HAREID - BUD SENDT FOR STADFESTING! To næringsbygg og én tomt selges samlet på Raffelneset

To forretningsbygg og én ubebygd tomt selges samlet.

Her er en produksjonshall på 642 m² og lagerbygning på 295 m². Her er også en ubebygd tomt på 2 387 m² som følger med i salget. Tomten er i stor grad flat med utfylt steinfylling etc. Strandlinje på ca 33 m. BYA er satt til maks 50 %. Det er videre muligheter for fylling/kai mot sjøen. Her er et betydelig utnyttelsespotensiale både i nye bygg og i høyden.

- Hjertelig velkommen til visning!

Adresse

Raffelneset 8 og 10
HAREID 6060

BRA

1 196 m²

BTA

937 m²

Innhold

Produksjonshall:
1. etasje inneholder: Produksjons-/lagerhall
Mesanin inneholder: Kontorbrakke med wc og hybelkjøkken etc

Lagerbygning:
1. etasje inneholder: Lagerhall, kontor/spiserom, wc og dusjrom samt verksted etc.
Mesanin inneholder: Kontor og lager.

Parkering

Det er opparbeidet godt med asfalterte uteområder som benyttes både til parkering/lagring og produksjon.

Oppvarming

Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Raffelneset på Hareid. Det er kort avstand til Hareid sentrum med hurtigbåt til Ålesund, ferge til Sulesund og buss etc.

Adkomst

Fra Hareid sentrum følg hovedvegen østover mot Hjørungavågen i omtrent 1 km. Ta så til venstre ved skilting til Raffelneset. Eiendommen vil så dukke opp på venstre hånd.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Prisantydning

kr 6 300 000,-

Kommunale avgifter

kr 4 868,-

Adresse

Raffelneset 8 og 10
HAREID 6060

Kommunale avgifter

kr 4 868,-

Beskrivelse

To forretningsbygg og én ubebygd tomt selges samlet.

Her er en produksjonshall på 642 m² og lagerbygning på 295 m². Her er også en ubebygd tomt på 2 387 m² som følger med i salget. Tomten er i stor grad flat med utfylt steinfylling etc. Strandlinje på ca 33 m. BYA er satt til maks 50 %. Det er videre muligheter for fylling/kai mot sjøen. Her er et betydelig utnyttelsespotensiale både i nye bygg og i høyden.

- Hjertelig velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 6 300 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 6 458 752,-

Bygningsinformasjon

Bygningsmassen på eiendommen er utbygd på 1980/90-tallet. Omkringliggende bygg er fra forskjellige tidsepoker, på ned siden av vegen er det næringsbygg - boliger på oppsiden. Hareid Group har nylig ferdigstilt sitt nye hovedkvarter rett ved siden av med et moderne kontorbygg etc på ca 7 000 m².

Tomten

Eiendommen består av tre gnr/bnr som grenser til hverandre - på to av tomtene er det oppført bygg. Tomta er i stor grad flat med utfylt steinfylling etc. Strandlinje på ca 33 m.

Regulering

Eiendommen ligger i område som i reguleringsbestemmelsene er benevnt N1 og N2 "Næringsbygg og anlegg". Videre ligger det havneområde utenfor med benevnelse H1. BYA er satt til maks 50 % - høyde på bygg er satt til min kote 3 og maks kote 21 dvs inntil 18 m høyde på bygg i følge reguleringsplan for "Raffelneset Industriområde".

Det er videre muligheter for fylling/kai mot sjøen. Utifra disse vedtektene så har tomta et betydelig utnyttelsespotensiale både i nye bygg og i høyden.

Utsnitt av reguleringskart med tegnforklaring er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Hareid kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Offentlig vann og kloakk, via private stikkledninger.

Servitutter

GNR. 41, bnr. 1098:
SERVITUTTER
Servitutter i grunn:
06.03.1997 2613 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
byggefrist 2 år
Med flere bestemmelser
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger
m.m.

GRUNNDATA
04.03.1997 2460 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1517 / 41 / 673 / /

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

GNR. 41, BNR. 1086:
Servitutter i grunn:
21.11.1996 15041 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
gjelder også Televerket
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger
m.m.

GRUNNDATA
06.08.1996 10372 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1517 / 41 / 673 / /

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

GNR. 41, BNR. 995.
Servitutter i grunn:
06.11.1989 108675 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
Med flere bestemmelser
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger
m.m.

GRUNNDATA
28.09.1989 107550 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1517 / 41 / 673 / /

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Det gjøres oppmerksom på at dette er et tvangssalg. Ved tvangssalg vil det ta lengre tid enn ved et ordinært salg å få overtatt eiendommen. Se vedlegg med informasjon om tvangssalg ved medhjelper.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til næringsformål.

Ferdigattest

Det ble gitt ferdigattest for lagerbygget (gnr. 41, bnr. 995) datert 23.11.1992.

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for produksjonshall.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med omkostninger innbetales til klientkonto megling, iht. rettskraftig stadfestkjenennelse. Medhjelper kan fastsette dato for innbetaling av kjøpesum med omkostninger, etter at det foreligger rettskraftig stadfestkjennelse.
Kontakt medhjelper for informasjon.

Sentrale lover

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette oppdraget er et tvansgsalg og at eiendommen selges etter lov om tvangsfullbyrdelses av 26. juni 1992. De bestemmelsene det henvises til i dette prospekt finnes i lovens kap 11 og kap 12.

Budregler for tvangssalg:
Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, sms eller fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte overfor budgiver at bud er mottatt.
Et bud må ha en bindingstid på minimum 6 uker for å kunne komme i betraktning.
Budskjema med tilhørende informasjonsskriv "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" må leses nøye før det legges inn bud.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring da dette er et tvangssalg, jfr tvangsfullbyrdelseslovens regler.

Boligkjøperforsikring

Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring da dette er et tvangssalg.

BRA

1 196 m²

BTA

937 m²

Innhold

Produksjonshall:
1. etasje inneholder: Produksjons-/lagerhall
Mesanin inneholder: Kontorbrakke med wc og hybelkjøkken etc

Lagerbygning:
1. etasje inneholder: Lagerhall, kontor/spiserom, wc og dusjrom samt verksted etc.
Mesanin inneholder: Kontor og lager.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Raffelneset på Hareid. Det er kort avstand til Hareid sentrum med hurtigbåt til Ålesund, ferge til Sulesund og buss etc.

Adkomst

Fra Hareid sentrum følg hovedvegen østover mot Hjørungavågen i omtrent 1 km. Ta så til venstre ved skilting til Raffelneset. Eiendommen vil så dukke opp på venstre hånd.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Parkering

Det er opparbeidet godt med asfalterte uteområder som benyttes både til parkering/lagring og produksjon.

Oppvarming

Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.

Prisantydning

kr 6 300 000,-
Megler

Thomas Frøystad

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 450 50 453

Flere fra samme megler

Notar Ålesund

Kongens gate 2
Kongens gate 2, 6002
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01
Video
Adresse

Raffelneset 8 og 10
HAREID 6060


Pris

SOLGT

Verditakst: kr 6 300 000,00

KommunaleAvgifter: kr 4 868,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : næring salg

Eiendomstype : industri
Byggeår : 1989
Bruttoareal: 937 m²
Bruksareal: 1196 m²
Etasje : 1
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 5730 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1517
Gårdsnr: 41
Bruksnr: 1098
Om annonsen
Tindenrt: 0 - 01005348 Publisert: 04.04.2017 TilDato: 25.05.2018
Megler

Thomas Frøystad Navn :
450 50 453 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler