er et tvangssalg, jfr tvangsfullbyrdelseslovens regler.

Boligkjøperforsikring

Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring da dette er et tvangssalg.

BRA

460 m²

BTA

490 m²

Beliggenhet

Takstobjektet er et eldre trebygg som ligger kloss i Nedre Strandgate like vest for Ålesund sentrum. Bygget er bygd tidlig på 1900-tallet med senere påbygg i mur rundt 1916. På 1950-tallet ble 2.etasje ominnredet - det er registrert 2 boenheter i 2.etasje.

Nærområdet består i hovedsak av boliger av forskjellig karakter - både blokkbebyggelse og mindre boligbygg, noe næringseiendommer. Containerhavna i Skutvika på motsatt side av Nedre Strandgate. Kort avstand til barnehage, barneskole og butikk etc. Gangavstand til sentrum.

Adkomst

Fra Ålesund sentrum følger man skilting mot Atlanterhavsparken/Hessa. Kiwi og Rema1000 kommer så på venstre hånd. Når man passerer Rema1000 får
man eiendommen og avkjørsel til Skutevikskaret på høyre hånd. Se kart.

Parkering

Det er ikke parkering på eiendommen.

Prisantydning

kr 1 000 000,-
Megler

Thomas Frøystad

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 450 50 453

Flere fra samme megler

Notar Ålesund

Kongens gate 2
Kongens gate 2, 6002
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01
Adresse

Nedre Strandgate 62
ÅLESUND 6005


Pris

Prisantydning:

kr 1 000 000,00

Verditakst: kr 1 000 000,00

KommunaleAvgifter: kr 772,00

Pågående budrunder

Frist: 15.01.2018 kl: 12:00
Aktivt bud: kr 750 000,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig tomt

Eiendomstype : tomt
Byggeår : 1905
Bruttoareal: 490 m²
Bruksareal: 460 m²
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 684 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1504
Gårdsnr: 200
Bruksnr: 409
Om annonsen
Tindenrt: 84 - 01005810 Publisert: 09.09.2017 TilDato: 30.07.2018
Megler

Thomas Frøystad Navn :
450 50 453 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler